ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 33, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 2 2,10zł

Redaktor: Daniel Markowski

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1730-3494
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 224
Format: B5
Cena:
2,10 zł (z VAT)

 

Spis treści: Od redaktora, LESŁAW H. HABER – Parametry formowania się społeczeństwa informacyjnego. Wybrane aspekty, STANISŁAW MARCZUK – Wartości w przedsiębiorczości i zarządzaniu, JERZY JESTALKontrowersje wokół teorii kapitału społecznego Roberta D. Putnama, WOJCIECH BROSZKIEWICZ – Powstawanie prasy polonijnej na przykładzie dwutygodnika “Biały Orzeł", MONIKA ŚLĘZAK – Romowie w świetle polskiego czasopiśmiennictwa lat 1960-2000 (wstępna charakterystyka), HUBERT KOTARSKI – Społeczno-demograficzne uwarunkowania wyników referendum europejskiego i wyborów do Parlamentu Europejskiego na Podkarpaciu, ARKADIUSZ TUZIAK – Struktury administracyjne lokalnych wspólnot samorządowych Podkarpacia wobec współczesnych wyzwań rozwojowych (w świetle badań), RENATA WIELGOS-STRUCK, MAŁGORZATA BOZACKA – Rola pracownika socjalnego w organizowaniu pomocy dla mieszkańców Rzeszowa podlegających procesowi marginalizacji, BARBARA MAREK-ZBOROWSKA Wizerunek kobiety jako właścicielki małej firmy, SŁAWOMIR SOLECKI – Percepcja polityki miejskiej w opiniach przedstawicieli władz samorządowych Rzeszowa IV kadencji, ILONA KOWALSKA – Profil socjodemograficzny kandydatów na studia socjologiczne na UR w roku akademickim 2004/2005, GRZEGORZ RZEŹNIKWybrane aspekty życia politycznego III RP w opiniach młodzieży studenckiej rzeszowskiego ośrodka akademickiego, EDMUND RELIGA – Mobbing, czyli przemoc psychiczna w miejscu pracy jako problem społeczny, RECENZJE: JERZY JESTAL – Ryszard Dyoniziak, Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Wydanie pierwsze: UNIVERSITAS, Kraków 1997, s. 130. Wydanie drugie: Wyd. Adama Marszałka, Poznań 2004, HUBERT KOTARSKI – Recenzja książki Demokracja peryferii Zdzisława Krasnodębskiego, Wydawnictwo Słowo Obraz Terytoria, Gdańsk 2003, MONIKA ŚLĘZAK – Władysław Ratyński, Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, Difin, Warszawa 2003, t. 1 s. 773, t. 2 s. 679, KRZYSZTOF MALICKI – Recenzja książki Małgorzaty Budyty-Budzyńskiej Mniejszości narodowe bogactwo czy problem. Instytucjonalizacja mniejszości narodowych w Polsce w latach 1989-2002. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2003.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 38, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 38, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 3
„Wielka Zmiana” z perspektywy lokalnej
„Wielka Zmiana” z perspektywy lokalnej
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 16, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 1
Polityka i Społeczeństwo, nr    1/2004
Polityka i Społeczeństwo, nr 1/2004
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  5, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 5, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr    21, Seria Filologiczna, Historia Literatury  2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 21, Seria Filologiczna, Historia Literatury 2
Historia. Społeczeństwo. Wychowanie
Historia. Społeczeństwo. Wychowanie
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl