ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Prace Humanistyczne, nr 6 3,15zł

Redaktor: Piotr Żbikowski

ISSN: 0137-5598
Rok wydania: 2004
Liczba stron: 220
Format: B5
Cena: 3,15 zł (z VAT)Zeszyt jest wznowieniem serii historycznoliterackiej, ukazującej się w latach 1970–1986, wydawanej przez Rzeszowskie Towarzystwo Naukowe. Na jego treść składają się artykuły: Zamiast wstępu, Piotr Żbikowski – O tragedii i tragizmie raz jeszcze, Marek Nalepa – Julian Ursyn Niemcewicz w opiniach pisarzy i pamiętnikarzy początku dziewiętnastego wieku, Roman Magryś – Narracja i tożsamość. O pamiętnikach Franciszka Karpińskiego, Jolanta Kowal – “Pierwiosnki polskiego romantyzmu” – Uwagi nad romansami, Dariusz Zięba – Zesłańczy system wartości we wczesnych pamiętnikach z Syberii (1660–1812), Agata Demkowicz – Stan badań nad kasatą jezuitów w Polsce, Magdalena Patro – Kazimierz Brodziński w poszukiwaniu drogi twórczej. Strażnik klasycyzmu czy głosiciel nowych idei?, Joanna Rusin – Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii, Indeks nazwisk.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Ród zoilów i publiczność. Recepcja komedii Aleksandra Fredry w latach 1821–1882
Ród zoilów i publiczność. Recepcja komedii Aleksandra Fredry w latach 1821–1882
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr    52, Seria Filologiczna, Historia Literatury 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 52, Seria Filologiczna, Historia Literatury 3
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 5
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 5
Konteksty kulturowe w szkolnej edukacji językowej w Polsce i za granicą
Konteksty kulturowe w szkolnej edukacji językowej w Polsce i za granicą
Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Marianowi Bobranowi
Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Marianowi Bobranowi
Wzorce ruchowe utworów dla dzieci
Wzorce ruchowe utworów dla dzieci
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
Dydaktyka Informatyki nr 8/2013. Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się
Dydaktyka Informatyki nr 8/2013. Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl