ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 10, Seria Filologiczna, Dydaktyka 2 2,10zł

Redaktor: Zygmunt Sibiga

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1643-0514
Rok wydania: 2003
Liczba stron: 160
Format: B5
Cena: 2,10 zł (z VAT)Spis treści: I. Pogranicza i korespondencje sztuk w kształceniu polonistycznym: Marek Stanisz – Korespondencje sztuk w teorii i praktyce, Danuta Hejda – Architektoniczny język form, czyli o jedności duchowej i artystycznej epoki średniowiecza, Danuta Karkut – Wokół uczniowskich odczytań wiersza L. Staffa “Ogród przedziwny” i obrazu J. Mehoffera “Dziwny ogród”. Analiza porównawcza literatury i malarstwa w szkole średniej, Elżbieta Mazur – “U wrót doliny” Zbigniewa Herberta. Międzyprzedmiotowa analiza i interpretacja wiersza, II. Kształcenie literackie: Kazimierz Maciąg – “Pan Tadeusz” w Nawłoci. Kontynuacje i kontestacje motywów soplicowskich w “Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego, Elżbieta Kozłowska – “Posyłam kwiaty...” Motywy kwiatowe w liryce miłosnej Adama Asnyka na lekcjach języka polskiego, Alicja Jakubowska-Ożóg – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wiersz o Świętym Franciszku. Analiza i interpretacja, III. Regionalizm w kształceniu literackim: Jolanta Pasterska, Janusz Pasterski – “Dzisiaj ja odbywam tamtą nieruchomą podróż...” Poezja Janusza Szubera w kontekście edukacji regionalnej, IV. Kształcenie językowe w szkole: Tadeusz Półchłopek – Praktyczne aspekty scalania treści humanistycznych w kształceniu sprawności językowych uczniów gimnazjum, Urszula Kopeć – Jak młodzież gimnazjalna nazywa swoje stany uczuciowe? Propozycja ćwiczeń słownikowo-frazeologicznych do klasy drugiej gimnazjum, Maria Wolan – O potrzebie kształcenia ortofonicznego, V. Folklor w edukacji szkolnej: Bożena Kozłowska, Elżbieta Kozłowska – Rodzimy folklor w edukacji na przykładzie zwyczajów, obrzędów i pieśni weselnych regionu rzeszowskiego, VI. Dydaktyka literatury i języka polskiego w szkołach polonijnych: Wojciech Pelczar – Tradycja “polskiego przedmurza” w polonijnych podręcznikach do kształcenia literacko-kulturalnego, Zygmunt Sibiga – Zachowania językowe dzieci i młodzieży w zbiorowościach polonijnych.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 26, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 26, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 3
Zu den Behaltensleistungen beim Lesen fremdsprachiger Texte in der traditionellen und multimedialen Lernumgebung im DaF-Unterricht
Zu den Behaltensleistungen beim Lesen fremdsprachiger Texte in der traditionellen und multimedialen Lernumgebung im DaF-Unterricht
In Sachen..., band 1: Geschlechter
In Sachen..., band 1: Geschlechter
Adam Mickiewicz – dwa wieki kultury polskiej
Adam Mickiewicz – dwa wieki kultury polskiej
Germanistik als interkultureller und interdisziplinärer Brückenschlag
Germanistik als interkultureller und interdisziplinärer Brückenschlag
Studien Zur Glottodidaktik und Methodik, Bd. 1 / vol. 1
Studien Zur Glottodidaktik und Methodik, Bd. 1 / vol. 1
Wilhelm von Humboldt. Życie, dzieło, mit
Wilhelm von Humboldt. Życie, dzieło, mit
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 35, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 4
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 35, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 4
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  3, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 3, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl