ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Muzykologia »
Musica Galiciana, t. 16: Kobiety w kulturze muzycznej Galicji 23,76zł

Redakcja naukowa: Grzegorz Oliwa, Kinga Fink
ISBN: 978-83-7996-733-9

ISSN: 1899-2080

Rok wydania: 2019

Format: B5

Liczba stron: 252

Cena: 23,76 zł (z VAT)

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Kinga Fink, Grzegorz Oliwa, Od Redakcji

 

Jadwiga Hoff, Przedmowa

 

SŁAWNE I MNIEJ ZNANE ŚPIEWACZKI, PIANISTKI I AKTORKI

 

Luba Kijanowska-Kamińska, Emancypacja kobiet w muzyczno-artystycznym środowisku Galicji (na przykładzie Teodozji Papary i Salomei Kruszelnickiej)

 

Ewa Nidecka, Okres lwowski w działalności naukowej i artystycznej Zofii Drexler-Pasławskiej

 

Kinga Fink, Pianistki w szkolnictwie muzycznym Lwowa od połowy XIX wieku do 1939 roku

 

DYRYGENTKI I CHÓRMISTRZYNIE

Nadia Kukuruza, Muzyczna i teatralna działalność ukraińskich aktorek w Galicji na przełomie XIX i XX wieku79

 

Teresa Mazepa, Lwowskie reminiscencje Andy Kitschman

 

Roman Dzundza, Feminizacja ukraińskiej kultury chóralnej w Galicji Wschodniej od końca XIX wieku do 1939 roku

 

ROLA KOBIET W DZIEDZINIE KOMPOZYCJI ORAZ PUBLICYSTYKI

I KRYTYKI MUZYCZNEJ

 

Violetta Dutczak, Kobiece inspiracje w twórczości Denysa Siczynskiego

 

Oksana Bobeczko, Osobowość artystyczna bandurzystki Ołesi Łewadnej w kontekście transformacji tradycji wykonawczej i pedagogicznej w sztuce kobzarskiej

 

Elżbieta Ochwat, Stefania Łobaczewska – muzykolog, krytyk i organizator

 

Hanna Karaś, Feminizacja ukraińskiej muzykologii oraz publicystyki na terenie Galicji w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku

 

Oksana Frajt, Muzyczno-krytyczne dziedzictwo literatki i publicystki Darii Wikońskiej w dawnej Galicji w okresie międzywojennym

 

Ulana Mołczko, Artykuły krytyczno-muzyczne Mełanii Nyżankiwskiej – doniosłe wydarzenia z przeszłości artystycznej Lwowa w latach 30. XX wieku

 

KOBIETY JAKO PROPAGATORKI I MIŁOŚNICZKI MUZYKI

 

Walentyna Węgrzyn-Klisowska, Katalog muzykaliów księżnej Teresy Lubomirskiej z Przeworska ze zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

 

Ołeksandra Nimyłowicz, Działalność artystycznа i społecznа Jewhenii Barwińskiej w kontekście rozwoju ukraińskiej kultury muzycznej na przełomie XIX i XX wieku

 

Sylwia Jakubczyk-Ślęczka, Reguła kol isza a role kobiet w życiu muzycznym Żydów galicyjskich w okresie międzywojennym

 

Iryna Bermes, Rola ukraińskich kobiet w rozwoju kultury ziemi drohobyckiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2019.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl