ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim 2,10zł

Autor: Marek Smoleń

ISBN: 83-7262-001-9
Rok wydania: 2002
Liczba stron: 148
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 2,10 zł (z VAT)
 

Celem pracy jest pokazanie uwarunkowań gospodarczego rozwoju gmin. Dokonano tego na podstawie obszaru byłego województwa krośnieńskiego w latach 1990–1998. Obszar ten jest zróżnicowany pod względem czynników określających rozwój gospodarczy, charakteryzuje się peryferyjnym położeniem w stosunku do centrów gospodarczych i występowaniem wielu destymulant rozwoju gospodarczego. 

 


Spis treści: Zarys problemu badań, Uzasadnienie podjęcia tematu, cel i zakres pracy,  Metodyka badań (Metodyka gromadzenia materiałów źródłowych, Metodyka analizy materiałów źródłowych), Istota rozwoju gospodarczego w środowisku lokalnym (Koncepcje rozwoju lokalnego, Uwarunkowania rozwoju gospodarczego na szczeblu gminy), Warunki przyrodnicze oraz znaczenie produkcji rolniczej w rozwoju gospodarczym w gminie (Znaczenie środowiska przyrodniczego, Funkcje produkcji rolniczej w rozwoju gospodarczym badanych gmin), Zróżnicowanie poziomu i rozwoju infrastruktury (Istota i rola infrastruktury w rozwoju gospodarczym, Ocena wybranych elementów infrastruktury w badanych gminach), Charakterystyka uwarunkowań demograficznych (Demograficzno-socjologiczne aspekty problemów społecznych, Poziom i zróżnicowanie bezrobocia w gminach regionu), Uwarunkowania przedsiębiorczości (Organizacyjne aspekty przedsiębiorczości, Zakres działań przedsiębiorczych w układzie przestrzennym badanego regionu), Syntetyczna ocena stopnia zróżnicowania parametrów gospodarczych gmin (Dynamika zmian wartości stymulant, Poziom rozwoju badanych gmin, Zróżnicowanie konkurencyjności gmin), Podsumowanie, Literatura.

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2002.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Podkarpacia. Stan i perspektywy, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 13
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Podkarpacia. Stan i perspektywy, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 13
Innowacyjność i rozwój. Zakres i formy aktywności innowacyjnej administracji publicznej Podkarpacia w procesie trwałego rozwoju regionu
Innowacyjność i rozwój. Zakres i formy aktywności innowacyjnej administracji publicznej Podkarpacia w procesie trwałego rozwoju regionu
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
Zagraniczne migracje zarobkowe polskiej młodzieży w opinii studentów z województwa podkarpackiego – perspektywa psychologiczno-ekonomiczna
Zagraniczne migracje zarobkowe polskiej młodzieży w opinii studentów z województwa podkarpackiego – perspektywa psychologiczno-ekonomiczna
Społeczeństwo polskie w procesie zmian. Podkarpacie na tle kraju
Społeczeństwo polskie w procesie zmian. Podkarpacie na tle kraju
Narzędzia ekonomiczno-inżynieryjne w stymulowaniu wzrostu gospodarczego
Narzędzia ekonomiczno-inżynieryjne w stymulowaniu wzrostu gospodarczego
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 42, Seria Ekonomiczna, Ekonomia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 42, Seria Ekonomiczna, Ekonomia 1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl