ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki prawne »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3 3,15zł

Redaktor: Józef Ciągwa

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1730-3508
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 352
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 3,15 zł (z VAT)
SPIS
TREŚCI: VLADIMÍR BABČÁK – Príprava daňovej reformy v Slovenskej republike, MILENA BARINKOVÁ – Východiská a smerovanie štátnej sociálnej podpory v Slovenskej republike, MÁRIA BUJŇÁKOVÁOpodstatnenost' daňového práva ako samostatného odvetvia práva v právnom poriadku Slovenskej republiky, MATEUSZ DROBAUwagi o pojęciu sprzedaży konsumenckiej, SABINA GRABOWSKAInstytucja inicjatywy ludowej w Europie. Rozwój formy demokracji bezpośredniej, RADOSŁAW GRABOWSKIProces przekształcenia idei prawnej ochrony życia w normę konstytucyjną, DOROTA HABRAT – Prawnokarna konstrukcja winy w odniesieniu do osób fizycznych i podmiotów zbiorowych. Zarys problematyki, GRZEGORZ JĘDREJEKZadośćuczynienie za szkodę niemajątkową (krzywdę) w świetle prawa karnego, KATARZYNA KACZMARCZYKWspółzależność a suwerenność państwa i prawne możliwości współpracy “ponad granicami", MACIEJ KIJOWSKIPrzewodniczący Rady Państwa jako Przewodniczący Rady Głównej Przyjaciół Harcerstwa (1968, 1972-1985), MONIKA KLEJNOWSKA – Zawiadomienie organu ścigania o popełnieniu własnego przestępstwa, CZESŁAW PAWEŁ KŁAKWyrok nakazowy a postępowanie cywilne, sądowoadministracyjne i administracyjne. Zagadnienia wybrane, KATARZYNA KŁOSOWSKAProwadzenie cudzych spraw bez zlecenia w świetle konstytucyjnych gwarancji wolności, JOZEF MADLIAK – Právna ochrana nedotknutel'nosti osoby a jej súkromia v Slovenskej republike, EUGENIUSZ MOCZUK, GRZEGORZ MIKRUTSekty jako zjawisko społeczne, IGOR RAÁB – K vybraným otázkam rozhodovania slovenských súdov v rodinných veciach s medzinárodným (cudzím) prvkom, L'UDMIŁA SOMOROVÁ – Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a ústavné zmeny, ANDRZEJ WITKOWSKIZgłoszenie obowiązku podatkowego w zakresie podatku obrotowego w Polsce w latach 1944-1950, VLADIMÍR VRANA – Existovalo či neexistovalo v rímskom práve právoplatné manželstvo podl’a ius gentium?, KATARZYNA ZAGULAK – Niektóre zagadnienia formalizacji struktur administracji publicznej – zarys problemu, HALINA ZIĘBA-ZAŁUCKA – Instytucja Rzecznika Interesu Publicznego. Zagadnienia wybrane, EUGENIUSZ MOCZUK – Robert Fico: Trest smrti, Vyd. KODEXPRESS s.r.o., Bratislava 1998, 108 ss.

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2005.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 84, Seria Prawnicza, Prawo 15
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 84, Seria Prawnicza, Prawo 15
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 64, Seria Prawnicza, Prawo 9
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 64, Seria Prawnicza, Prawo 9
Prawne aspekty śmierci człowieka. Wybrane zagadnienia
Prawne aspekty śmierci człowieka. Wybrane zagadnienia
Status Saamów w państwach nordyckich w świetle międzynarodowych standardów
Status Saamów w państwach nordyckich w świetle międzynarodowych standardów
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 74, Seria Prawnicza, Prawo 11
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 74, Seria Prawnicza, Prawo 11
Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku. Materiały pokonferencyjne
Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku. Materiały pokonferencyjne
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 87, Seria Prawnicza, Prawo 16
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 87, Seria Prawnicza, Prawo 16
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 41, Seria Prawnicza, Prawo 5
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 41, Seria Prawnicza, Prawo 5
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl