ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Szkoła w Wysokiej koło Wadowic (1894–2019) 21,00zł

Autorzy: Małgorzata Janusz, Maciej Malec, Andrzej Nowakowski

ISBN: 978-83-7996-715-5

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 172

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21,00 zł (z VAT)

 

Spis treści

Wstęp

 

Rozdział I. Wieś Wysoka koło Wadowic i jej mieszkańcy

1. Położenie geograficzne i warunki naturalne

2. Zarys dziejów wsi od średniowiecza po współczesność

2.1. Okres Polski przedrozbiorowej do 1772 r.

2.2. Okres rządów Austrii (1772–1918)

2.3. Okres Drugiej Rzeczypospolitej i okupacji (1918–1945)

2.4. Okres powojenny (1945–2018)

 

Rozdział II. Szkoła w Wysokiej przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę

1. Początki szkolnictwa w Wysokiej (XVI/XVII w. – 1894 r)

2. Założenie szkoły ludowej w Wysokiej i pierwsze lata jej działalności do 1900 r.

3. Rozwój szkoły do wybuchu Wielkiej Wojny w 1914 r.

4. Szkoła podczas Wielkiej Wojny (1914–1918)

 

Rozdział III. Szkoła powszechna w Wysokiej w latach międzywojennych i podczas drugiej wojny światowej (1918–1945)

1. Szkoła w latach Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939)

2. Podczas wojny i okupacji (1939–1945)

 

Rozdział IV. Szkoła w okresie Polski Ludowej (1945–1989)

1. Kierowanie szkolnictwem

2. Nauczanie

3. Wychowanie

3.1. Działalność ZHP w szkole (1979–1989)

4. Aktywność ruchowa uczniów przed 1989 r.

5. Mienie szkolne

 

Rozdział V. Szkoła w Trzeciej Rzeczypospolitej (1989–2018)

1. Zarządzanie oświatą

2. Dydaktyka

3. Nowe elementy w wychowaniu

3.1. Powrót harcerstwa do szkoły

4. Infrastruktura szkolna

5. Kultura fizyczna w środowisku szkolnym w Wysokiej w latach 1989–2018

5.1. Wychowanie fizyczne i współzawodnictwo sportowe uczniów

5.2. Turystyka, obozownictwo, rekreacja

5.3. Edukacja zdrowotna i ekologiczna

5.4. Podejmowanie działań zwiększających bezpieczeństwo uczniów

 

Rozdział VI. Kościół w Wysokiej. Od filii do samodzielnej parafii

1. Kościół w Wysokiej w Polsce przedrozbiorowej (do 1772 r.)

2. Pod rządami Austrii. Ekspozytura w Wysokiej

3. Od ekspozytury do samodzielnej parafii (XIX–XX w)

4. Ostateczne uznanie samodzielności parafii w Wysokiej (1966 r)

 

Podsumowanie

 

Wykaz tabel i zdjęć

 

Bibliografia (opracował Andrzej Nowakowski

 

Indeks osób

 

Indeks nazw geograficznych

 

Nota o autorach

 

The school in Wysoka near Wadowice (1894–2014). Summary

 

Die Schule in Wysoka bei Wadowice (1894–2019). Zusammenfassung

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2019.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl