ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filozofia »
Kulturozofia 6,30zł

Autor: Andrzej L. Zachariasz

ISBN: 978-83-7338-224-4
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 332
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena:
6,30 zł (z VAT)   Jest to praca imponująca, świadcząca o szerokości horyzontów Autora, zdolności do syntetycznego ujęcia problemów i odznaczająca się odwagą wyrażania własnych oryginalnych poglądów. Profesor Zachariasz odważnie formułuje nowe poglądy, co nie jest powszechne w środowisku naszych filozofów.
   Kulturozofia, trzeba doAdać, jest nową dziedziną powołaną do życia przez A.L. Zachariasza, a nie nową teorią kultury. Autor nawiązuje do dawnych tradycji, wiążąc wiedzę z mądrością, przy czym nie absolutyzuje żadnego systemu wartości, podkreślając pluralizm kultur (...). Rozprawa jest wyrazem konsekwentnego rozwoju stanowiska filozoficznego Autora. 
                                      Z recenzji prof. dr hab. Marii Szyszkowskiej


    Książka składa się z 4 zasadniczych części: I. Namysł nad kulturą (Kultura sposobem istnienia człowieka, Kulturozofia jako samowiedza zasadności istnienia jestestwa ludzkiego, Uniwersalność filozofii a tradycja narodowa), II. Ludzkość wobec wyzwań czasu (Człowiek wobec pytania o naturę swego jestestwa a problem racjonalności jego działań, Kultura jako mądrość trwania i mądrość stawania – mądrość istnienia statycznego i dynamicznego, Prawo naturalne jako prawo kultury i formuła porządku społecznego, Tolerancja jako formuła trwania człowieka w istnieniu, Ludzkość wobec wyzwań czasu. O potrzebie etyki odpowiedzialności, Ideał społeczeństwa moralnego, czyli o potrzebie prawa moralnego, Wolność badań naukowych i odpowiedzialność uczonych, Humanizm jako formuła perfekcjonizacji jestestwa ludzkiego, Ekologizm a uzasadnienie człowieka w istnieniu), III. Kultura polska a globalizacja cywilizacji (Religia a tożsamość narodowa Słowian, Między kulturą “słowa i gestu” a kulturą “czynu i pojęć”. Narody Europy Środkowowschodniej na rozdrożu, Idea “integracji” wobec tradycji religijnej i filozoficznej a kwestia przyszłości narodów słowiańskich, Społeczeństwo polskie wobec przemian politycznych. Demokracja i co dalej?) , IV. Kultura wobec przyszłości (Globalizacja świata a problem dyferencjacji cywilizacji i konfliktu kultur, Kultura jako mądrość bycia wobec przeszłości i w obliczu przyszłości a pytanie o zasadność trwania w teraźniejszości). Jest opatrzona zakończeniem (Armageddon czy Paruzja a koniec historii) oraz indeksem nazwisk.

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Historyczne i matematyczne aspekty w ekonomii
Historyczne i matematyczne aspekty w ekonomii
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 5
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 5
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji
Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji
Byt i jego pojęcie
Byt i jego pojęcie
Musica Galiciana, t.  7: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 7: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Poetycki krąg „Kontynentów”. Artykuły i szkice
Poetycki krąg „Kontynentów”. Artykuły i szkice
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl