ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3 3,15zł

Redaktor: Józef Ciągwa

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1730-3508
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 352
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 3,15 zł (z VAT)
SPIS
TREŚCI: VLADIMÍR BABČÁK – Príprava daňovej reformy v Slovenskej republike, MILENA BARINKOVÁ – Východiská a smerovanie štátnej sociálnej podpory v Slovenskej republike, MÁRIA BUJŇÁKOVÁOpodstatnenost' daňového práva ako samostatného odvetvia práva v právnom poriadku Slovenskej republiky, MATEUSZ DROBAUwagi o pojęciu sprzedaży konsumenckiej, SABINA GRABOWSKAInstytucja inicjatywy ludowej w Europie. Rozwój formy demokracji bezpośredniej, RADOSŁAW GRABOWSKIProces przekształcenia idei prawnej ochrony życia w normę konstytucyjną, DOROTA HABRAT – Prawnokarna konstrukcja winy w odniesieniu do osób fizycznych i podmiotów zbiorowych. Zarys problematyki, GRZEGORZ JĘDREJEKZadośćuczynienie za szkodę niemajątkową (krzywdę) w świetle prawa karnego, KATARZYNA KACZMARCZYKWspółzależność a suwerenność państwa i prawne możliwości współpracy “ponad granicami", MACIEJ KIJOWSKIPrzewodniczący Rady Państwa jako Przewodniczący Rady Głównej Przyjaciół Harcerstwa (1968, 1972-1985), MONIKA KLEJNOWSKA – Zawiadomienie organu ścigania o popełnieniu własnego przestępstwa, CZESŁAW PAWEŁ KŁAKWyrok nakazowy a postępowanie cywilne, sądowoadministracyjne i administracyjne. Zagadnienia wybrane, KATARZYNA KŁOSOWSKAProwadzenie cudzych spraw bez zlecenia w świetle konstytucyjnych gwarancji wolności, JOZEF MADLIAK – Právna ochrana nedotknutel'nosti osoby a jej súkromia v Slovenskej republike, EUGENIUSZ MOCZUK, GRZEGORZ MIKRUTSekty jako zjawisko społeczne, IGOR RAÁB – K vybraným otázkam rozhodovania slovenských súdov v rodinných veciach s medzinárodným (cudzím) prvkom, L'UDMIŁA SOMOROVÁ – Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a ústavné zmeny, ANDRZEJ WITKOWSKIZgłoszenie obowiązku podatkowego w zakresie podatku obrotowego w Polsce w latach 1944-1950, VLADIMÍR VRANA – Existovalo či neexistovalo v rímskom práve právoplatné manželstvo podl’a ius gentium?, KATARZYNA ZAGULAK – Niektóre zagadnienia formalizacji struktur administracji publicznej – zarys problemu, HALINA ZIĘBA-ZAŁUCKA – Instytucja Rzecznika Interesu Publicznego. Zagadnienia wybrane, EUGENIUSZ MOCZUK – Robert Fico: Trest smrti, Vyd. KODEXPRESS s.r.o., Bratislava 1998, 108 ss.

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2005.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 30, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 30, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 2
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 6
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 6
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 3
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 3
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 2
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 2
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 7
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 7
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej
Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl