ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filozofia »
Byt i jego pojęcie 5,25zł

Redaktor: Andrzej L. Zachariasz

ISBN: 83-7338-043-4
Rok wydania: 2003
Liczba stron: 472
Format: B5
Oprawa: broszurowa
Cena: 5,25 zł (z VAT)

 

Zawarte w tomie artykuły są owocem obrad Międzynarodowej Konferencji Filozoficznej, zorganizowanej w 2001 roku w Boguchwale k. Rzeszowa pod hasłem: Byt i możliwości jego ujęcia pojęciowego. Teksty zostały zamieszczone wedle kryterium tematycznego oraz ze względu na ogólność podejmowanej problematyki. Na pracę składają się 3 działy: Byt i jego pojęcie, Byt i propozycje jego pojmowania, Byt i metafizyka. Historia pojęć. W pierwszej kolejności uwzględniono teksty teoretyczne, w których autorzy podjęli próbę ujęcia samego pojęcia bytu i istnienia, a następnie ukazano publikacje o charakterze historycznym. Część druga prezentuje wypowiedzi autorów dotyczące nowych sformułowań, lecz także dotychczasowych propozycji pojmowania bytu. Natomiast część trzecia i ostatnia zawiera rozprawy analizujące samo pojęcie metafizyki, jej stosunek do innych dyscyplin, jak również historię i znaczenia tego pojęcia.

Spis treści: Słowo wstępne, I. BYT I JEGO POJĘCIE: Andrzej L. Zachariasz – Istnienie i jego momenty jako przedmiot refleksji filozoficznej, Anna Ondrejková – Bytie ako ens per se, Wiesław Sztumski – Bytpróba odpowiedzi na pytanie „Co to jest?“, Zdzisław J. Czarnecki – Pojęcie bytu historycznego. Szkic z historii idei, Waldemar Prusik – Byt realny czy byt możliwy? (Pytanie o przedmiot poznania filozoficznego), Przemysław Paczkowski – Paradoksy Platońskiej nauki o bycie, Marek Łagosz – Problem nieskończoności wszechświata a argumenty kosmologiczne Kanta, Anna Habrat – Byt i byt nieprawdziwy w teorii Herberta Spencera, Marek Kornecki – Problem istnienia z perspektywy fenomenologii Edmunda Husserla, Artur Mordka – O dwóch ontologicznych zasadach – niewartościowania egzystencjalnego i nieciągłości egzystencjalnej, Ks. Dariusz Oko – Byt jako przedmiot nieograniczonego pragnienia poznania w filozofii transcendentalnej Bernarda Lonergana, Karol Bal – Sittlichkeit jako przestrzeń i podstawa ontologiczna moralności u Hegla, Agnieszka Iskra-Paczkowska – Koncepcja bytu a ontologiczny status wartości w filozofii J. P. Sartre’a, Marek Bosak – Pojęciowe ujmowanie rzeczywistości w myśli R. Rorty'ego, Oľga Sisáková – Idea hodnoty vo svetle ontológií diferencie, Jan Szmyd – Psychika i kreatywność ontologiczna, II. BYT I PROPOZYCJE JEGO POJMOWANIA: Zdzisław CackowskiZwiązek dwu torów ludzkiej historii: historii bytu i historii form doświadczania bytu / myślenia o bycie, Александр В. Чайковский – Метод как средство познания бытия, Aleksy Molczanow – Kwantyfikacja i egzystencja, František Mihina – Wittgenstein alebo o zmysle a význame toho, o čom treba mlčať, Арнольд Ю. Цофнас – Категориальный и некатегориальный смыслы понятия бытия, Tetiana Віłenko – Język a byt człowieka, Гашна Г. Долженкова – Проблемы целостности в познании бытия, Magdalena Ruta – Teza Churcha a status przedmiotów matematycznych, Marianna Flis-Jaszczuk – Philosophia perennis – Luigi Giussaniego i Karla Jaspersa próby spojrzenia na rzeczy­wistość, Magdalena Michalik – Funkcja pragmatycznego ujęcia bytu w kształtowaniu się postmodernistycznej (ponowoczesnej) wizji rzeczywistości, Евгения Е. Чайковская – Синергетические аспекты бытия и проблема оптимизации зкспертных систем, III. BYT І METAFIZYKA. HISTORIA POJĘĆ: Józef Bańka – Stosunek nauki i filozofii do ontologii w świetle recentywizmu, Janusz Jusiak – Nauka, metafizyka, mit, Авенир И. Уёмов – Категории метафизики и метафизика категорий, Jerzy Lepieszkiewicz – Pięć aporii paradygmatu kartezjańskiego, Vladimír Leško – Metafizyka po Heideggerze. Czy jest możliwa?, Krzysztof J. Kilian – Paradygmat ontologiczny a poznanie teoretyczne, Adam Wojtunik – Jak możliwa jest metafizyka według Artura Schopenhauera?, Pavol Labuda – Ako je možná metafyzika? Východiská reflexívnej metafyziky Emericha Coretha, Jewgenij Winogradow – One world is not enough: perspektywy ontologii pluralistycznych, Jacek Breczko – Na wąskiej kładce między dogmatyzmem a agnostycyzmem, Ahаtолий Г. Тихолаз – Онтологическая гносеология в русской религиозной философии, Edyta Greber – Założenia metafizyczne w filozofii Chestertona, Witold M. Nowak – O Robina G. Collingwooda koncepcji metafizyki, Rudolf Dupkala – Pojem transcendentno a jeho reflexie v slovenskej filozofii 20. Storočia, Włodzimierz Zięba – Dekonstrukcja metafizyki – szkic problematyki, Magdalena Żardecka-Nowak – Spór metafizyka z ironistką. Richarda Rorty’ego próba przezwyciężenia tradycyjnych problemów metafizycznych, Grażyna Żurkowska – Czy postmodernizm przekroczył metafizykę?, Piotr Kołodziejczyk – Funkcjonalizm jako ontologia sztucznej inteligencji, Noty o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Ontologiczne podstawy estetyki. Zarys koncepcji Nicolaia Hartmanna
Ontologiczne podstawy estetyki. Zarys koncepcji Nicolaia Hartmanna
Wspólnota i wspólnotowość w filozofii dawnej i współczesnej
Wspólnota i wspólnotowość w filozofii dawnej i współczesnej
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty
Kultura. Jej status i poznanie, wyd. 3
Kultura. Jej status i poznanie, wyd. 3
Człowiek świadomością istnienia. Prace ofiarowane prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi
Człowiek świadomością istnienia. Prace ofiarowane prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Kulturozofia
Kulturozofia
Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i na podkarpaciu (1867–2007)
Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i na podkarpaciu (1867–2007)
Musica Galiciana, t. 10
Musica Galiciana, t. 10
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl