ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 2, Seria Filologiczna, Dydaktyka 1 2,10zł

Redaktorzy: Henryk Kurczab, Jolanta Pasterska

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1643-0514
Rok wydania: 2002
Liczba stron: 212
Format: B5
Cena: 2,10 zł (z VAT)Spis treści: I. Teoria nauczania integrującego: Henryk Kurczab – W kręgu integracji. Zarys problematyki, II. Pogranicza i korespondencje sztuk: Danuta Hejda – Teksty kultury w edukacji polonistycznej, Danuta Karkut – O trudnej sztuce percepcji dzieł literackich i malarskich, Małgorzata Hec – Leopold Staff “Czucie niewinne” – próba interpretacji, Jolanta Pasterska – Portret polskiego emigranta w krzywym zwierciadle literatury i filmu (na przykładzie “Szczuropolaków” Edwarda Redlińskiego i “Szczęśliwego Nowego Jorku” Janusza Zaorskiego), Wojciech Birek – Komiksowe adaptacje literatury – zarys problematyki badawczej, Agata Kucharska-Babula – Związki literatury z muzyką w okresie romantyzmu, III. Kształcenie językowe w szkole: Urszula Kopeć – O kształceniu umiejętności czytania ze zrozumieniem w szkole podstawowej, Jolanta Koczela – Z badań nad słownictwem wyrażającym uczucia i oceny etyczne w klasach IV–VI, IV. Integracja treści kształcenia literackiego, kulturowego i językowego: Ewa Sarecka, Władysław Kluz-Chłanda – O postawie moralnej Stefana Wyszyńskiego na podstawie “Zapisków więziennych” i filmu pt. “Prymas”, Wojciech Pelczar – Integracja treści kształcenia w emigracyjnych podręcznikach do nauczania języka polskiego, V. Z tradycji polonistyki szkolnej: Beata Prościak – Jak czytano utwory literackie w gimnazjach galicyjskich?, VI. Człowiek wobec własnej egzystencji: Elżbieta Mazur – Egzystencjalizm a edukacja filozoficzna w gimnazjum (Wisława Szymborska “Koniec i początek”), Alicja Jakubowska-Ożóg, Zenon Ożóg – Nienazwane nazwać milczeniem. O “Płaskorzeźbie” Tadeusza Różewicza, Elżbieta Kozłowska – “Uprawa filozofii” Zbigniewa Herberta na lekcjach języka polskiego. Próba interpretacji, Magdalena Rabizo-Birek – Motywy tanatologiczne w pisarstwie Włodzimierza Odojewskiego, VII. Prace magisterskie z dydaktyki literatury i języka polskiego: Henryk Kurczab – Zestawienie prac magisterskich napisanych w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego w latach 1999–2001.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 73, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 10
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 73, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 10
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 17, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 17, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 2
Zur Mehrdimensionalität des Textes. Repräsentationsformen, Kommunikationsbereiche, Handlungsfunktionen
Zur Mehrdimensionalität des Textes. Repräsentationsformen, Kommunikationsbereiche, Handlungsfunktionen
Język niemiecki dla studentów administracji, prawa i nauk społecznych
Język niemiecki dla studentów administracji, prawa i nauk społecznych
Die Fremdsprache Deutsch in Polen: Anfänge, Gegenwart, Perspektiven
Die Fremdsprache Deutsch in Polen: Anfänge, Gegenwart, Perspektiven
Lese- und Lebenserfahrungen mit der deutschsprachigen literatur 1890–1945 (dodruk)
Lese- und Lebenserfahrungen mit der deutschsprachigen literatur 1890–1945 (dodruk)
Kontrastive Grammatik Deutsch-Polnisch für polnische Studenten: Ausgewählte Probleme, wyd. 2
Kontrastive Grammatik Deutsch-Polnisch für polnische Studenten: Ausgewählte Probleme, wyd. 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 40, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 5
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 40, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 5
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 26, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 26, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 3
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl