ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Archeologia »
Materiały ze stanowiska Piekary II a na tle środkowopaleolitycznych zespołów z technologią wiórową 3,15zł

Autor: Marta Połtowicz

ISBN: 83-7338-185-6
Rok wydania: 2005
Format: B5
Liczba stron: 270
Cena: 3,15 zł (z VAT)

 


Praca zawiera ogromnie interesujące i ważne treści, skonstruowana jest prawidłowo i cechuje się wzorową formą. W wielu fragmentach jest nowatorska i bardzo potrzebna polskiej prahistorii. 

Praca poświęcona jest zagadnieniom związanym z technologią wiórową. Autorka skupiła się na fenomenie produkcji wiórów w paleolicie środkowym na terenie Europy Środkowej i Zachodniej. Prezentowane opracowanie nie obejmuje terytoriów położonych na wschód od ziem polskich. W centrum rozważań znajdować się będą materiały z dolnego poziomu stanowiska Piekary II a. Praca składa się ze wstępu i zakończenia oraz 4 rozdziałów: Ramy geochronologiczne i kontekst przyrodniczy zjawisk, Kulturowe tło występowania środkowopaleolitycznych zespołów wiórowych w Europie, Stanowisko Piekary II a, Stanowiska europejskie. Tom opatrzony jest bibliografią i wykazem rycin, co jest dodatkowym atutem pracy.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1
Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie
Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie
Korelacja fizyki i matematyki w nauczaniu fizyki
Korelacja fizyki i matematyki w nauczaniu fizyki
Podstawy fizyki, cz. 3: Fale sprężyste i elektromagnetyczne
Podstawy fizyki, cz. 3: Fale sprężyste i elektromagnetyczne
Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia
Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia
Między pokoleniami - wywiad rzeka. Z Profesorem Janem Machnikiem rozmawia Marzena Woźny
Między pokoleniami - wywiad rzeka. Z Profesorem Janem Machnikiem rozmawia Marzena Woźny
Tristium liber. O twórczości literackiej Stefana Napierskiego
Tristium liber. O twórczości literackiej Stefana Napierskiego
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl