ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Polityka ludnościowa i ekonomiczna ZSRR na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939–1941 ("Zachodnia Ukraina" i "Zachodnia Białoruś") 6,30zł

Autor: Włodzimierz Bonusiak

ISBN: 978-83-7338-249-7
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 476
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 6,30 zł (z VAT)

1 egz. na magazynie 

Książka stanowi próbę przedstawienia szeroko rozumianej polityki ludnościowej i ekonomicznej okupanta radzieckiego w okresie wrzesień 1939 – czerwiec 1941 na ziemiach polskich. Autor dokonał obszernego podsumowania dotychczasowego stanu badań, sygnalizując jednocześnie wciąż istniejące luki w badaniach historycznych nad tym okresem oraz potrzebę ich wypełnienia. Praca składa się z 6 rozdziałów przedstawiających kolejno: przygotowania ZSRR do agresji na Polskę, działania wojenne i ich bilans, początkowy okres okupacji, przemiany w podziale administracyjnym i władzach okupacyjnych, politykę ludnościową (eksterminacja bezpośrednia i pośrednia) i ekonomiczną realizowaną w podstawowych gałęziach gospodarki, warunki pracy i życia mieszkańców anektowanych obszarów oraz politykę okupanta wobec nauki, oświaty, kultury i religii.

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Poetycki krąg „Kontynentów”. Artykuły i szkice
Poetycki krąg „Kontynentów”. Artykuły i szkice
Introduction to Translation (skrypt, dodruk)
Introduction to Translation (skrypt, dodruk)
Musica Galiciana, t.  3: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 3: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t.  9: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 9: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Byt i jego pojęcie
Byt i jego pojęcie
Musica Galiciana, t.  7: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 7: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji
Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl