ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Innowacyjność i rozwój. Zakres i formy aktywności innowacyjnej administracji publicznej Podkarpacia w procesie trwałego rozwoju regionu 3,15zł

Autorzy: Arkadiusz Tuziak, Bożena Tuziak, Dorota Bobrecka-Jamro, Władysława Jastrzębska

ISBN: 978-83-7338-229-9
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 232
Format: A5
Oprawa: miękka
Cena: 3,15 zł (z VAT)


     Z analiz zawartych w książce wynika, że w decydującym stopniu o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej przez region rozstrzyga zdol­ność do reagowania na zmiany zewnętrzne, uczenia się, wywołania reakcji o charakterze innowacyjnym, która przyniesie określone ko­rzyści dla dynamiki procesów rozwojowych.

Autorzy nadzwyczaj trafnie stwierdzają, że rozwój gospodarczy jest „także” (ale należałoby powiedzieć: głównie) determinowany kulturowo, jego zaistnienie jest poprzedzone określonymi wzorami kulturowymi, świadomością społeczną i postawami. Zatem uważają, że ważne są nie tylko ekonomiczne czynniki rozwoju, ale także te, któ­re są ulokowane w gospodarującym społeczeństwie regionu i jego elitach, inaczej mówiąc - chodzi o systematyczny wzrost kapitału ludz­kiego i społecznego. W tym zakresie autorzy zwracają uwagę na wy­bitną rolę administracji publicznej, zwłaszcza samorządowej. Następnie ukazują wiodącą rolę regionalnego systemu naukowo-badawczego oraz inwestowania w rozwój i racjonalne wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego.

Książkę powinni dokładnie przeczytać i przemyśleć lokalni i re­gionalni funkcjonariusze aparatu administracji publicznej, a także kierownicy i pracownicy podmiotów powołanych do działań rozwojotwórczych. Studentom odpowiednich kierunków studiów należałoby ją zalecić jako lekturę obowiązkową.


Z recenzji prof. zw. dra hab. Andrzeja Piekary

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego
Powstawanie dużego miasta. Drogi i bezdroża socjalistycznej urbanizacji na przykładzie Rzeszowa, wyd. 2
Powstawanie dużego miasta. Drogi i bezdroża socjalistycznej urbanizacji na przykładzie Rzeszowa, wyd. 2
Struktura i wartości przedsiębiorców Rzeszowa. Studium powstawania nowej klasy
Struktura i wartości przedsiębiorców Rzeszowa. Studium powstawania nowej klasy
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Podkarpacia. Stan i perspektywy, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 13
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Podkarpacia. Stan i perspektywy, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 13
Zagraniczne migracje zarobkowe polskiej młodzieży w opinii studentów z województwa podkarpackiego – perspektywa psychologiczno-ekonomiczna
Zagraniczne migracje zarobkowe polskiej młodzieży w opinii studentów z województwa podkarpackiego – perspektywa psychologiczno-ekonomiczna
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Społeczeństwo polskie w procesie zmian. Podkarpacie na tle kraju
Społeczeństwo polskie w procesie zmian. Podkarpacie na tle kraju
Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim
Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl