ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki matematyczne »
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1 4,20zł

Autor: Jerzy Tocki

ISBN: 83-7338-200-3
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 346
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 4,20 zł (z VAT)

Spis treści: Wstęp, Podstawowe pojęcia ogólnej teorii systemów i teorii informacji – Określanie systemu, Podstawowe zasady ujęcia systemowego, Informacja, kod, Rodzaje systemów, Metainformacja, Literatura; Myślenie jako systemowy proces przetwarzania informacji – Istota myślenia, Własności i struktura czynności poznawczych, Rodzaje ogólnych czynności poznawczych, Interioryzacja czynności poznawczych, Algorytmy i heurystyki,       Podstawowe prawa i etapy myślenia, Struktura sieci poznawczej, Czasowy przebieg procesu przetwarzania informacji, Literatura; Myślenie matematyczne – Istota myślenia matematycznego, Rodzaje myślenia matematycznego, Schematy matematyczne, Podstawy czynnościowego opisu myślenia matematycznego, Wnioskowanie matematyczne, Matematyzacja (Istota matematyzacji i jej środki, Wyobraźnia geometryczna, Analogia i rekurencja matematyczna), Literatura; Rozwój matematyki a jej nauczanieEtapy rozwoju matematyki, Zasada paralel izmu dydaktycznego, Podstawowe modele matematyczne (Liczba, Figura i jej rysunki, Przestrzeń, Funkcja, Granica), Literatura; Język matematyczny i jego szkolne kształcenie (Język teorii matematycznej, Podstawowe reguły syntaktyczne i semantyczne, Swoistość języka matematycznego, Formalizacja wypowiedzi matematycznych, Poziomy rozumienia i ścisłości tekstu matematycznego, Pytania w kształceniu matematycznym (Struktura i rodzaje pytań, Związki logiczne między pytaniami, Stawianie pytań, Trudności w stawianiu pytań), Język matematyki w kształceniu, Literatura; Budowanie teorii matematycznej – Ogólny schemat budowy teorii matematycznej, Definicje w teorii matematycznej, Definicje w kształceniu matematycznym, Twierdzenia w teorii matematycznej, Twierdzenia w kształceniu matematycznym, Zasada indukcji matematycznej w kształceniu matematycznym, Dowód i jego zapis w kształceniu matematycznym, Literatura; Skorowidz.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Podstawy fizyki, cz. 3: Fale sprężyste i elektromagnetyczne
Podstawy fizyki, cz. 3: Fale sprężyste i elektromagnetyczne
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Elektronika w edukacji technicznej dzieci i młodzieży
Elektronika w edukacji technicznej dzieci i młodzieży
Byt i jego pojęcie
Byt i jego pojęcie
Musica Galiciana, t.  9: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 9: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Marianowi Bobranowi
Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Marianowi Bobranowi
Wzorce ruchowe utworów dla dzieci
Wzorce ruchowe utworów dla dzieci
Problemy współczesnej dydaktyki techniki
Problemy współczesnej dydaktyki techniki
Myśl, słowo i milczenie. Wokół zagadnień świadomości literackiej i praktyki twórczej
Myśl, słowo i milczenie. Wokół zagadnień świadomości literackiej i praktyki twórczej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl