ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków 5,25zł

Redaktorzy: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Marta Wrońska, Wojciech Furman

ISBN: 978-83-7338-237-4
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 344
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 5,25 zł (z VAT)

 

Spis treści: Wstęp, ZAGADNIENIA OGÓLNE: Teresa Sasińska-Klas – Medialny demontaż wizerunku sfery publicznej w Polsce. Czy odpowiedzialność i wiarygodność mediów uznać należy za relikt przeszłości?, Tomasz Goban-Klas – Dziennikarze i terroryści – przeciwnicy czy wspólnicy?, Marek Jachimowski – Dziennikarz – podmiot niezaangażowany czy komunikator?, Ignacy S. Fiut – Spirala ujadania i jazgotu w mediach, Jerzy Pałosz – Lista Wildsteina a spirala ujadania i jazgotu, Jacek Wasilewski, Jakub Kloc-Konkołowicz – Zagrożenia debaty publicznej – fragmentaryzacja i mitologizacja informacji dziennikarskiej, ZAGADNIENIA ETYCZNO-PRAWNE: Iwona Hofman – Dziennikarstwo śledcze a standardy etyki zawodu, Izabela Oleksiewicz – Prywatność a prawo – wybrane zagadnienia, Anna Tomaka – “Nowiny" i “Super Nowiny” – spór o tytuł, Jan Pleszczyński – Różne rodzaje odpowiedzialności we współczesnych mediach, Kazimierz Wolny-Zmorzyński – Fotografia prasowa – między etyką a sensacją, PRASA: Wiesława Piątkowska-Stepaniak – Tabloidy zmieniają konkurencję, Dariusz Czerwiński – W kręgu faktograficznej rejestracji rzeczywistości – reportaż, felieton, Magdalena Piechota – “ Opowiedzieć coś ważnego” – reportaż prasowy w audiowizualnym świecie, Katarzyna Bernat – Praca dziennikarza w mediach lokalnych w latach 1990-2005, na przykładzie Kielc, Lidia Pokrzycka – Status lubelskiego dziennikarza a realia wolnego rynku, Wiesław Koński – Prze(dziwna) prasa bezpłatna w Mazowieckim Grodzie, Paweł Kuca – Dziennikarstwo interwencyjne jako przejaw kontrolnej funkcji prasy na przykładzie dzienników woj. podkarpackiego, Tomasz Mielczarek – Szczepański i Rywin. Prasa polska o telewizyjnych aferach PRL i III Rzeczypospolitej, Wojciech Furman – Interefikacja dziennikarstwa i public relation w dwóch wybranych gazetach, Anna Konik – Dziennikarz ukraiński – zmagania z rzeczywistością polityczną na tle “pomarańczowej rewolucji", Andrzej Jagusztyn – Problemy życia społeczności lokalnych na łamach podkarpackich pism lokalnych i sublokalnych w latach 1989-2005, RADIO: Bogusław Nierenberg – Rynkowe determinanty wolności mediów, Janusz Miąso – Nowoczesne radio – między statyką a dynamiką, Grażyna Stachyra – Współczesne formuły wiadomości radiowych, Katarzyna Kadaj-Kuca – Radio katolickie jako owoc przemian ustrojowych w Polsce, Paweł Migas – Komisja śledcza ds. PKN Orlen w programach informacyjnych Radia Maryja i telewizji Trwam, TELEWIZJA: Tadeusz Skoczek – Miedzy misją a komercją. Problemy finansowania mediów publicznych a odpowiedzialność nadawców, Weronika Świerczyńska – Między odpowiedzialnością a sensacją. Programy interwencyjne i kryminalne, Magdalena Wasylewicz – Książka czy telewizja – łatwiejszym źródłem zdobywania wiedzy?, EDUKACJA: Ryszard Pęczkowski – Reforma systemu edukacji w Polsce a jej obraz w mediach, Marta Wrońska – Media o edukacji – konkurent czy sojusznik przyjemnej nauki? (prezentacja wyników badań własnych), Urszula Gruca Miąsik – Edukacja moralna postrzegana w kontekście alfabetyzacji medialnej przez amerykańskich badaczy.

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 1: Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 1: Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 1
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl