ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z. 1 1,05zł

Redaktor: Kazimierz Obodyński

ISSN: 1732-7156
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 116
Format: A4
Oprawa: miękka
Cena:
1,08 zł (z VAT)
Spis treści: ANTROPOLOGIA FIZYCZNA: Prace oryginalne: Joanna Lewandowska, Anna Pastuszak, Bożena Januć, Henryk Piechaczek, Jadwiga Charzewska – Poziom aktywności fizycznej a cechy somatyczne i typ budowy ciała 14-letnich uczniów gimnazjów warszawskich, Marek Napierała – Jednocechowe oceny zdolności motorycznych chłopców z województwa kujawsko-pomorskiego, Edward Tlałka, Maria Zadarko-Domaradzka, Marek Sobolewski – Aktywność ruchowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym z terenu Podkarpacia i Podbeskidzia i jej związek z BMI oraz z FAT% i FAT MASS, Anna Pastuszak – Społeczne uwarunkowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, Ewa Nowosad-Sergeant – Ocena wad postawy ciała w obrębie tułowia i ich współzależność z budową somatyczną i dojrzewaniem płciowym, u dzieci i młodzieży z regionu podkarpackiego, Witold Półtorak – Wzajemne uwarunkowania rozwoju somatycznego i motorycznego młodzieży w okresie pokwitania w środowisku małego miasta i wsi, Wojciech Czarny, Robert Czaja, Bohdan Gworys, Paweł Ostrowski, Bartłomiej Czarnota, Danuta Fus Sprawność fizyczna studentów wychowania fizycznego z województwa podkarpackiego w świetle testu EUROFIT, Bohdan Gworys, Wojciech Czarny, Robert Czaja, Paweł Ostrowski, Agnieszka Szybisty – Badania grubości fałdów tłuszczowych i wybranych wskaźników składu ciała u studentów wychowania fizycznego w województwie podkarpackim, Robert Czaja, Bohdan Gworys, Wojciech Czarny, Ewa Nowosad-Sergeant, Paweł Ostrowski – Badanie zróżnicowania budowy somatycznej studentów I roku wychowania fizycznego w województwie podkarpackim, TURYSTYKA: Prace poglądowe: Andrzej Śmiały – Dostępność do sprzętu turystycznego w Rzeszowie jako wskaźnik stanu rozwoju turystyki aktywnej mieszkańców Rzeszowa, TEORIA I METODYKA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU: Prace poglądowe: Bernadetta Wojtuń-Sikora – Znaczenie tańca i form muzyczno-ruchowych w psychofizycznym rozwoju dzieci i młodzieży, Prace oryginalne: Aneta Przepióra – Propozycja wykorzystania tanecznych form fitness w lekcji wychowania fizycznego w szkołach ponadgimnazjalnych, SYLWETKI: Wojciech J. Cynarski, Kazimierz Obodyński – Jubileusz 75-lecia Profesora Zbigniewa Krawczyka, Wojciech Czarny – Profesor Napoleon Wolański, Magdalena Kunysz, Wojciech J. Cynarski – Profesor Jong-Young Lee, Wskazówki dla Autorów.

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XIII, z. 1–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XIII, z. 1–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 3
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VII, z. 4
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VII, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XI, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XI, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XI, z. 3–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XI, z. 3–4
W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania fizycznego (dodruk)
W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania fizycznego (dodruk)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl