ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki polityczne »
Polityka i Społeczeństwo, nr 3/2006 3,15zł

Redaktor: Henryk Cimek

ISSN: 1732-9639
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 212
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 3,15 zł (z VAT)Spis treści: I. Artykuły
: Table of contents, Henryk Cimek – Walka ludowców o kształt reformy rolnej w Sejmie Ustawodawczym w 1919 r., Paweł Grata – Podstawowe priorytety polityki gospodarczej władz województwa rzeszowskiego w latach 1975–1989, Krzysztof Łabędź Proces kształtowania się demokratycznej kultury politycznej w Polsce, Jarosław Macała – Z dyskusji o szkole katolickiej w II RP, Bronisław Pasierb – Z tradycji polskiej nauki o polityce (część 2). Józef Milewski (1859–1916), Marek Stych Kształtowanie się poglądów Obozu Zielonych w RFN, Adam Witalec O podstawowych regułach procesu ustawodawczego w III Rzeczypospolitej Polskiej, II. Recenzje: Katarzyna M. Cwynar – Krzysztof Zagórski, Michał Strzeszewski (red.): Polska, Europa, Świat. Opinia publiczna w okresie integracji, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005, 368 ss., Paweł Grata – Tadeusz T. Kaczmarek, Piotr Pysz: Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa 2004, 160 ss., Kazimierz Łastawski – Andrzej Jan Chodubski: wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, 220 ss., Edward Olszewski Krystyna Leszczyńska: Rządy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–2001. Skład, organizacja i tryb funkcjonowania, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005, 484 ss., Witold Stankowski – Tadeusz Godlewski: Polski system polityczny. Instytucje – procedury – obywatele, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005, 228 ss., Witold Stankowski “Politeja”. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, nr 1, 444 ss., Bartosz Wróblewski – Danuta Madeyska: Liban, Warszawa 2003, Wydawnictwo TRIO, 280 ss., III. kronika naukowa: Paweł MatelowskiSprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego, Indeks nazwisk, Notki o autorach, Wskazówki dla Autorów.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe
Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 2
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 2
Prace Humanistyczne, nr 6
Prace Humanistyczne, nr 6
Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania. Wybrane przykłady
Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania. Wybrane przykłady
Kultura. Jej status i poznanie, wyd. 3
Kultura. Jej status i poznanie, wyd. 3
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Myśl polityczna Leona Bluma
Myśl polityczna Leona Bluma
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 3
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 3
Prace Humanistyczne, nr 7
Prace Humanistyczne, nr 7
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl