ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Myśl, słowo i milczenie. Wokół zagadnień świadomości literackiej i praktyki twórczej 2,10zł

Redaktor: Piotr Żbikowski

ISBN: 83-86246-79-0
Rok wydania: 1997
Liczba stron: 320
Format: B5
Cena: 2,10 zł !Tom gromadzi studia podejmujące problematykę badawczą literatury polskiej schyłku XVIII i początków XIX wieku. Ich autorami są pracownicy Instytutu Filologii Polskiej byłej rzeszowskiej WSP. Tematyka tekstów dotyczy: niektórych aspektów sformułowanej świadomości estetycznoliterackiej późnego klasycyzmu oświeceniowego; praktyki twórczej poetów i pisarzy pozostających pod wpływem poetyki normatywnej tego prądu oraz nowych postaw, motywów i wątków myślowych obecnych w polskiej poezji po utr
acie niepodległości. Rozprawy przedstawiają m.in. dotychczasowy stan badań nad początkami romantyzmu w Polsce czy analizy wybranych utworów wybitnych przedstawicieli polskiego romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski.
Praca składa się z: Przedmowy oraz artykułów uporządkowanych w dwu działach: I. Schyłek klasycyzmu i prefiguracje romantyzmu w poezji polskiej: Marek Nalepa – Tematyka milczenia i topos rozstania z lutnią w literaturze po 1795 roku, Marek Nalepa – Milczenie poetów stanisławowskich, Barbara Mamcarz – Życie umysłowe w Wilnie w latach 1815–1822, Piotr Żbikowski – Początki romantyzmu w Polsce w badaniach historycznoliterackich, Roman Magryś – Myśl estetyczna Józefa Korzeniowskiego, Roman Magryś – Genologia polska schyłku klasycyzmu, Roman Magryś – “Mendog i Mindowe” – światopoglądowe oblicza tragediowych światów, Olaf Rams – Narracja i kompozycja “Podróży do Kalopei” Wojciecha Gutkowskiego, Joanna Maternia – Kategoria geniusz – jej konotacje i denotacje, II. Od Norwida do współczesności: Antoni Baczewski – Cypriana Norwida “Ogólniki”, Antoni Baczewski – Początek “Kamizelki” Bolesława Prusa w świetle illokucji, Gustaw Ostasz – O młodopolskich filiacjach, dialogu i sporze z romantyzmem, Stanisław Ożóg – Barometr nadciągającej katastrofy. Rzecz o “Dzieciach szatana” Stanisława Przybyszewskiego jako powieści kreacyjnej, Jan Wolski – Ojczyzna, obczyzna i trzecia wartość emigranckiego świata Wacława Iwaniuka.


 

 


 

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Ród zoilów i publiczność. Recepcja komedii Aleksandra Fredry w latach 1821–1882
Ród zoilów i publiczność. Recepcja komedii Aleksandra Fredry w latach 1821–1882
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr    52, Seria Filologiczna, Historia Literatury 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 52, Seria Filologiczna, Historia Literatury 3
Prace Humanistyczne, nr 7
Prace Humanistyczne, nr 7
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr    21, Seria Filologiczna, Historia Literatury  2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 21, Seria Filologiczna, Historia Literatury 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr     4, Seria Filologiczna, Historia Literatury  1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 4, Seria Filologiczna, Historia Literatury 1
Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie
Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Międzynarodówka Chłopska
Międzynarodówka Chłopska
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl