ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Prace Humanistyczne, nr 6 3,15zł

Redaktor: Piotr Żbikowski

ISSN: 0137-5598
Rok wydania: 2004
Liczba stron: 220
Format: B5
Cena: 3,15 zł (z VAT)Zeszyt jest wznowieniem serii historycznoliterackiej, ukazującej się w latach 1970–1986, wydawanej przez Rzeszowskie Towarzystwo Naukowe. Na jego treść składają się artykuły: Zamiast wstępu, Piotr Żbikowski – O tragedii i tragizmie raz jeszcze, Marek Nalepa – Julian Ursyn Niemcewicz w opiniach pisarzy i pamiętnikarzy początku dziewiętnastego wieku, Roman Magryś – Narracja i tożsamość. O pamiętnikach Franciszka Karpińskiego, Jolanta Kowal – “Pierwiosnki polskiego romantyzmu” – Uwagi nad romansami, Dariusz Zięba – Zesłańczy system wartości we wczesnych pamiętnikach z Syberii (1660–1812), Agata Demkowicz – Stan badań nad kasatą jezuitów w Polsce, Magdalena Patro – Kazimierz Brodziński w poszukiwaniu drogi twórczej. Strażnik klasycyzmu czy głosiciel nowych idei?, Joanna Rusin – Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii, Indeks nazwisk.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Ród zoilów i publiczność. Recepcja komedii Aleksandra Fredry w latach 1821–1882
Ród zoilów i publiczność. Recepcja komedii Aleksandra Fredry w latach 1821–1882
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr    52, Seria Filologiczna, Historia Literatury 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 52, Seria Filologiczna, Historia Literatury 3
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 5
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 5
Myśl, słowo i milczenie. Wokół zagadnień świadomości literackiej i praktyki twórczej
Myśl, słowo i milczenie. Wokół zagadnień świadomości literackiej i praktyki twórczej
Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej
Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej
Poznanie teoretyczne. Jego konstytucja i status (dodruk)
Poznanie teoretyczne. Jego konstytucja i status (dodruk)
Wzorce ruchowe utworów dla dzieci
Wzorce ruchowe utworów dla dzieci
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl