ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filologie obce » Filologia rosyjska »
Optymalizacja kształcenia nauczyciela języka obcego (na przykładzie studiów rusycystycznych) 2,10zł

Autor: Maria Kossakowska-Maras

ISBN: 83-7338-296-8
Rok wydania: 2005
Format: B5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 204
Cena: 2,10 zł (z VAT)Książka porusza zagadnienie optymalizacji procesu kształcenia nauczycieli języków obcych na przykładzie studiów rusycystycznych. Celem Autorki było zdefiniowanie modelu współczesnego nauczyciela języka obcego oraz zaproponowanie zmian optymalizacyjnych usprawniających zarówno zajęcia z przedmiotu
“metodyka nauczania języka obcego”, jak i przebieg praktyk śródrocznych i ciągłych. Praca składa się z wprowadzenia, 5 rozdziałów, zakończenia, bibliografii i aneksu. Rozdział pierwszy dotyczy problematyki i metodologii badań. Sformułowano w nim: główne i szczegółowe problemy badawcze, metody i techniki badawcze oraz wskazano na organizację i przebieg badań. W rozdziale drugim, zatytułowanym: Przesłanki warunkujące funkcjonowanie modelu kształcenia nowoczesnego nauczyciela, przedstawiono problematykę dotyczącą modelu nauczyciela, przeanalizowano także różnorodne koncepcje kształcenia nauczycieli w Polsce i za granicą oraz zagadnienia związane z edukacją nauczycielską w związku ze zmianami transformacyjnymi w Polsce. Rozdział kolejny poświęcono problematyce komponentów zawodowego przygotowania przyszłego nauczyciela języka obcego. Omówiono w nim komponenty podstawowe, czyli właściwości ogólnopedagogiczne i glottodydaktyczne przyszłych nauczycieli języka obcego, szczegółowe komponenty zawodowego przygotowania nauczyciela języka obcego – problematykę wiedzy metodologicznej i glottodydaktycznej, jak również zagadnienia dotyczące roli praktyk śródrocznych i ciągłych oraz osobowości nauczyciela języka obcego. W rozdziale czwartym ukazano współczesny stan metodycznego i merytorycznego przygotowania nauczycieli języka rosyjskiego w świetle badań empirycznych. Przeanalizowano w nim: szczegółowe programy nauczania glottodydaktyki obowiązujące w wybranych uczelniach wyższych w Polsce, ankiety skierowane do studentów filologii rosyjskiej odbywających zajęcia z metodyki nauczania języka rosyjskiego, ankiety skierowane do nauczycieli akademickich tego przedmiotu oraz ankiety skierowane do nauczycieli języka rosyjskiego w szkołach podstawowych i średnich. Rozdział ostatni w całości poświęcono prezentacji projektu optymalizacji systemu kształcenia nauczycieli języka rosyjskiego. Składa się z dwu części: model nauczyciela języka rosyjskiego i model optymalizacyjny kształcenia nauczyciela języka rosyjskiego. Książka jest adresowana do studentów neofilologii, nauczycieli szkolnych i akademickich oraz dla wszystkich zainteresowanych problematyką kształcenia nauczycieli.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Rusistika i sowriemiennost'. Głottodidaktika 2
Rusistika i sowriemiennost'. Głottodidaktika 2
Obuczenie RKI – problemy, tendencji, perspektiwy, razwitja
Obuczenie RKI – problemy, tendencji, perspektiwy, razwitja
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 68, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 3, cz. 3: Metodyka nauczania języków obcych
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 68, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 3, cz. 3: Metodyka nauczania języków obcych
Autonomizacja w nauczaniu języków obcych na studiach neofilologicznych. Na materiale języka rosyjskiego
Autonomizacja w nauczaniu języków obcych na studiach neofilologicznych. Na materiale języka rosyjskiego
Składnia polska i rosyjska zdania złożonego
Składnia polska i rosyjska zdania złożonego
Rusistika i sowriemiennost'. Głottodidaktika
Rusistika i sowriemiennost'. Głottodidaktika
Interkulturowa komunikacja pisemna w polsko-rosyjskiej firmie (skrypt, dodruk)
Interkulturowa komunikacja pisemna w polsko-rosyjskiej firmie (skrypt, dodruk)
Znakomimsja s Rossijej (dodruk)
Znakomimsja s Rossijej (dodruk)
Sowriemiennyj russkij jazyk, cz. 3 (skrypt, dodruk)
Sowriemiennyj russkij jazyk, cz. 3 (skrypt, dodruk)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl