ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 19, Seria Filologiczna, Dydaktyka 3 2,10zł

Redaktor: Zygmunt Sibiga

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1643-0514
Rok wydania: 2004
Liczba stron: 204
Format: B5
Cena: 2,10 zł (z VAT)


Spis treści: I. Kształcenie literackie: Kazimierz Maciąg – “Gwałtowny jak lew i uparty jak wół”. Ramzes XIII jako negatywny bohater “Faraona” Bolesława Prusa, Joanna Rusin – Traugutt na lekcjach języka polskiego. Kilka propozycji, Zenon Ożóg – Modlitwa poetycka w analizie szkolnej, Stanisław Dłuski – Umarł Tyrteusz, niech żyje Orfeusz. Glosa o nowej poezji polskiej w szkole średniej, Alicja Jakubowska-Ożóg – “Rozmowy z Hamletem” Janusza A. Ihnatowicza, Liliana Wickowska-Maciąg – Dom codzienny – dom podzielony, czyli rodzina zdezintegrowana w powieściach Olgi Tokarczuk, II. Pogranicza i korespondencje sztuk w kształceniu polonistycznym: Dorota Karkut – Plakat i jego miejsce w edukacji polonistycznej, Alina Dłuska – Plastyczne i literackie wyobrażenie początku świata (na przykładzie “Przypowieści” K. K. Baczyńskiego oraz obrazu M. K. Čiurlionisa), III. Edukacja teatralna na lekcjach języka polskiego: Tadeusz Półchłopek – Wiedza o teatrze na lekcjach języka polskiego w gimnazjum, IV. Regionalizm w kształceniu literackim: Elżbieta Kozłowska – Postać Marii Bartusówny – “nienadowskiej siłaczki” na lekcjach języka polskiego, V. Kształcenie językowe w szkole: Urszula Kopeć – Przyjaźń w rozumieniu licealistów, Maria Krauz – Językowy kształt młodzieżowych zaproszeń pisemnych, Grażyna Filip – Gadu-Gadu, o strukturze i języku młodzieżowych rozmów w Internecie, VI. Integracja treści kształcenia literackiego, kulturowego i językowego: Jadwiga Lizak – Jak współczesna literatura dla młodzieży pozyskuje młodego czytelnika, VII. Edukacja regionalna i europejska w szkole: Jolanta Pasterska – “Cudze znajcie, swoje chwalcie”. Propozycja międzyprzedmiotowego programu edukacji regionalnej i europejskiej dla liceum na przykładzie Podkarpacia, VIII. Oświata polska za granicą: Wojciech Pelczar – Polska tradycja na lekcjach języka ojczystego u progu trzeciego tysiąclecia – anachronizm czy wartość nadal niezbędna, Zygmunt Sibiga – Treść kształcenia polonistycznego w szkołach etnicznych na tle zadań maturalnych, Andrzej Bonusiak – Przemiany w strukturze organizacyjnej szkolnictwa polonijnego USA, IX. Prace magisterskie z dydaktyki literatury i języka polskiego: Zestawienie prac magisterskich napisanych w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego w latach 2002–2003.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 72, Seria Filologiczna, Dydaktyka 7
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 72, Seria Filologiczna, Dydaktyka 7
Konteksty kulturowe w szkolnej edukacji językowej w Polsce i za granicą
Konteksty kulturowe w szkolnej edukacji językowej w Polsce i za granicą
Polska tradycja w polonijnych podręcznikach do kształcenia literacko-kulturalnego
Polska tradycja w polonijnych podręcznikach do kształcenia literacko-kulturalnego
Dzieje polskiego szkolnictwa sobotniego w metropolii chicagowskiej 1951–1997
Dzieje polskiego szkolnictwa sobotniego w metropolii chicagowskiej 1951–1997
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 50, Seria Filologiczna, Dydaktyka 5
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 50, Seria Filologiczna, Dydaktyka 5
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  10, Seria Filologiczna, Dydaktyka 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 10, Seria Filologiczna, Dydaktyka 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr   2, Seria Filologiczna, Dydaktyka 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 2, Seria Filologiczna, Dydaktyka 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 32, Seria Filologiczna,  Dydaktyka 4
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 32, Seria Filologiczna, Dydaktyka 4
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl