ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 28, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 3 2,10zł

Redaktor: Maria Grzybek

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1730-346X
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 164
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 2,16 zł (z VAT)


SPIS TREŚCI
: MARIA GRZYBEK, ANDRZEJ AREND – Możliwości rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych w woj. podkarpackim, WIESŁAW SZOPIŃSKI, WIESŁAWA KUŹNIARRola ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie wspierania działalności integracyjnej wśród producentów rolnych, DARIUSZ ZAJĄC – Rozwój działalności pozarolniczej rolników w gminach o zróżnicowanym położeniu geograficznym, RYSZARD KATA, TERESA MIŚCzynniki kształtujące funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw pozarolniczych na wsi w ocenie przedsiębiorców, BEATA KASPRZYK, ALEKSANDER KASPRZYK – Stan i struktura gospodarstw domowych w województwie podkarpackim na tle Polski, PIOTR CYREK, MARIAN WOŹNIAKEkologia w procesie wytwarzania i zaopatrzenia w żywność, PAULINA FILIP – Kierunki przekształceń polskiej gospodarki a przedsiębiorczość podmiotów niefinansowych, MAŁGORZATA LECHWAR – Instytucjonalne formy stymulowania rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym, ROMAN SABIK – Stan i możliwości rozwoju Banku Spółdzielczego w Sandomierzu w nowej rzeczywistości ekonomicznej, MARTA KAWA, ROMAN SABIKDziałalność Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska" w Białobrzegach a społeczność lokalna, MARIOLA GRZEBYKFinansowanie działalności samorządu gminnego (na przykładzie Banku Spółdzielczego w Szczucinie), RENATA NESTEROWICZOcena efektywności gospodarowania w administrowanych przedsiębiorstwach rolnych przy pomocy metody r średniego tempa wzrostu, RENATA NESTEROWICZWybrane problemy przekształceń własnościowych byłych państwowych gospodarstw rolnych w latach 1995–1999, MAŁGORZATA LESZCZYŃSKAOchrona dochodów rolniczych jako istotny składnik Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, ALINA SZEWC-ROGALSKAFunkcjonowanie rynku ziemi rolniczej w Polsce w aspekcie integracji z Unią Europejską, KATARZYNA SZARA – Ryzykowprojektach inwestycyjnych, Notki o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2005.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich
Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich
Przemoc – konteksty społeczno-kulturowe, t. 1: Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska, t. 2: Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska (dodruk)
Przemoc – konteksty społeczno-kulturowe, t. 1: Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska, t. 2: Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska (dodruk)
Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918, cz. 2: Źródła drukowane
Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918, cz. 2: Źródła drukowane
Społeczeństwo Podkarpacia w badaniach rzeszowskiego ośrodka socjologicznego
Społeczeństwo Podkarpacia w badaniach rzeszowskiego ośrodka socjologicznego
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata
Ocena żywności i żywienia
Ocena żywności i żywienia
Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
„Lepszy” Polak? Obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku
„Lepszy” Polak? Obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl