ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VIII, z. 3–4 1,05zł

Redaktor: Kazimierz Obodyński

ISSN: 1732-7156
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 104 
Format: A4
Oprawa: miękka
Cena:
1,05 zł (z VAT)
Spis treści: TEORIA SPORTU: Prace oryginalne: Rumiana Tasheva, Nikolai Tivchev, lvan Slavchev – Spondylolisthesis – character and functional assessment – basis of the prevention by physiotherapy, Monika Drozd – Zmienność i stabilność budowy somatycznej w rozwoju postnatalnym człowieka z uwzględnieniem wpływu czynników biologicznych i spoleczno-ekonomicznych, Ewa Nowosad-Sergeant – Ocena częstości występowania wad postawy ciała i budowy somatycznej dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 17 lat na terenie Podkarpacia, Tsvetan Stefanov, Ivan Slavchev – Treatment of fractura radii in loco typico by physical therapy, Ryszard Asienkiewicz – Trend of changes in Polish men and women students’ body height and weight – as shown in the example of population of Zielona Góra University, Józef Tatarczuk – Selected aspects of girls' maturation – as affected by social and morphological factors, HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ: Prace historyczne: Monika Ślęzak – Florian Znaniecki jako prekursor współczesnej socjologii kultury fizycznej w Polsce, Mirosław Ponczek – Z aktywności młodzieżowych organizacji katolickich w dziedzinie kultury fizycznej w prowincji lwowskiej i wileńskiej Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej, Krzysztof Śmiechowski – Sport i turystyka Żydów polskich w środowiskach robotniczych i młodzieżowych, TEORIA I METODYKA SPORTU: Prace teoretyczno-metodyczne: Wojciech J. Cynarski, Artur Litwiniuk – Działania techniczne zawodników startujących w turniejach jūjutsu o Puchar Idōkan Polska w lalach 2001–2003, Jan Słopecki – Różne cele i odmienne wartości dalekowschodnich sportów i sztuk walki, Andrzej Śmiały – Funkcje sztucznej ścianki wspinaczkowej na przykładzie obiektu w hali sportowej Uniwersytetu Rzeszowskiego, TEORIA TURYSTYKI I REKREACJI: Prace krajoznawcze: Zygmunt Wnuk, Maria Ziaja – Formy ochrony przyrody jako walory turystyczne w gminie Głogów Małopolski, Wojciech J. Cynarski – Kulturowy wymiar turystyki i rekreacji, Jarosław Herbert – I Studencka Pielgrzymka Konna Rzeszów–Częstochowa Wydziału Wychowania Fizycznego UR, SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI NAUKOWYCH: Wojciech Bajorek – Sprawozdanie z I Konferencji Naukowej ,,Turystyka i rekreacja w środowisku zurbanizowanym – diagnoza i perspektywy rozwoju", Legionowo, 22 maja 2005, Wojciech BajorekSprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Kultury Fizycznej (czesko-slowacko-polskie) ,,Telesna vychova, sport a rekreace v procesu soucasne-globalizace", Olomouc (Czechy), 26–28.05.2005, Wojciech J. Cynarski – Dialogiczny wymiar turystyki. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej - WSE, Warszawa, 21.10.2005,
IN MEMORIAM: Andrzej Malinowski – Wspomnienie o Profesorze Milanie Dokládalu, Wskazówki dla Autorów.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Nowe – bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne (poszukiwania)
Nowe – bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne (poszukiwania)
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XIII, z. 1–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XIII, z. 1–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 2
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VII, z. 4
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VII, z. 4
W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania fizycznego (dodruk)
W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania fizycznego (dodruk)
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 4
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl