ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VIII, z. 3–4 1,05zł

Redaktor: Kazimierz Obodyński

ISSN: 1732-7156
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 104 
Format: A4
Oprawa: miękka
Cena:
1,05 zł (z VAT)
Spis treści: TEORIA SPORTU: Prace oryginalne: Rumiana Tasheva, Nikolai Tivchev, lvan Slavchev – Spondylolisthesis – character and functional assessment – basis of the prevention by physiotherapy, Monika Drozd – Zmienność i stabilność budowy somatycznej w rozwoju postnatalnym człowieka z uwzględnieniem wpływu czynników biologicznych i spoleczno-ekonomicznych, Ewa Nowosad-Sergeant – Ocena częstości występowania wad postawy ciała i budowy somatycznej dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 17 lat na terenie Podkarpacia, Tsvetan Stefanov, Ivan Slavchev – Treatment of fractura radii in loco typico by physical therapy, Ryszard Asienkiewicz – Trend of changes in Polish men and women students’ body height and weight – as shown in the example of population of Zielona Góra University, Józef Tatarczuk – Selected aspects of girls' maturation – as affected by social and morphological factors, HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ: Prace historyczne: Monika Ślęzak – Florian Znaniecki jako prekursor współczesnej socjologii kultury fizycznej w Polsce, Mirosław Ponczek – Z aktywności młodzieżowych organizacji katolickich w dziedzinie kultury fizycznej w prowincji lwowskiej i wileńskiej Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej, Krzysztof Śmiechowski – Sport i turystyka Żydów polskich w środowiskach robotniczych i młodzieżowych, TEORIA I METODYKA SPORTU: Prace teoretyczno-metodyczne: Wojciech J. Cynarski, Artur Litwiniuk – Działania techniczne zawodników startujących w turniejach jūjutsu o Puchar Idōkan Polska w lalach 2001–2003, Jan Słopecki – Różne cele i odmienne wartości dalekowschodnich sportów i sztuk walki, Andrzej Śmiały – Funkcje sztucznej ścianki wspinaczkowej na przykładzie obiektu w hali sportowej Uniwersytetu Rzeszowskiego, TEORIA TURYSTYKI I REKREACJI: Prace krajoznawcze: Zygmunt Wnuk, Maria Ziaja – Formy ochrony przyrody jako walory turystyczne w gminie Głogów Małopolski, Wojciech J. Cynarski – Kulturowy wymiar turystyki i rekreacji, Jarosław Herbert – I Studencka Pielgrzymka Konna Rzeszów–Częstochowa Wydziału Wychowania Fizycznego UR, SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI NAUKOWYCH: Wojciech Bajorek – Sprawozdanie z I Konferencji Naukowej ,,Turystyka i rekreacja w środowisku zurbanizowanym – diagnoza i perspektywy rozwoju", Legionowo, 22 maja 2005, Wojciech BajorekSprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Kultury Fizycznej (czesko-slowacko-polskie) ,,Telesna vychova, sport a rekreace v procesu soucasne-globalizace", Olomouc (Czechy), 26–28.05.2005, Wojciech J. Cynarski – Dialogiczny wymiar turystyki. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej - WSE, Warszawa, 21.10.2005,
IN MEMORIAM: Andrzej Malinowski – Wspomnienie o Profesorze Milanie Dokládalu, Wskazówki dla Autorów.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Nowe – bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne (poszukiwania)
Nowe – bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne (poszukiwania)
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XIII, z. 1–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XIII, z. 1–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 2
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VII, z. 4
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VII, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 3
Badania zmienności budowy somatycznej i sprawności motorycznej młodzieży akademickiej w Polsce
Badania zmienności budowy somatycznej i sprawności motorycznej młodzieży akademickiej w Polsce
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl