ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki techniczne /technologiczne »
Dydaktyka Informatyki nr 14/2019 24,84zł

Redakcja: Aleksander Piecuch

ISBN: 978-83-7996-740-7

ISSN: 2083-3156

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 182

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 24,84 zł (z VAT)

SPIS TREŚCI

 

Wstęp (Aleksander Piecuch)

 

Część pierwsza

TIK A SPOŁECZEŃSTWO

 

EWA WYSOCKA

Młode pokolenie w kulturze imagologicznej – wyzwania i zagrożenia rozwojowe

KATARZYNA GARWOL

Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w aktywizowaniu osób z niepełno-sprawnościami

TADEUSZ PIĄTEK

Kultura informacyjna komponentem bezpieczeństwa państwa i jego obywateli Manipulacja informacją jednym z kluczowych problemów współczesnego świata mediów

 

Część druga

TIK A EDUKACJA

 

DANUTA MORAŃSKA

Znaczenie uniwersytetów dziecięcych w kształtowaniu kompetencji cyfrowych dzieci

MARCIN MUSIOŁ

Edukacja informatyczna w nauczaniu początkowym – kilka obszarów potrzebnych zmian

AGNIESZKA DŁUGOSZ, ANNA KOZIOROWSKA

Wykorzystywanie technologii informatycznych w rozwijaniu kompetencji twórczych studentów

ALEKSANDER PIECUCH

Niewykorzystywany edukacyjny potencjał ICT

MAREK KĘSY

Jakość kształcenia w ujęciu standardów cywilizacyjnych społeczeństwa informacyjnego

 

Część trzecia

NARZĘDZIA TIK W PRAKTYCE

 

STANISŁAW SZABŁOWSKI

Projektowanie dydaktycznych systemów automatyki domowej

PIOTR KISIEL

Programowanie mikrokontrolerów w szkole średniej z użyciem platformy ARDUINO

JACEK WOŁOSZYN

Wykorzystanie techniki AdaBoost w modelach opartych na regresji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

ARTUR HERMANOWICZ, AGNIESZKA MOLGA

Zastosowanie programów cieniujących do modelowania odbicia rozproszonego

 

Informacja o indeksowaniu w bazach czasopism naukowych

 

Lista recenzentów

 

Procedura recenzowania

 

Informacje dla autorów

 

Data dodania pozycji do sklepu: grudzień 2019.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl