ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 2, Seria Filologiczna, Dydaktyka 1 2,10zł

Redaktorzy: Henryk Kurczab, Jolanta Pasterska

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1643-0514
Rok wydania: 2002
Liczba stron: 212
Format: B5
Cena: 2,10 zł (z VAT)Spis treści: I. Teoria nauczania integrującego: Henryk Kurczab – W kręgu integracji. Zarys problematyki, II. Pogranicza i korespondencje sztuk: Danuta Hejda – Teksty kultury w edukacji polonistycznej, Danuta Karkut – O trudnej sztuce percepcji dzieł literackich i malarskich, Małgorzata Hec – Leopold Staff “Czucie niewinne” – próba interpretacji, Jolanta Pasterska – Portret polskiego emigranta w krzywym zwierciadle literatury i filmu (na przykładzie “Szczuropolaków” Edwarda Redlińskiego i “Szczęśliwego Nowego Jorku” Janusza Zaorskiego), Wojciech Birek – Komiksowe adaptacje literatury – zarys problematyki badawczej, Agata Kucharska-Babula – Związki literatury z muzyką w okresie romantyzmu, III. Kształcenie językowe w szkole: Urszula Kopeć – O kształceniu umiejętności czytania ze zrozumieniem w szkole podstawowej, Jolanta Koczela – Z badań nad słownictwem wyrażającym uczucia i oceny etyczne w klasach IV–VI, IV. Integracja treści kształcenia literackiego, kulturowego i językowego: Ewa Sarecka, Władysław Kluz-Chłanda – O postawie moralnej Stefana Wyszyńskiego na podstawie “Zapisków więziennych” i filmu pt. “Prymas”, Wojciech Pelczar – Integracja treści kształcenia w emigracyjnych podręcznikach do nauczania języka polskiego, V. Z tradycji polonistyki szkolnej: Beata Prościak – Jak czytano utwory literackie w gimnazjach galicyjskich?, VI. Człowiek wobec własnej egzystencji: Elżbieta Mazur – Egzystencjalizm a edukacja filozoficzna w gimnazjum (Wisława Szymborska “Koniec i początek”), Alicja Jakubowska-Ożóg, Zenon Ożóg – Nienazwane nazwać milczeniem. O “Płaskorzeźbie” Tadeusza Różewicza, Elżbieta Kozłowska – “Uprawa filozofii” Zbigniewa Herberta na lekcjach języka polskiego. Próba interpretacji, Magdalena Rabizo-Birek – Motywy tanatologiczne w pisarstwie Włodzimierza Odojewskiego, VII. Prace magisterskie z dydaktyki literatury i języka polskiego: Henryk Kurczab – Zestawienie prac magisterskich napisanych w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego w latach 1999–2001.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Emigrantki, nomadki, wagabundki. Kobiece narracje (e)migracyjne
Emigrantki, nomadki, wagabundki. Kobiece narracje (e)migracyjne
„Lepszy” Polak? Obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku
„Lepszy” Polak? Obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 50, Seria Filologiczna, Dydaktyka 5
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 50, Seria Filologiczna, Dydaktyka 5
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 19, Seria Filologiczna, Dydaktyka 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 19, Seria Filologiczna, Dydaktyka 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  10, Seria Filologiczna, Dydaktyka 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 10, Seria Filologiczna, Dydaktyka 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 32, Seria Filologiczna,  Dydaktyka 4
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 32, Seria Filologiczna, Dydaktyka 4
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl