ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filozofia »
Byt i powinność, czyli status i funkcje wartości 5,25zł

Redaktor: Andrzej L. Zachariasz

ISBN: 83-7338-190-2
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 428
Format: B5
Oprawa: broszurowa
Cena: 5,25 zł (z VAT)

 

Praca podejmuje kwestię bytu i powinności, a więc dotyczy problematyki aksjologicznej. Jest zbiorem różnorodnych artykułów zaprezentowanych na IV Międzynarodowej Konferencji Filozofów Krajów Słowiańskich obradującej w dniach 29 maja – 1 czerwca 2003 roku w Boguchwale k. Rzeszowa. Składa się ze Słowa wstępnego, Noty o autorach oraz 3 części: Wartości i ich status. Z teorii i historii wartości, Wartości a człowiek i społeczeństwo, Wartości a kultura i historia. Rozważania pierwszej części obejmują kwestie teoretyczne oraz prezentację historycznej refleksji nad wartościami. Natomiast część druga i trzecia zawiera teksty poruszające kwestie wartości w relacji do bytu ludzkiego, kultury i dziejów.

Spis treści: Słowo wstępne, I. WARTOŚCI I ICH STATUS. Z TEORII I HISTORII WARTOŚCI: Andrzej L. Zachariasz – Wartości, czyli obowiązywanie i powinność jako momenty bytowe kultury, Авенир И. Уёмов – Системное представление ценностей и ero анализ, Wiesław SztumskiBytotwórcza rola wartości, Krzysztof J. Kilian – O względności niektórych tzw. „bezwzględnych wartości” (na przykładzie teorii i praktyki poznania naukowego), Agnieszka Iskra-Paczkowska – Piękno a dobro, Pavol Labuda – Platónova idea dobra a problematika metafyzickej korelácie medzi bytím a myslením, Przemysław Paczkowski – Arystotelesowska koncepcja wiedzy praktycznej, Ks. Kzysztof Bochenek – Filozofia średniowieczna wobec problematyki wartości, Adam Wojtunik – Kant i Schopenhauer a problem Sein-Sollen, Matej FerjancProblematika hodnot a perspektívne situované bytie vo svete u F. Nietzscheho, Anna Habrat – Pojęcie wartości w teorii Leona Petrażyckiego, Artur MordkaPiękno i jego przedmiot. Zarys koncepcji Nicolai Hartmanna, Józef Dębowski – Wartości i sposób ich istnienia w świetle formalno- i egzystencjalnoontologicznych rozważań Romana Ingardena, Aleksander Bobko – Logika bytu a logika dobra, Magdalena Michalik – Wartości a potrzeby, Magdalena Żardecka-Nowak – Etyka jako metafizyka, czyli o bezwzględnym prymacie powinności moralnej przed bytem i poznaniem, Włodzimierz Zięba – Dekonstrukcja a wartości, II. WARTOŚCI A CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO: Dionizy Tanalski – Pytanie o wartość człowieka w epoce postindustrialnej, Halina Romanowska-Łakomy – O stawaniu się nowego człowieka – skok ku własnej świętości (Nowa jakość człowieka XXI wieku), Ryszard Wójtowicz – Osoba a wartość moralna. Ujęcie filozoficzno-społeczne Karola Wojtyły – Jana Pawia II, Ks. Ryszard Kozłowski – Koncepcja osoby wobec myślenia wedle bytu a myślenia wedle wartości. Człowiek jako „istota zdumiewająca się”, Jadwiga Mizińska – Sukces: wartość czy pseudowartość?, Marek Łagosz – Ontologiczne i metodologiczne znaczenie zasad antropicznych, III. WARTOŚCI A KULTURA I HISTORIA: Jan Zouhar Hodnoty dĕjiny, Józef Bańka – Eurorecentywizm i kształtowanie kultury duchowej Europy, Anna Ondrejková Subjektivita a hodnoty. Úvaha o hodnotách doby duchovnej aristokracie, Karol Bal Relatywność wartości (Heglowska koncepcja wojny), Halina Rarot O powinności urzeczywistniania wartości europejskich, Teresa Pękala – Wartości estetyczne w kształtowaniu kultury duchowej współczesnej Europy, Сергей Ф. Клепко – Ценности бытия и ценности образования в контексте глобализации, Здуард И. Мартьінюк, Елена 3. Никитченко Социальные ценности и религия в современной Украине (доверие к Церкви), Cezary Mordka Leszka Kołakowskiego religijne ugruntowanie etyki, Leszek Gawor Prawosławie i katolicyzm jako cywilizacyjna granica w słowiańskim świecie, Бася Никифорова Религиозные ценности в процессе европейской интеграции и глобализации, Петро М. Кралюк, Світлана Шевчук Острозька Біблія як культурно-релігійна цінність у православних словянських спільнотах, Татьяна Г. Стоцкая Цeнностное измерение науки, Lesław Hostyński Wartości w świecie konsumpcji, Лaймуte Якaвонитe Какие цeнности eдинят этику и бизнeс в зпоху постмодернизма?, Witold M. Nowak – „... u kresu ery żelaza“. Wartościowanie historii w poglądach Emila M. Ciorana, Noty o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Nazwiska mieszkańców wybranych miejscowości dawnej ziemi sanockiej w świetle interferencji etniczno-językowej (XV–XIX w.)
Nazwiska mieszkańców wybranych miejscowości dawnej ziemi sanockiej w świetle interferencji etniczno-językowej (XV–XIX w.)
Musica Galiciana, t. 10
Musica Galiciana, t. 10
Poetycki krąg „Kontynentów”. Artykuły i szkice
Poetycki krąg „Kontynentów”. Artykuły i szkice
Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji
Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji
Musica Galiciana, t.  5: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 5: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 30, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 30, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 2
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Musica Galiciana, t.  3: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 3: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl