ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filozofia »
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 5 3,15zł

Redaktor: Andrzej L. Zachariasz

ISSN: 1642-1248
Rok wydania: 2005
Format: B5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 410
Cena:
3,15 zł (z VAT)Spis treści: Cодержание, Contents, Do Czytelników i Autorów, Читателям и Авторам, To our Readers and Authors, Artykuły, rozprawy: Włodzimierz Bonusiak – Dialektyka historii i poznanie, Maria D. Kultajewa – Konstruktywizm aksjologiczny, czyli nieco na temat przewartościowania wszystkich wartości dotychczasowych, Audra Krystyna I. Zabulionite – Kultura jako całość: konceptualizacja nowego paradygmatu ontologicznego, Czesław Głombik – Wartościowanie w procesach poznania historyczno-filozoficznego (w nawiązaniu do prac Franciszka Kwiatkowskiego), Natalija W. Radionowa – Orientacje aksjologiczne w przestrzeni kulturowej Słobożańszczyzny ХIХ stulecia, Leszek Gawor – Feliksa Konecznego nauka o wielości cywilizacji, Anatolij V. Lubskij – Cywilizacje lokalne: оd idei do konstruktu metodologicznego, Vadim A. Salejew – Kultura i cywilizacja w kontekście globalizacji, Irina J. Мatkowskaja, Оksana А. Dowgopolowa – Bycie historyczne i jego uzasadnienie aksjologiczne, Adam F. Kola – Kategorie “narodu” i “ludu” w klasycznym słowianofilstwie czeskim i rosyjskim, Еwgenij W. Glebow – Тransformacja opisu Rzymu przez Тytusa Liwiusza – N. Маchiavelli na Rusi w XVI wieku, Ilja J. Lewiasz – Rosja pomiędzy losem geopolityzacji a fortuną globalizacji, Władimir D. Żukockij – “Europejczyk” I.W. Кirejewskego: analiza porównawcza Oświecenia europejskiego i rosyjskiego, Witalij M. Czugujenko – Problem bycia człowieka w paradygmacie ukraińskiego kordocentryzmu, Jurij Zawhorodnij – Buddyzm w twórczości Iwana Franki, Wiesław Sztumski – Ku filozofii globalnej, Przekłady: Henryk Skolimowski – Kazimierz Twardowski a powstanie ruchu analitycznego w Polsce, Alferd North Whitehead – Proces i realność. Szkic kosmologiczny. Rozdział X, Recenzje, noty: Agnieszka Iskra-Paczkowska – Przedmiot i metoda ontologii egzystencjalnej, Marek Jaworski – Spory o Tischnera, Dorota Kielar – Byt i jego pojęcie, Marcin Krawczyk – Richard Rorty i jego wizja społeczeństwa liberalnego, Przemysław Paczkowski – O filozofowaniu Platona, Ryszard Wójtowicz – Poszukiwanie tożsamości jako signum temporis Europy, Agnieszka Zięba – Postnietzscheańskie interpretacje, Włodzimierz Zięba – Przybliżanie Derridy, Agnieszka Skrobas – Gry z kulturą, Elżbieta Żurawska – Liberalizm amerykański wobec problemu multikulturalizmu, Krzysztof J. Kilian – Kosmokracja kontra technokracja, Refleksje: Jacek DurskiPisarz z cegłą, Prezentacje: Ze świata sztuki, Sprawozdania i komunikaty. Kronika wydarzeń: Agnieszka Zięba – Konferencja: Witold Gombrowicz – nasz współczesny (22–27 III 2004 r.), Halina Rarot – Międzynarodowe Odczyty Kijowskie: Obraz miasta w kontekście historii, filozofii, kultury (30 IX – 2 X 2004 r.), Jurij N. Sołonin, Genadij P. Lubimow – Dni Filozofii w Sankt Petersburgu (19–20 XI 2004 r.), Andrzej Kapusta – Konferencja: Filozofia współcześnie – stan i perspektywy rozwoju (29–30 XI 2004 r.), Katarzyna M. Cwynar – V Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich: Filozofia w kulturach narodów słowiańskich (2–5 VI 2005 r.), Człowiek i jego dzieło: Krzysztof Bochenek – Michał Falkener z Wrocławia – osoba i dzieło, Andrija B.K. Stojković – Dualistyczna filozofia Rudżera Boškovicia, Memorabilia: Wilen Gorskij – Dmitr Iwanowicz Czyżewskij – założyciel ukrainoznawstwa historyczno-filozoficznego, Basia Nikiforowa – Kаtegoria czasu w percepcji religijno-filozoficznej Abrahama Joshui Heschela, Do Autorów, До Aвторів, K Autorom, Instructions for Authors.


Uprzejmie informujemy, że kolejne numery - 6 i 7 - czasopisma naukowego "Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich" zostały wydane przez Wydawnictwo Międzywydziałowego Instytutu Fiolozofii UR (tel. 017 8721349, e-mail: sekinfil@univ.rzeszow.pl).

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2005.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 10
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 10
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 11
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 11
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr  9
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 9
Kulturozofia
Kulturozofia
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr  8
Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 8
Teoria poznania jako relatystyczna koncepcja  prawdy  teoretycznej
Teoria poznania jako relatystyczna koncepcja prawdy teoretycznej
Poznanie a prawda
Poznanie a prawda
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl