ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Archeologia »
Wczesna epoka żelaza na terenie Polski południowo-wschodniej – dynamika zmian i relacje kulturowe 0,00zł

Autor: Katarzyna Trybała-Zawiślak
ISBN: 978-83-7996-726-1
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 402
Format: B5
Oprawa: twarda
Cena: … zł (z VAT)

 

 

 

Spis treści

 

Od autora

 

1. Zagadnienia wstępne

1.1. Cele i zakres opracowania

1.2. Zarys stanu badań

 

2. Sytuacja kulturowa u schyłku epoki brązu

2.1. Wprowadzenie

2.2. Cmentarzyska i osady tarnobrzeskiej kultury łużyckiej – problem kontynuacji lub dyskontynuacji użytkowania

2.3. Infiltracje górnośląsko-małopolskie na terytorium tarnobrzeskiej kultury łużyckiej

2.4. Obecność elementów holihradzkich

2.5. Odrębność kulturowa strefy karpackiej

 

3. Problem II fazy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej

3.1. Stylistyka nadsańska i jej znaczenie dla studiów chronologicznych

3.2. Chronologia i interpretacja

 

4. Zmiany związane z III fazą tarnobrzeskiej kultury łużyckiej

4.1. Charakterystyka materiałów III fazy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej

4.2. Zmiany w obrządku pogrzebowym

4.3. Zmiany w modelu osadniczym

4.4. Zagadnienia chronologii

 

5. „Obce” elementy kulturowe

5.1. Problem materiałów kręgu stempelkowego i kultury czarnoleskiej

5.2. Późne infiltracje trackiego kręgu kulturowego

 

6. Strefa karpacka we wczesnej epoce żelaza

6.1. Specyfika źródłowa strefy karpackiej

6.2. Problem zespołów typu Niepla

 

7. Enklawa osadnictwa kręgu scytyjskiego

7.1. Aglomeracja chotyniecka – charakterystyka aktualnego stanu badań

7.2. Chronologia

7.3. Znaczenie i związki kulturowe

 

8. Kultura pomorska

8.1. Specyfika źródłowa

8.2. Osadnictwo

8.3. Chronologia

 

9. Podsumowanie – zarys przemian kulturowych we wczesnej epoce żelaza w południowo-wschodniej Polsce

9.1. Dynamika zmian

9.2. Przyczyny zmian – aspekt środowiskowy

9.3. Przyczyny zmian – aspekt historyczny

9.4. Uwagi końcowe

 

Wykaz cytowanej literatury

 

The Early Iron Age in south-eastern Poland – dynamics of changes and cultural relations.

 

Summary

Ta pozycja będzie dostępna w miesiącu grudzień 2019r.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl