ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 10, Seria Filologiczna, Dydaktyka 2 2,10zł

Redaktor: Zygmunt Sibiga

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1643-0514
Rok wydania: 2003
Liczba stron: 160
Format: B5
Cena: 2,10 zł (z VAT)Spis treści: I. Pogranicza i korespondencje sztuk w kształceniu polonistycznym: Marek Stanisz – Korespondencje sztuk w teorii i praktyce, Danuta Hejda – Architektoniczny język form, czyli o jedności duchowej i artystycznej epoki średniowiecza, Danuta Karkut – Wokół uczniowskich odczytań wiersza L. Staffa “Ogród przedziwny” i obrazu J. Mehoffera “Dziwny ogród”. Analiza porównawcza literatury i malarstwa w szkole średniej, Elżbieta Mazur – “U wrót doliny” Zbigniewa Herberta. Międzyprzedmiotowa analiza i interpretacja wiersza, II. Kształcenie literackie: Kazimierz Maciąg – “Pan Tadeusz” w Nawłoci. Kontynuacje i kontestacje motywów soplicowskich w “Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego, Elżbieta Kozłowska – “Posyłam kwiaty...” Motywy kwiatowe w liryce miłosnej Adama Asnyka na lekcjach języka polskiego, Alicja Jakubowska-Ożóg – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wiersz o Świętym Franciszku. Analiza i interpretacja, III. Regionalizm w kształceniu literackim: Jolanta Pasterska, Janusz Pasterski – “Dzisiaj ja odbywam tamtą nieruchomą podróż...” Poezja Janusza Szubera w kontekście edukacji regionalnej, IV. Kształcenie językowe w szkole: Tadeusz Półchłopek – Praktyczne aspekty scalania treści humanistycznych w kształceniu sprawności językowych uczniów gimnazjum, Urszula Kopeć – Jak młodzież gimnazjalna nazywa swoje stany uczuciowe? Propozycja ćwiczeń słownikowo-frazeologicznych do klasy drugiej gimnazjum, Maria Wolan – O potrzebie kształcenia ortofonicznego, V. Folklor w edukacji szkolnej: Bożena Kozłowska, Elżbieta Kozłowska – Rodzimy folklor w edukacji na przykładzie zwyczajów, obrzędów i pieśni weselnych regionu rzeszowskiego, VI. Dydaktyka literatury i języka polskiego w szkołach polonijnych: Wojciech Pelczar – Tradycja “polskiego przedmurza” w polonijnych podręcznikach do kształcenia literacko-kulturalnego, Zygmunt Sibiga – Zachowania językowe dzieci i młodzieży w zbiorowościach polonijnych.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Interkulturalität in Theorie und Praxis der Glottodidaktik und Translatorik
Interkulturalität in Theorie und Praxis der Glottodidaktik und Translatorik
Dydaktyka Polonistyczna nr 1(10)/2015
Dydaktyka Polonistyczna nr 1(10)/2015
Einführung in die Sprachwissenschaft
Einführung in die Sprachwissenschaft
Studien Zur Glottodidaktik und Methodik, Bd. 2 / vol. 2
Studien Zur Glottodidaktik und Methodik, Bd. 2 / vol. 2
Język niemiecki dla studentów ekonomii (poziom A1-B1). Wokół polityki gospodarczej prosto i łatwo
Język niemiecki dla studentów ekonomii (poziom A1-B1). Wokół polityki gospodarczej prosto i łatwo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 73, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 10
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 73, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 10
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 17, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 17, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 2
Zur Mehrdimensionalität des Textes. Repräsentationsformen, Kommunikationsbereiche, Handlungsfunktionen
Zur Mehrdimensionalität des Textes. Repräsentationsformen, Kommunikationsbereiche, Handlungsfunktionen
Język niemiecki dla studentów administracji, prawa i nauk społecznych
Język niemiecki dla studentów administracji, prawa i nauk społecznych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl