ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki polityczne »
Bezpieczeństwo. Prawa Człowieka. Stosunki Międzynarodowe, tom 1 21,00zł

Redakcja naukowa : Krzysztof Żarna

ISBN: 978-83-7996-723-0

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 178

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 21,00 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

Grzegorz Baziur, Rosyjskie działania dezinformacyjne przeciw Polsce oraz ich percepcja społeczna i skutki – próba analizy problemu

 

Dominik Boratyn, Rola straży gminnych w lokalnym systemie bezpieczeństwa

 

Katarzyna Cyrkun, Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego związane z przyszłością broni autonomicznej rozpatrywane w kontekście międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych

 

Grzegorz Ćwikała, Unia Europejska kontra NAFTA – argumentacja środowiska „Najwyższego Czasu!” w latach 1990–2004

 

Janusz Kawa, Wpływ aktów terroryzmu na społeczeństwo w XX i XXI wieku na przykładzie osób starszych

 

Laura Koba, Charakterystyka porównawcza Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Arabskiej Karty Praw Człowieka

 

Krzysztof Koźbiał, Bezpieczeństwo zewnętrzne europejskich mikro państw

 

Mira Malczyńska-Biały, Nieuczciwe praktyki handlowe a bezpieczeństwo konsumentów w Unii Europejskiej

 

Aleksandra Murat-Bors, Polski komponent amerykańskiej tarczy antyrakietowej jako determinanta bezpieczeństwa międzynarodowego w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej

 

Jan Niemiec, Determinanty polityki zagranicznej Republiki Turcji wobec państw muzułmańskich

 

Grzegorz Pawlikowski, Traktat o otwartych przestworzach – udział (2002–2018) i perspektywy dla Rzeczypospolitej Polskiej

 

Marcin Podsiadło, Istota kształtowania systemu edukacji dla bezpieczeństwa w Polsce

 

Łukasz Potocki, Polityka obrony kontynentu europejskiego – PESCO jako instrument realizacji

 

Małgorzata Waksmundzka-Szarek, Współpraca administracji rządowej w województwie z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej

 

Krzysztof Żarna, Prawo do porządku społecznego i międzynarodowego na przykładzie Organizacji Narodów Zjednoczonych

Data dodania pozycji do sklepu: grudzień 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. VI
Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. VI
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl