ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Innowacyjność i rozwój. Zakres i formy aktywności innowacyjnej administracji publicznej Podkarpacia w procesie trwałego rozwoju regionu 3,15zł

Autorzy: Arkadiusz Tuziak, Bożena Tuziak, Dorota Bobrecka-Jamro, Władysława Jastrzębska

ISBN: 978-83-7338-229-9
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 232
Format: A5
Oprawa: miękka
Cena: 3,15 zł (z VAT)


     Z analiz zawartych w książce wynika, że w decydującym stopniu o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej przez region rozstrzyga zdol­ność do reagowania na zmiany zewnętrzne, uczenia się, wywołania reakcji o charakterze innowacyjnym, która przyniesie określone ko­rzyści dla dynamiki procesów rozwojowych.

Autorzy nadzwyczaj trafnie stwierdzają, że rozwój gospodarczy jest „także” (ale należałoby powiedzieć: głównie) determinowany kulturowo, jego zaistnienie jest poprzedzone określonymi wzorami kulturowymi, świadomością społeczną i postawami. Zatem uważają, że ważne są nie tylko ekonomiczne czynniki rozwoju, ale także te, któ­re są ulokowane w gospodarującym społeczeństwie regionu i jego elitach, inaczej mówiąc - chodzi o systematyczny wzrost kapitału ludz­kiego i społecznego. W tym zakresie autorzy zwracają uwagę na wy­bitną rolę administracji publicznej, zwłaszcza samorządowej. Następnie ukazują wiodącą rolę regionalnego systemu naukowo-badawczego oraz inwestowania w rozwój i racjonalne wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego.

Książkę powinni dokładnie przeczytać i przemyśleć lokalni i re­gionalni funkcjonariusze aparatu administracji publicznej, a także kierownicy i pracownicy podmiotów powołanych do działań rozwojotwórczych. Studentom odpowiednich kierunków studiów należałoby ją zalecić jako lekturę obowiązkową.


Z recenzji prof. zw. dra hab. Andrzeja Piekary

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Powstawanie dużego miasta. Drogi i bezdroża socjalistycznej urbanizacji na przykładzie Rzeszowa, wyd. 2
Powstawanie dużego miasta. Drogi i bezdroża socjalistycznej urbanizacji na przykładzie Rzeszowa, wyd. 2
Struktura i wartości przedsiębiorców Rzeszowa. Studium powstawania nowej klasy
Struktura i wartości przedsiębiorców Rzeszowa. Studium powstawania nowej klasy
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Społeczeństwo polskie w procesie zmian. Podkarpacie na tle kraju
Społeczeństwo polskie w procesie zmian. Podkarpacie na tle kraju
Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim
Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Podkarpacia. Stan i perspektywy, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 13
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Podkarpacia. Stan i perspektywy, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 13
Zagraniczne migracje zarobkowe polskiej młodzieży w opinii studentów z województwa podkarpackiego – perspektywa psychologiczno-ekonomiczna
Zagraniczne migracje zarobkowe polskiej młodzieży w opinii studentów z województwa podkarpackiego – perspektywa psychologiczno-ekonomiczna
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl