ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 105, Seria Prawnicza, Prawo 24 24,84zł

Redaktor naczelny: Renata Świrgoń-Skok, Piotr K. Sowiński

ISSN: 1643-0484

ISSN: 1730-3508

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 220

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 24,84 (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

 

KRZYSZTOF AMIELAŃCZYK

W poszukiwaniu rzymskich korzeni dowodu poszlakowego. Wstępne kwestie źródłowe

PAWEŁ CZARNECKI

Pokrzywdzony jako źródło dowodowe w postępowaniu karnym

JOANNA DERLATKA

Wartość nieruchomości jako przedmiot opinii rzeczoznawcy majątkowego oraz uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2018 r., II CSK 117/17

MARCIN KOSTWIŃSKI

Dowody z dokumentów w postępowaniu nakazowym w kontekście formy dokumentowej czynności prawnych

EWA KRUK

Kilka uwag na temat przyznania się do winy w trybie art. 335 k.p.k.

WOJCIECH LASEK

Prawo osoby pozostającej we wspólnym pożyciu do odmowy zeznań (art. 182 § 1 k.p.k. w zw. z art. 115 § 11 k.k.). Uwagi na tle uchwały SN z 25 lutego 2016 r., I KZP 20/15

MARTA MOZGAWA-SAJ

Kilka uwag na temat prawa do odmowy zeznań

MACIEJ ROGALSKI

Dowód z zestawienia połączeń telefonicznych w postępowaniu karnym

MAGDALENA SKIBIŃSKA

Konfrontacja strony i świadka w postępowaniu cywilnym

JERZY SKORUPKA

Dowody w rzymskim procesie karnym okresu republiki na przykładzie mów Cycerona

MAREK SMARZEWSKI

Granice dopuszczalności dowodów uzyskanych w sposób nielegalny w polskim procesie karnym

 

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2019.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl