ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Podstawy badań marketingowych 3,15zł

Autor: Tomasz Hermaniuk

ISBN: 83-7338-226-7
Rodzaj publikacji: podręcznik
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 188
Format: A5
Oprawa: miękka
Cena: 3,15 zł (z VAT)

Spis treści: Badania marketingowe jako podstawa decyzji rynkowych – Rola i funkcje badań marketingowych, Celowość i efektywność badań marketingowych (Celowość badań marketingowych, Korzyści i koszty badań), System informacji marketingowej (Istota i funkcje systemu informacji marketingowej, Tworzenie i wykorzystanie systemów informacji marketingowej), Rodzaje projektów badawczych, Organizacja badań marketingowych (Badania realizowane samodzielnie przez przedsiębiorstwo, Wykorzystanie wykonawców zewnętrznych), Przygotowanie badań marketingowych Przebieg procesu badawczego (Określenie celu badań i formułowanie problemu badawczego, Postawienie hipotez, Określenie form i metod zbierania danych, Przygotowanie i testowanie narzędzi badawczych, Dobór próby, zbieranie i analiza danych, Opracowanie projektu badania), Dobór próby (Proces doboru próby, Metody doboru próby, Pobranie próby), Wiarygodność badań (Błędy w badaniach i metody ich redukcji, Problemy związane z wiarygodnością badań), Etyczne aspekty badań (Prawa respondentów, Odpowiedzialność zawodowa badaczy, Wzajemne relacje badaczy i klientów, Ochrona interesów klientów i firm), Metody gromadzenia danych i prowadzenia badań – Gromadzenie i wykorzystanie danych wtórnych, Gromadzenie i wykorzystanie danych pierwotnych, (Badania ilościowe, Badania jakościowe), Metody badawcze (Metody ilościowe, Inne rodzaje badań ilościowych, Metody jakościowe), Opracowanie kwestionariusza badawczego (Rola i funkcje kwestionariusza badawczego, Procedura budowy kwestionariusza, Zasady konstruowania kwestionariusza (Struktura, forma i treść kwestionariusza, Sposób formułowania i liczba pytań, Kolejność i charakter pytań, Forma zewnętrzna kwestionariusza), Rodzaje pytań i skalowanie odpowiedzi (Pytania otwarte, Pytania zamknięte, Charakterystyka skal odpowiedzi, Zasady skalowania odpowiedzi), Analiza i interpretacja danych – Redagowanie danych, Kodowanie danych, Tabulacja danych (Tabulacja prosta, Tabulacja złożona), Analiza danych (Sumaryczne mierniki statystyczne, Analiza danych z badań jakościowych), Komputery w badaniach marketingowych, Prezentacja wyników badań – Zasady opracowania raportu z badań (Znaczenie prezentacji raportu, Zasady pisania raportu), Struktura raportu (Część wstępna, Część główna, Część końcowa), Formy graficznej prezentacji wyników, Prezentacja tabelaryczna, Raport ustny), Obszary zastosowań badań marketingowychPodstawowe obszary badawcze, Analiza pozycji rynkowej i kierunków rozwoju przedsiębiorstwa, Analiza konkurencji, Badania zachowań i motywacji konsumentów (Badania segmentacyjne), Badania produktu (Badania nowego produktu, Badania istniejącego produktu, Badania marki i opakowań), Badania cen, Badania systemu dystrybucji, Badania systemu komunikacji rynkowej (Badania reklamy), Słownik ważniejszych terminów Bibliografia.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Wybrane aspekty oceny dobrobytu ekonomicznego i jakości życia (ujęcie regionalne – Podkarpacie)
Wybrane aspekty oceny dobrobytu ekonomicznego i jakości życia (ujęcie regionalne – Podkarpacie)
Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych
Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych
Projektowanie i rozwój nowych produktów w oparciu o innowacyjne metody i techniki badania konsumentów
Projektowanie i rozwój nowych produktów w oparciu o innowacyjne metody i techniki badania konsumentów
Region i regionalizm w socjologii i politologii
Region i regionalizm w socjologii i politologii
Nowe podmioty w przestrzeni medialnej
Nowe podmioty w przestrzeni medialnej
Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana. Teksty źródłowe, wyd. 2
Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana. Teksty źródłowe, wyd. 2
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
Pedagogika społeczna: między integracją a dezintegracją
Pedagogika społeczna: między integracją a dezintegracją
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl