ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Językoznawstwo »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 31, Seria Filologiczna, Językoznawstwo 2 2,10zł

Redaktor: Kazimierz Ożóg

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1730-3451
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 148
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena:
2,10 zł (z VAT)

 

Spis treści: KAZIMIERZ OŻOG – Słowo wstępne, JADWIGA BURDA – Gra językowa we współczesnych tytułach prasowych, ARTUR CZAPIGA – Metafora językowa jako problem badawczy we współczesnej lingwistyce, HALSZKA GÓRNY – O nazwach krakowskich i rzeszowskich szkół nauki jazdy, AGNIESZKA MYSZKA – Miejsce nazw przyimkowych w toponimii (Na przykładzie mikrotoponimów powiatu strzyżowskiego), BARBARA MISZTAL – Kilka uwag o języku grup reprezentujących tzw. e-generację, EWA ORONOWICZ-KIDANazywanie wspomożycieli dusz w ludowych pieśniach pogrzebowych z Cewkowa w powiecie Iubaczowskim, AGNIESZKA NIEMIEC, KAZIMIERZ OŻÓGWyrazy modne i nadużywane w języku przemyskiej młodzieży, DOROTA CHUDYK – Łączliwość rosyjskich i polskich przysłówków gradualnych z przymiotnikami nazywającymi stany psychiczne i fizjologiczne, ZOFIA CZAPIGA – 0 leksykalnych wykładnikach prawdziwościowej oceny sądów w języku rosyjskim i polskim, ANNA STASIENKO – O semantyce rosyjskich i polskich deadiektywów parametrycznych, ALEWTINA ŁAWRINIENKO Полонизмы в языке старой Москвы, AGNIESZKA UBERMAN – On applied-linguistic modelling of the lexicon.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 19, Seria Filologiczna, Dydaktyka 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 19, Seria Filologiczna, Dydaktyka 3
Urbanonimia Rzeszowa. Językowo-kulturowy obraz miasta
Urbanonimia Rzeszowa. Językowo-kulturowy obraz miasta
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 35, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 4
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 35, Seria Filologiczna, Studia Germanica Resoviensia 4
Słowo. Studia językoznawcze, nr 3
Słowo. Studia językoznawcze, nr 3
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 6
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 6
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 9
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 9
Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945
Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945
Musica Galiciana, t.  7: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 7: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Dzieje polskiego szkolnictwa sobotniego w metropolii chicagowskiej 1951–1997
Dzieje polskiego szkolnictwa sobotniego w metropolii chicagowskiej 1951–1997
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl