ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki techniczne /technologiczne »
Dydaktyka informatyki. Problemy uczenia się i nauczania informatyki i technologii informacyjnych 3,15zł

Redaktor: Aleksander Piecuch

ISBN: 978-83-7338-243-5
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 196
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 3,15 zł (z VAT)
SPIS TREŚCI
: Wprowadzenie, Część pierwsza: CELE UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA INFORMATYKI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH: SŁAWOMIR ISKIERKA, JANUSZ KRZEMIŃSKI, ZBIGNIEW WEŻGOWIEC – Wybrane problemy dydaktyki informatyki i technologii informacyjnej, JANUSZ JANCZYK – Cele nauczania technologii informacyjnej a dynamika zmian społecznych, ALEKSANDER PIECUCH – Z teorii i praktyki uczenia się i nauczania informatyki, MIROSLAV CHRÁSKA – Technologie informacyjne i komunikacyjne i ich miejsce w Ramowym planie nauczania dla szkół podstawowych w Republice Czeskiej, Część druga: PROCESY UCZENIA SIĘ INFORMATYKI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH: WALDEMAR FURMANEK – Uczenie się
informatyki i technologii informacyjnych (kilka refleksji niedokończonych), ALEKSANDER PIECUCH – Psychologiczne aspekty warunkujące uczenie się informatyki i technologii informacyjnych, STANISŁAW SZABŁOWSKI – Symulacj a komputerowa w nauczaniu przedmiotów elektrycznych w szkołach zawodowych, Cześć trzecia: PROCESY NAUCZANIA – WSPOMAGANIE UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA PRZEZ TECHNOLOGIE INFORMACYJNE: WOJCIECH WALAT – Rola ilustracji w uczeniu się i nauczaniu technologii informacyjnych, MARIA RACZYŃSKA – Internet w pracy pedagogicznej nauczyciela, ALEKSANDER PIECUCH – Projektowanie procesu dydaktycznego nauczania informatyki i technologii informacyjnych, ALEKSANDER PIECUCH – Matura z informatyki – kilka refleksji, Informacje o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: grudzień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Funkcjonowanie zawodowe słuchaczy pedagogicznych studiów podyplomowych
Funkcjonowanie zawodowe słuchaczy pedagogicznych studiów podyplomowych
Dydaktyka Informatyki nr 7/2012. Problemy efektywności pedagogicznej technologii informacyjnych i multimedialnych w edukacji
Dydaktyka Informatyki nr 7/2012. Problemy efektywności pedagogicznej technologii informacyjnych i multimedialnych w edukacji
Dydaktyka Informatyki nr 10/2015
Dydaktyka Informatyki nr 10/2015
Dydaktyka Informatyki nr 9/2014
Dydaktyka Informatyki nr 9/2014
Kanon, skuteczność i efektywność kształcenia ogólnego w Polsce
Kanon, skuteczność i efektywność kształcenia ogólnego w Polsce
Dydaktyka Informatyki nr 8/2013. Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się
Dydaktyka Informatyki nr 8/2013. Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się
Multimedialne kompetencje nauczycieli
Multimedialne kompetencje nauczycieli
Wielkie funkcje technicznego intelektu. Struktura uzdolnień technicznych
Wielkie funkcje technicznego intelektu. Struktura uzdolnień technicznych
Jutro edukacji technicznej
Jutro edukacji technicznej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl