ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Językoznawstwo »
Głos-Język-Komunikacja 6. Młodzi mają głos 0

Redakcja: Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska

ISBN: 978-83-7996-731-5

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 272

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 27,30 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Od redakcji

Część I

ZABURZENIA PŁYNNOŚCI MOWY

 

Justyna Samolewicz-Dyka, Wanda Kostecka, Diagnoza i programowanie terapii logopedycznej w przypadku trzynastoletniego chłopca z giełkotem

 

Część II

ZESPOŁY GENETYCZNE

 

Anna Mamica, Dziewczynka z zespołem Williamsa – studium przypadku

Maria Komisarczyk, Komunikacja funkcjonalna PECS u dziecka z zespołem Cornelii de Lange

Edyta Jamro, Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z zespołem de Grouchy’ego

Agnieszka Stefaniak, Postępowanie logopedyczne w zespole Pradera-Williego – studium przypadku

Julia Hinc, Karolina Kamińska, Gesty wspomagające komunikację dzieci z trisomią 21. chromosomu – doświadczenia z turnusu logopedycznego

 

Część III

ROZWÓJ MOWY I KOMUNIKACJI – ZABURZENIA, TERAPIA

 

Beata Rajter, Komunikacja z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w środowisku rodzinnym

Patrycja Bilińska, Studium indywidualnego przypadku chłopca ze złożonymi zaburzeniami komunikacji

Monika Kij, Studium przypadku trzyipółletniego dziecka z zaburzonym rozwojem mowy

Kamila Szpunar, Wpływ wady wymowy na proces przyswajania pisma przez uczniów klas I–III szkoły podstawowej

Ewelina Radgowska, Zastosowanie Kinesiology Taping w terapii logopedycznej

 

Część IV

ROZWÓJ KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I KOMUNIKACYJNYCH

 

Milena Pelc, Poziom rozwoju umiejętności artykulacyjnych współczesnych trzylatków a dotychczasowy stan badań

Natalia Królicka, Porównanie kompetencji językowych i komunikacyjnych dziewcząt i chłopców w wieku sześciu lat

Beata Ożga, Stan wiedzy nauczycieli polonistów na temat problemów językowych związa-nych z dysleksją u uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej

Dominika Zawadzka, Komunikacja niewerbalna oraz grzecznościowe akty mowy nauczy-cieli na lekcjach w szkole średniej – wybrane aspekty

 

Z cyklu: Moje życie z…

Agata Widlarz, Moje życie z… mózgowym porażeniem dziecięcym: Życie utkane z marzeń, czyli o samej sobie

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: grudzień 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:

Głos-Język-Komunikacja 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi

Głos-Język-Komunikacja 2

Głos-Język-Komunikacja 3
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl