ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki polityczne »
Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. VI 22,05zł

Redakcja naukowa: Paweł Grata

ISBN: 978-83-7996-737-7

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 226

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 22,05 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

Przedmowa

 

Paweł Grata

Problemy alkoholizmu w polityce państwa polskiego w okresie międzywojennym

Wprowadzenie

Alkoholizm jako problem społeczny w Polsce

Kształtowanie się reguł prawnych przeciwdziałania alkoholizmowi

Podstawy organizacyjne przeciwdziałania alkoholizmowi w Polsce

Aktywność władz publicznych i organizacji społecznych na polu walki z alkoholizmem

Zakończenie

 

Mateusz Rodak

Fenomen samobójstwa w Warszawie w latach 1902–1939. Analiza statystyczna

Uwagi wstępne

Metodologia. Źródła do badań zjawiska samobójstwa. Problemy

Samobójstwa w Warszawie w latach 1902–1939

 

Barbara Danowska-Prokop

Stosunek władz państwowych i śląskich władz wojewódzkich do ubezpieczeń brackich w latach 1922–1939

Wstęp

Działania władz państwowych i wojewódzkich zmierzające do reorganizacji instytucji górniczych ubezpieczeń brackich w latach 1922–1939

Ingerencja władz nadzorczych w wewnętrzne sprawy instytucji brackich

Podsumowanie

 

Anna Jarosz-Nojszewska

Ubezpieczenia społeczne pracowników dóbr żywieckich do 1939 roku

Uwagi wstępne

Posiadłości Habsburgów w Galicji do 1918 r.

Ubezpieczenie pracowników dóbr żywieckich w czasach monarchii habsburskiej

Dobra żywieckie pod zarządem państwowym (1919–1924) i pod zarządem Dyrekcji Dóbr Żywieckich (1924–1939)

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie emerytalne i wypadkowe pracowników umysłowych

Podsumowanie

 

Elżbieta Słabińska

Działalność publicznych służb zatrudnienia wśród ludności cywilnej powracającej do Polski na przykładzie funkcjonowania punktu etapowego w Międzylesiu

Wprowadzenie

Podstawowe założenia polityki zatrudnienia w latach 1944–1949

Organizacja repatriacji ludności na nowe terytorium państwa polskiego

Punkt etapowy PUR w Międzylesiu

Zasady i efekty werbunku do pracy

Uwagi końcowe

 

Edyta Czop

Problemy emancypacji kobiet w Polsce Ludowej. Wybrane zagadnienia

Wprowadzenie

Kobieta na rynku pracy

Kobiety w sferze publicznej  

Zakończenie

 

Dariusz Jarosz

Bezrobocie w listach do Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z 1994 roku

Wprowadzenie

Prośby o porady, skargi na urzędy

Krzywda

System walki z bezrobociem

Pomysły dla siebie i innych

Konkluzje

 

Krzysztof Chaczko

Pomoc społeczna w Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej. Analiza porównawcza wybranych elementów funkcjonowania systemu

Wstęp

Opieka społeczna w Drugiej Rzeczypospolitej

Pomoc społeczna w Trzeciej Rzeczypospolitej

Konkluzje

Data dodania pozycji do sklepu: grudzień 2019.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Bezpieczeństwo. Prawa Człowieka. Stosunki Międzynarodowe, tom 1
Bezpieczeństwo. Prawa Człowieka. Stosunki Międzynarodowe, tom 1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl