ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filozofia »
Byt i jego pojęcie 5,25zł

Redaktor: Andrzej L. Zachariasz

ISBN: 83-7338-043-4
Rok wydania: 2003
Liczba stron: 472
Format: B5
Oprawa: broszurowa
Cena: 5,25 zł (z VAT)

 

Zawarte w tomie artykuły są owocem obrad Międzynarodowej Konferencji Filozoficznej, zorganizowanej w 2001 roku w Boguchwale k. Rzeszowa pod hasłem: Byt i możliwości jego ujęcia pojęciowego. Teksty zostały zamieszczone wedle kryterium tematycznego oraz ze względu na ogólność podejmowanej problematyki. Na pracę składają się 3 działy: Byt i jego pojęcie, Byt i propozycje jego pojmowania, Byt i metafizyka. Historia pojęć. W pierwszej kolejności uwzględniono teksty teoretyczne, w których autorzy podjęli próbę ujęcia samego pojęcia bytu i istnienia, a następnie ukazano publikacje o charakterze historycznym. Część druga prezentuje wypowiedzi autorów dotyczące nowych sformułowań, lecz także dotychczasowych propozycji pojmowania bytu. Natomiast część trzecia i ostatnia zawiera rozprawy analizujące samo pojęcie metafizyki, jej stosunek do innych dyscyplin, jak również historię i znaczenia tego pojęcia.

Spis treści: Słowo wstępne, I. BYT I JEGO POJĘCIE: Andrzej L. Zachariasz – Istnienie i jego momenty jako przedmiot refleksji filozoficznej, Anna Ondrejková – Bytie ako ens per se, Wiesław Sztumski – Bytpróba odpowiedzi na pytanie „Co to jest?“, Zdzisław J. Czarnecki – Pojęcie bytu historycznego. Szkic z historii idei, Waldemar Prusik – Byt realny czy byt możliwy? (Pytanie o przedmiot poznania filozoficznego), Przemysław Paczkowski – Paradoksy Platońskiej nauki o bycie, Marek Łagosz – Problem nieskończoności wszechświata a argumenty kosmologiczne Kanta, Anna Habrat – Byt i byt nieprawdziwy w teorii Herberta Spencera, Marek Kornecki – Problem istnienia z perspektywy fenomenologii Edmunda Husserla, Artur Mordka – O dwóch ontologicznych zasadach – niewartościowania egzystencjalnego i nieciągłości egzystencjalnej, Ks. Dariusz Oko – Byt jako przedmiot nieograniczonego pragnienia poznania w filozofii transcendentalnej Bernarda Lonergana, Karol Bal – Sittlichkeit jako przestrzeń i podstawa ontologiczna moralności u Hegla, Agnieszka Iskra-Paczkowska – Koncepcja bytu a ontologiczny status wartości w filozofii J. P. Sartre’a, Marek Bosak – Pojęciowe ujmowanie rzeczywistości w myśli R. Rorty'ego, Oľga Sisáková – Idea hodnoty vo svetle ontológií diferencie, Jan Szmyd – Psychika i kreatywność ontologiczna, II. BYT I PROPOZYCJE JEGO POJMOWANIA: Zdzisław CackowskiZwiązek dwu torów ludzkiej historii: historii bytu i historii form doświadczania bytu / myślenia o bycie, Александр В. Чайковский – Метод как средство познания бытия, Aleksy Molczanow – Kwantyfikacja i egzystencja, František Mihina – Wittgenstein alebo o zmysle a význame toho, o čom treba mlčať, Арнольд Ю. Цофнас – Категориальный и некатегориальный смыслы понятия бытия, Tetiana Віłenko – Język a byt człowieka, Гашна Г. Долженкова – Проблемы целостности в познании бытия, Magdalena Ruta – Teza Churcha a status przedmiotów matematycznych, Marianna Flis-Jaszczuk – Philosophia perennis – Luigi Giussaniego i Karla Jaspersa próby spojrzenia na rzeczy­wistość, Magdalena Michalik – Funkcja pragmatycznego ujęcia bytu w kształtowaniu się postmodernistycznej (ponowoczesnej) wizji rzeczywistości, Евгения Е. Чайковская – Синергетические аспекты бытия и проблема оптимизации зкспертных систем, III. BYT І METAFIZYKA. HISTORIA POJĘĆ: Józef Bańka – Stosunek nauki i filozofii do ontologii w świetle recentywizmu, Janusz Jusiak – Nauka, metafizyka, mit, Авенир И. Уёмов – Категории метафизики и метафизика категорий, Jerzy Lepieszkiewicz – Pięć aporii paradygmatu kartezjańskiego, Vladimír Leško – Metafizyka po Heideggerze. Czy jest możliwa?, Krzysztof J. Kilian – Paradygmat ontologiczny a poznanie teoretyczne, Adam Wojtunik – Jak możliwa jest metafizyka według Artura Schopenhauera?, Pavol Labuda – Ako je možná metafyzika? Východiská reflexívnej metafyziky Emericha Coretha, Jewgenij Winogradow – One world is not enough: perspektywy ontologii pluralistycznych, Jacek Breczko – Na wąskiej kładce między dogmatyzmem a agnostycyzmem, Ahаtолий Г. Тихолаз – Онтологическая гносеология в русской религиозной философии, Edyta Greber – Założenia metafizyczne w filozofii Chestertona, Witold M. Nowak – O Robina G. Collingwooda koncepcji metafizyki, Rudolf Dupkala – Pojem transcendentno a jeho reflexie v slovenskej filozofii 20. Storočia, Włodzimierz Zięba – Dekonstrukcja metafizyki – szkic problematyki, Magdalena Żardecka-Nowak – Spór metafizyka z ironistką. Richarda Rorty’ego próba przezwyciężenia tradycyjnych problemów metafizycznych, Grażyna Żurkowska – Czy postmodernizm przekroczył metafizykę?, Piotr Kołodziejczyk – Funkcjonalizm jako ontologia sztucznej inteligencji, Noty o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Kultura. Jej status i poznanie, wyd. 3
Kultura. Jej status i poznanie, wyd. 3
Człowiek świadomością istnienia. Prace ofiarowane prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi
Człowiek świadomością istnienia. Prace ofiarowane prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi
Ontologiczne podstawy estetyki. Zarys koncepcji Nicolaia Hartmanna
Ontologiczne podstawy estetyki. Zarys koncepcji Nicolaia Hartmanna
Wspólnota i wspólnotowość w filozofii dawnej i współczesnej
Wspólnota i wspólnotowość w filozofii dawnej i współczesnej
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Poetycki krąg „Kontynentów”. Artykuły i szkice
Poetycki krąg „Kontynentów”. Artykuły i szkice
Musica Galiciana, t.  3: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 3: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl