ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filozofia »
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 5 3,15zł

Redaktor: Andrzej L. Zachariasz

ISSN: 1642-1248
Rok wydania: 2005
Format: B5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 410
Cena:
3,15 zł (z VAT)Spis treści: Cодержание, Contents, Do Czytelników i Autorów, Читателям и Авторам, To our Readers and Authors, Artykuły, rozprawy: Włodzimierz Bonusiak – Dialektyka historii i poznanie, Maria D. Kultajewa – Konstruktywizm aksjologiczny, czyli nieco na temat przewartościowania wszystkich wartości dotychczasowych, Audra Krystyna I. Zabulionite – Kultura jako całość: konceptualizacja nowego paradygmatu ontologicznego, Czesław Głombik – Wartościowanie w procesach poznania historyczno-filozoficznego (w nawiązaniu do prac Franciszka Kwiatkowskiego), Natalija W. Radionowa – Orientacje aksjologiczne w przestrzeni kulturowej Słobożańszczyzny ХIХ stulecia, Leszek Gawor – Feliksa Konecznego nauka o wielości cywilizacji, Anatolij V. Lubskij – Cywilizacje lokalne: оd idei do konstruktu metodologicznego, Vadim A. Salejew – Kultura i cywilizacja w kontekście globalizacji, Irina J. Мatkowskaja, Оksana А. Dowgopolowa – Bycie historyczne i jego uzasadnienie aksjologiczne, Adam F. Kola – Kategorie “narodu” i “ludu” w klasycznym słowianofilstwie czeskim i rosyjskim, Еwgenij W. Glebow – Тransformacja opisu Rzymu przez Тytusa Liwiusza – N. Маchiavelli na Rusi w XVI wieku, Ilja J. Lewiasz – Rosja pomiędzy losem geopolityzacji a fortuną globalizacji, Władimir D. Żukockij – “Europejczyk” I.W. Кirejewskego: analiza porównawcza Oświecenia europejskiego i rosyjskiego, Witalij M. Czugujenko – Problem bycia człowieka w paradygmacie ukraińskiego kordocentryzmu, Jurij Zawhorodnij – Buddyzm w twórczości Iwana Franki, Wiesław Sztumski – Ku filozofii globalnej, Przekłady: Henryk Skolimowski – Kazimierz Twardowski a powstanie ruchu analitycznego w Polsce, Alferd North Whitehead – Proces i realność. Szkic kosmologiczny. Rozdział X, Recenzje, noty: Agnieszka Iskra-Paczkowska – Przedmiot i metoda ontologii egzystencjalnej, Marek Jaworski – Spory o Tischnera, Dorota Kielar – Byt i jego pojęcie, Marcin Krawczyk – Richard Rorty i jego wizja społeczeństwa liberalnego, Przemysław Paczkowski – O filozofowaniu Platona, Ryszard Wójtowicz – Poszukiwanie tożsamości jako signum temporis Europy, Agnieszka Zięba – Postnietzscheańskie interpretacje, Włodzimierz Zięba – Przybliżanie Derridy, Agnieszka Skrobas – Gry z kulturą, Elżbieta Żurawska – Liberalizm amerykański wobec problemu multikulturalizmu, Krzysztof J. Kilian – Kosmokracja kontra technokracja, Refleksje: Jacek DurskiPisarz z cegłą, Prezentacje: Ze świata sztuki, Sprawozdania i komunikaty. Kronika wydarzeń: Agnieszka Zięba – Konferencja: Witold Gombrowicz – nasz współczesny (22–27 III 2004 r.), Halina Rarot – Międzynarodowe Odczyty Kijowskie: Obraz miasta w kontekście historii, filozofii, kultury (30 IX – 2 X 2004 r.), Jurij N. Sołonin, Genadij P. Lubimow – Dni Filozofii w Sankt Petersburgu (19–20 XI 2004 r.), Andrzej Kapusta – Konferencja: Filozofia współcześnie – stan i perspektywy rozwoju (29–30 XI 2004 r.), Katarzyna M. Cwynar – V Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich: Filozofia w kulturach narodów słowiańskich (2–5 VI 2005 r.), Człowiek i jego dzieło: Krzysztof Bochenek – Michał Falkener z Wrocławia – osoba i dzieło, Andrija B.K. Stojković – Dualistyczna filozofia Rudżera Boškovicia, Memorabilia: Wilen Gorskij – Dmitr Iwanowicz Czyżewskij – założyciel ukrainoznawstwa historyczno-filozoficznego, Basia Nikiforowa – Kаtegoria czasu w percepcji religijno-filozoficznej Abrahama Joshui Heschela, Do Autorów, До Aвторів, K Autorom, Instructions for Authors.


Uprzejmie informujemy, że kolejne numery - 6 i 7 - czasopisma naukowego "Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich" zostały wydane przez Wydawnictwo Międzywydziałowego Instytutu Fiolozofii UR (tel. 017 8721349, e-mail: sekinfil@univ.rzeszow.pl).

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2005.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 3
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 3
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 6
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 6
Ścieżka przyrodniczo-historyczna im. Załuskich w Iwoniczu
Ścieżka przyrodniczo-historyczna im. Załuskich w Iwoniczu
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr    21, Seria Filologiczna, Historia Literatury  2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 21, Seria Filologiczna, Historia Literatury 2
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
Musica Galiciana, t.  9: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 9: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 2
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 2
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 5
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 5
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl