ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Polska tradycja w polonijnych podręcznikach do kształcenia literacko-kulturalnego 4,20zł

Autor: Wojciech Pelczar

ISBN: 83-7338-076-0
Rok wydania: 2002
Liczba stron: 360
Format: B5
Cena: 4,20 zł (z VAT)
Rozprawa poświęcona jest podręcznikom używanym przez młode pokolenie polskiej grupy etnicznej żyjącej w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie, stanowiącym podstawę poznania jej narodowej tradycji. Autor dokonał analizy i opisu zbioru publikacji szkolnych, wydanych w latach 1962–1994 przez Polską Macierz Szkolną w Londynie, Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Chicago i  rzeszenie Nauczycielstwa Polskiego w Toronto. O powstaniu książki zdecydował zamysł podkreślenia szczególnej wartości pracy pedagogów szkół polonijnych na obczyźnie. Publikacja składa się z Wprowadzenia, 5 rozdziałów: Problematyka badań nad podręcznikami polonijnymi w kontekście zadań szkoły polskiej na wychodźstwie, “Tradycja” i jej składniki, Formalna i tematyczna charakterystyka podręczników dla szkół polonijnych, Polska tradycja w podręcznikach polonijnych – próba systematyzacji i opisu, Wizja Polski i jej tradycji w polonijnych podręcznikach – proponowane wzorce patriotyzmu, i Zakończenia (Tradycja w pracy polskiej szkoły na wychodźstwie – anachronizm czy wartość nadal niezbędna). Jest opatrzona Bibliografią oraz Indeksem nazwisk.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Geografia gospodarcza Rosji
Geografia gospodarcza Rosji
Musica Galiciana, t.  7: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 7: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Ród Jędrzejowiczów w okresie autonomii Galicji
Ród Jędrzejowiczów w okresie autonomii Galicji
Musica Galiciana, t.  9: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 9: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Praktyka nauczania historii w Polsce 1944–1956
Praktyka nauczania historii w Polsce 1944–1956
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Poznańskie „Karasie” nad Karpatami – szkic historyczny 31. Eskadry Rozpoznawczej
Poznańskie „Karasie” nad Karpatami – szkic historyczny 31. Eskadry Rozpoznawczej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl