ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Filiacje, dialogi, spór z tradycją. Szkice o literaturze polskiej XX wieku 2,10zł

Autor: Gustaw Ostasz

ISBN: 83-7262-146-2
Rok wydania: 2001
Liczba stron: 156
Format: A5
Cena: 2,10 zł !

 

     Praca zawiera osiem esejów, ułożonych według porządku historycznego, naświetlających problemy tradycji na przykładzie utworów Beaty Obertyńskiej, Jerzego Stanisława Sity, Emila Granata, Jerzego Zawieyskiego. Ukazują one powiązania, pozostając niekiedy w sporze z dorobkiem minionych okresów. Spis treści: O młodopolskich filiacjach, dialogu i sporze z romantyzmem, Urzeczony istnieniem mistrz baśni czy filozof? Nad “Łąką” Bolesława Leśmiana, “Poezji ulewa”. Juliusz Słowacki jako tradycja w latach 1918–1939, “Marsz Drugiego Korpusu” Jana Lechonia, czyli “jeszcze Polska nie zginęła”, Pogłosy nie tylko Mickiewiczowskie. Beaty Obertyńskiej “Do mego syna”, Kulturowe dziedzictwo materią poezji. Jerzy Stanisław Sito, Spotkania historii ze współczesnością. Pośród fabuł Jerzego Zawieyskiego, Zdrój wody żywej. O poemacie Emila Granata “Rozmowa z matką”, Indeks osób.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Dzieje polskiego szkolnictwa sobotniego w metropolii chicagowskiej 1951–1997
Dzieje polskiego szkolnictwa sobotniego w metropolii chicagowskiej 1951–1997
Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie
Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie
Prace Humanistyczne, nr 6
Prace Humanistyczne, nr 6
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Dydaktyka Informatyki nr 8/2013. Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się
Dydaktyka Informatyki nr 8/2013. Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się
Byt i jego pojęcie
Byt i jego pojęcie
Poznanie teoretyczne. Jego konstytucja i status (dodruk)
Poznanie teoretyczne. Jego konstytucja i status (dodruk)
Musica Galiciana, t.  7: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 7: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl