ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z. 2 0

Redaktor: Kazimierz Obodyński

ISSN: 1732-7156
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 176
Format: A4
Oprawa: miękka
Cena: 2,16  zł (z VAT)
Spis treści: ANTROPOLOGIA FIZYCZNA: Prace oryginalne: Andrzej Malinowski –
Spojrzenie na antropologię – jej obszary zainteresowań, niektóre osiągnięcia i możliwości, Napoleon Wolański – Biokulturowe uwarunkowania aktywności motorycznej i rozwoju sprawności człowieka oraz wynikające stąd perspektywy kultury fizycznej, Ryszard Asienkiewicz – Charakterystyka porównawcza budowy ciała studentów wychowania fizycznego, Stanisław Cieszkowski, Justyna Lenik, Paweł Lenik – Dystanse środowiskowe wybranych zdolności kondycyjnych zdolności motorycznych dzieci rzeszowskich w wieku 7–15 lat, Krystyna Górniak, Małgorzata Lichota – Body posture of female physical education students with different BMI, Grzegorz Nowicki – Secular Changes of Body Mass in Rural Girls of the Kujawsko-Pomorskie Region, Poland, in 1946–2002, Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz – Budowa somatyczna wybranych grup sportowych na podstawie wskaźnika Rohrera, Witold Półtorak – Znaczenie wybranych czynników społeczno-rodzinnych dla rozwoju morfofunkcjonalnego młodzieży w okresie pokwitania w środowisku małego miasta i wsi, TEORIA I METODYKA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU: Prace poglądowe: Małgorzata Żendzian-Piotrkowska, Jan Górski – Rola receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów w regulacji metabolizmu lipidów mięśni szkieletowych, Jacek Dembiński – Metoda oceny efektów współdziałania dwójkowego w wielopodmiotowej grze z piłką – na przykładzie gry w koszykówkę, Małgorzata Grabowska, Krystyna Cieślik, Małgorzata Waszak – Znaczenie aktywności fizycznej kobiet w okresie menopauzy, Maria Zadarko-Domaradzka, Edward Tlałka, Marek Sobolewski – Społeczno-kulturowe uwarunkowania aktywności ruchowej młodzieży gimnazjalnej Sanoka, Marian Rzepko – Koordynacyjne zdolności motoryczne młodzieży w wieku 16–17 lat, Władysław Machnacz – Z badań nad dymorficznymi przejawami dostosowań motorycznych, Krzysztof Warchoł – Selected problems concerning contemporary concept of the praxeological model in the process of physical education, Klaudia Zusková, Patric Durkáč, Tomáš Malý – Analysis personality traits in athletes and elite athletes, n Junger, Robert Kandrać, Klaudia Zusková – The assessment of selected motor parameters in older adults, PSYCHOLOGIA I SOCJOLOGIA I SPORTU: Prace oryginalne: Wojciech J. Cynarski – Hierarchy of values in case of the ones practicing martial arts in the Podkarpacie region, Prace poglądowe: Ema Geron, Julia Mutafova-Zaberska – Social motivations in sport, Patric Durkáč, Klaudia Zusková , Tomáš Malý – Selected personality traits and reaction to training load from the view of coach and individual players, Galina Domuschieva-Rogleva – Influence self-esteem and self-control on the level of perceived stress, PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA: Prace poglądowe: Józef Liba, Milan Ďuriček Motion education In health prevention, Edyta Obodyńska, Monika Drozd – Postawy dzieci i młodzieży szkolnej wobec osób z nadwagą i otyłością, SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI NAUKOWYCH: Kazimierz Obodyński, Wojciech J. Cynarski – Agroturystyka w Broku nad Bugiem. Sprawozdanie z konferencji “Marketing w agroturystyce”, Wskazówki dla Autorów.

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:

Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4

Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 1

Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XIII, z. 1–4

Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 2

Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 3

Badania zmienności budowy somatycznej i sprawności motorycznej młodzieży akademickiej w Polsce

Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VI, z. 3–4

Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XI, z. 2

Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 3
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl