ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Rzymianie i barbarzyńcy. Religia-polityka–kultura, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 6 25,20zł

Redakcja naukowa: Teresa Walińska, Monika Ożóg, Karol Kollinger

ISBN: 978-83-7996-701-8
Rok wydania: 2019

Liczba stron: 212

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 25,20 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Część I. Koegzystencja i konfrontacja
— bizantyńskie spotkania ze Wschodem

TERESA WOLIŃSKA, Wprowadzenie

MIROSŁAW J. LESZKA, Wątek arabski w stosunkach bułgarsko-bizantyńskich w VII—X wieku

MAGDALENA GARNCZARSKA, Inspiracje artystyczne pomiędzy kulturą bizantyńską a muzułmańską w okresie od X do XIII wieku

TERESA WOLIŃSKA, Onagry pustyni, jastrzębie, wilki Arabii. Motywy zwierzęce w opisach Arabów w źródłach rzymskich i bizantyńskich

PRZEMYSŁAW TUREK, Al-āri ibn Ǧabala, πατρίκιος κα φύλαρχος τν Σαρακηνν, a bitwa pod Qennešrīn w świetle źródeł średniowiecznych

ALEKSANDER PAROŃ, Scytowie i Rzymianie. Wizerunek nomady w his­toriografii bizantyńskiej X—XII wieku jako narzędzie do zrozumienia polityki Konstantynopola wobec mieszkańców stepów czarnomorskich

ZOFIA A. BRZOZOWSKA, Obraz Bizancjum w tekstach hagiograficznych poświęconych księżnej Oldze (XI—XVI wiek)

MARCIN BOHM, Tatarzy w Kronice Jerzego Akropolity

 

Część II. Polityka wyznaniowa władców
barbarzyńskich we wczesnym średniowieczu

MONIKA OŻÓG, Wprowadzenie

MAREK WILCZYŃSKI, Polityka wyznaniowa jako ważny element polityki wewnętrznej i zewnętrznej władców wandalskich i swebskich. Próba porównania

MONIKA OŻÓG, Rozporządzenia pralne Teoderyka Wielkiego w kwestiach religijnych w Variae Kasjodora

DARIUSZ KASPRZAK, Polityka wyznaniowa w katolickim Królestwie Wizygotów w latach 586-711

 

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Prawo narodów do samostanowienia w teorii i praktyce międzynarodowej
Prawo narodów do samostanowienia w teorii i praktyce międzynarodowej
Kryminologiczne aspekty chuligaństwa stadionowego. Studium teoretyczno-empiryczne
Kryminologiczne aspekty chuligaństwa stadionowego. Studium teoretyczno-empiryczne
Człowiek – podmiot – osoba. Eseje z filozofii człowieka
Człowiek – podmiot – osoba. Eseje z filozofii człowieka
Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 3
Pogranicza w polskich badaniach mediewistycznych, z serii Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, tom 3
Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy
Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy
Poza protokołem tłumacza. Refrakcje znaczeniowe w teorii i praktyce przekładu poetów kręgu "Kontynentów"
Poza protokołem tłumacza. Refrakcje znaczeniowe w teorii i praktyce przekładu poetów kręgu "Kontynentów"
Millennials in translation classroom – a call for a teaching revolution
Millennials in translation classroom – a call for a teaching revolution
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 3, Specialist communication in education, translation and linguistics, vol 3
Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 3, Specialist communication in education, translation and linguistics, vol 3
Jedność świata. Ulricha Becka Socjologia Kosmopolityzmu
Jedność świata. Ulricha Becka Socjologia Kosmopolityzmu
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl