ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki przyrodnicze » Matematyka »
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1 4,20zł

Autor: Jerzy Tocki

ISBN: 83-7338-200-3
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 346
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 4,20 zł (z VAT)

Spis treści: Wstęp, Podstawowe pojęcia ogólnej teorii systemów i teorii informacji – Określanie systemu, Podstawowe zasady ujęcia systemowego, Informacja, kod, Rodzaje systemów, Metainformacja, Literatura; Myślenie jako systemowy proces przetwarzania informacji – Istota myślenia, Własności i struktura czynności poznawczych, Rodzaje ogólnych czynności poznawczych, Interioryzacja czynności poznawczych, Algorytmy i heurystyki,       Podstawowe prawa i etapy myślenia, Struktura sieci poznawczej, Czasowy przebieg procesu przetwarzania informacji, Literatura; Myślenie matematyczne – Istota myślenia matematycznego, Rodzaje myślenia matematycznego, Schematy matematyczne, Podstawy czynnościowego opisu myślenia matematycznego, Wnioskowanie matematyczne, Matematyzacja (Istota matematyzacji i jej środki, Wyobraźnia geometryczna, Analogia i rekurencja matematyczna), Literatura; Rozwój matematyki a jej nauczanieEtapy rozwoju matematyki, Zasada paralel izmu dydaktycznego, Podstawowe modele matematyczne (Liczba, Figura i jej rysunki, Przestrzeń, Funkcja, Granica), Literatura; Język matematyczny i jego szkolne kształcenie (Język teorii matematycznej, Podstawowe reguły syntaktyczne i semantyczne, Swoistość języka matematycznego, Formalizacja wypowiedzi matematycznych, Poziomy rozumienia i ścisłości tekstu matematycznego, Pytania w kształceniu matematycznym (Struktura i rodzaje pytań, Związki logiczne między pytaniami, Stawianie pytań, Trudności w stawianiu pytań), Język matematyki w kształceniu, Literatura; Budowanie teorii matematycznej – Ogólny schemat budowy teorii matematycznej, Definicje w teorii matematycznej, Definicje w kształceniu matematycznym, Twierdzenia w teorii matematycznej, Twierdzenia w kształceniu matematycznym, Zasada indukcji matematycznej w kształceniu matematycznym, Dowód i jego zapis w kształceniu matematycznym, Literatura; Skorowidz.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Modelowanie podręczników techniki-informatyki (wyd. II zmienione)
Modelowanie podręczników techniki-informatyki (wyd. II zmienione)
Jutro edukacji technicznej
Jutro edukacji technicznej
Wstęp do logiki i teorii mnogości
Wstęp do logiki i teorii mnogości
Wybuchy komet w znacznych odległościach od słońca
Wybuchy komet w znacznych odległościach od słońca
Materiały ze stanowiska Piekary II a na tle środkowopaleolitycznych zespołów z technologią wiórową
Materiały ze stanowiska Piekary II a na tle środkowopaleolitycznych zespołów z technologią wiórową
Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia
Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia
Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie
Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie
Podstawy fizyki, cz. 3: Fale sprężyste i elektromagnetyczne
Podstawy fizyki, cz. 3: Fale sprężyste i elektromagnetyczne
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl