ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 29, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 3 2,10zł

Redaktor: Jerzy Kitowski

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1730-3478
Rok wydania: 2005
Format: B5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 264
Cena: 2.10 zł (z VAT)
Spis treści: I.
MARKETING: Sylwester Makarski, Wiesława Kuźniar – Handel detaliczny w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Piotr Cyrek, Marian Woźniak – Kapitał intelektualny jako składowa sukcesu przedsiębiorstwa handlowego, Maria Grzybek, Andrzej Arend – Cena jako element marketingu i jej rola w kształtowaniu pozycji rynkowej małych firm sfery agrobiznesu woj. podkarpackiego, Maria Sarama – Analiza korespondencji i jej zastosowanie w badaniach marketingowych, Roman Chorób, Paweł Szura – Marketingowe grupy producentów alternatywą rozwoju obszarów wiejskich, Katarzyna Gil – Ocena konkurencyjności eksporterów żywności na obszarze Podkarpacia na przykładzie wybranych przedsiębiorstw przetwórczych, Barbara Skoczyńska-Prokopowicz – Public relations jako narzędzie pozyskiwania nowych klientów na przykładzie banków Rzeszowa, II. ZARZĄDZANIE: Elżbieta Maksymiak – Analiza składni prostych wyrażeń arytmetycznych przy użyciu gramatyki precedensyjnej, Agata Janas – Narzędzie sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu ekonomicznym, Magdalena Cyrek – Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego i procesy konwergencji w krajach UE, Elżbieta Mikuła – Podział dochodu i nierówności społeczne a wzrost gospodarczy – krótki przegląd teorii i badań empirycznych, Katarzyna Szara – Podejście procesowe jako element systemu zarządzania jakością, Małgorzata Lechwar – Zarządzanie strategiczne, finansowe i projektami w jednostkach samorządu terytorialnego, Anna Mazurkiewicz – Znaczenie potencjału ludzkiego i jego rozwoju w organizacji, Paweł Frączek, Anna Mazurkiewicz – Czynnik ludzki jako determinanta sukcesu organizacji, Ryszard Kata – Spółdzielczość bankowa na tle sektora bankowego w Polsce, Justyna Kędra – Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych, Paweł Frączek – Wybrane działania służące liberalizacji rynku gazu w Polsce, Renata Nesterowicz – Ocena działalności mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Paulina Filip – Fundusze poręczeń kredytowych a wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Beata Kasprzyk – Sytuacja dochodowa grupy emerytów i rencistów na tle innych grup społeczno-ekonomicznych, Bożena Sowa – Agroturystyka i jej społeczno-ekonomiczne znaczenie dla terenów wiejskich, Jadwiga Ziółkowska – Przyczyny i formy migracji zarobkowej Polaków do Republiki Federalnej Niemiec, Małgorzata Stec – Programy pomocowe Unii Europejskiej dla województwa podkarpackiego, Notki o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 4
Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 4
Wybrane problemy rachunkowości finansowej
Wybrane problemy rachunkowości finansowej
Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych
Ekonomika przedsiębiorstw w nowych uwarunkowaniach systemowych
Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918, cz. 2: Źródła drukowane
Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918, cz. 2: Źródła drukowane
Społeczeństwo Podkarpacia w badaniach rzeszowskiego ośrodka socjologicznego
Społeczeństwo Podkarpacia w badaniach rzeszowskiego ośrodka socjologicznego
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata
Ocena żywności i żywienia
Ocena żywności i żywienia
Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
„Lepszy” Polak? Obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku
„Lepszy” Polak? Obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl