ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki techniczne /technologiczne »
Dydaktyka informatyki. Problemy uczenia się i nauczania informatyki i technologii informacyjnych 3,15zł

Redaktor: Aleksander Piecuch

ISBN: 978-83-7338-243-5
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 196
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 3,15 zł (z VAT)
SPIS TREŚCI
: Wprowadzenie, Część pierwsza: CELE UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA INFORMATYKI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH: SŁAWOMIR ISKIERKA, JANUSZ KRZEMIŃSKI, ZBIGNIEW WEŻGOWIEC – Wybrane problemy dydaktyki informatyki i technologii informacyjnej, JANUSZ JANCZYK – Cele nauczania technologii informacyjnej a dynamika zmian społecznych, ALEKSANDER PIECUCH – Z teorii i praktyki uczenia się i nauczania informatyki, MIROSLAV CHRÁSKA – Technologie informacyjne i komunikacyjne i ich miejsce w Ramowym planie nauczania dla szkół podstawowych w Republice Czeskiej, Część druga: PROCESY UCZENIA SIĘ INFORMATYKI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH: WALDEMAR FURMANEK – Uczenie się
informatyki i technologii informacyjnych (kilka refleksji niedokończonych), ALEKSANDER PIECUCH – Psychologiczne aspekty warunkujące uczenie się informatyki i technologii informacyjnych, STANISŁAW SZABŁOWSKI – Symulacj a komputerowa w nauczaniu przedmiotów elektrycznych w szkołach zawodowych, Cześć trzecia: PROCESY NAUCZANIA – WSPOMAGANIE UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA PRZEZ TECHNOLOGIE INFORMACYJNE: WOJCIECH WALAT – Rola ilustracji w uczeniu się i nauczaniu technologii informacyjnych, MARIA RACZYŃSKA – Internet w pracy pedagogicznej nauczyciela, ALEKSANDER PIECUCH – Projektowanie procesu dydaktycznego nauczania informatyki i technologii informacyjnych, ALEKSANDER PIECUCH – Matura z informatyki – kilka refleksji, Informacje o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: grudzień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Funkcjonowanie zawodowe słuchaczy pedagogicznych studiów podyplomowych
Funkcjonowanie zawodowe słuchaczy pedagogicznych studiów podyplomowych
Dydaktyka Informatyki nr 10/2015
Dydaktyka Informatyki nr 10/2015
Dydaktyka Informatyki nr 9/2014
Dydaktyka Informatyki nr 9/2014
Dydaktyka Informatyki nr 7/2012. Problemy efektywności pedagogicznej technologii informacyjnych i multimedialnych w edukacji
Dydaktyka Informatyki nr 7/2012. Problemy efektywności pedagogicznej technologii informacyjnych i multimedialnych w edukacji
Kanon, skuteczność i efektywność kształcenia ogólnego w Polsce
Kanon, skuteczność i efektywność kształcenia ogólnego w Polsce
Jutro edukacji technicznej
Jutro edukacji technicznej
Modelowanie podręczników techniki-informatyki (wyd. II zmienione)
Modelowanie podręczników techniki-informatyki (wyd. II zmienione)
Dydaktyka Informatyki nr 8/2013. Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się
Dydaktyka Informatyki nr 8/2013. Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się
Multimedialne kompetencje nauczycieli
Multimedialne kompetencje nauczycieli
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl