ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 59 (3/2019) 27,30zł

Redaktor: Michał Gabriel Woźniak

ISSN: 1898-5084

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 276

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena 27,30 zł (z VAT)

 

Spis treści

 

Jerzy Kleer, Rozwój a system kulturowy

 

Ewa Polak, Waldemar Polak, Ponadnarodowe podmioty gospodarcze i ich wpływ na politykę ekonomiczną państwa

 

Mieczysław Dobija, Geopolityczne czynniki innowacyjnego rozwoju Polski i krajów Trójmorza

 

Dorota Miłek, Marta Mistachowicz, Ocena innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów Unii Europejskiej

 

Józef Stanisław Zegar, Kwestia agrarna w niepodległej Rzeczypospolitej – aspekt ekonomiczny

 

Vasyl Lypchuk, Strukturalny wymiar ubóstwa na Ukrainie

 

Zofia Chyra-Rolicz, Rozważania o istocie własności i właścicielach spółdzielni w procesie transformacji polskiej spółdzielczości

 

Marta Kawa, Wiesława Kuźniar, Rola spółdzielczości w rozwoju społeczno-gospodarczym w Polsce

 

Arkadiusz Tuziak, Peryferyjność a nierówności i dysproporcje rozwojowe na poziomie regionalnym

 

Agata Majecka, Paulina Nowak, Uwarunkowania jakości życia w polskich województwach

 

Agata Surówka, Portal Geostatystyczny jako narzędzie badawcze nierówności na lokalnych rynkach pracy

 

Małgorzata Adamska-Chudzińska, Nowa formuła celów kształcenia w kontekście wyzwań zarządzania dydaktyką akademicką

 

Jarosław Poteraj, Emerytury na Kubie: w poszukiwaniu nierówności

 

Paweł Piotr Nowak, Usługi publiczne utraconą szansą renesansu sfery publicznej

 

Klaudia Rogowska, Ochrona zdrowia jako strategiczny obszar zarządzania państwa

 

Elżbieta Szul, Zachowania prosumpcyjne konsumentów – implikacje dla firm rodzinnych

 

Lech Górniak, Zaufanie i jego korelaty jako składowe klimatu organizacyjnego w różnych kulturach organizacyjnych (doniesienie z badań)

 

Bożena Tuziak, Autorytet jako aksjologiczna podstawa trwałości i rozwoju społeczeństwa oraz kształtowania ładu strukturalnego

 

Michał Gabriel Woźniak, Czy Społeczna Gospodarka Rynkowa jest drogą do ocalenia europejskich wartości?

 

Wskazówki dla Autorów

 

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2019.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl