ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Jan Mulak (1914–2005). Życie dla sportu 4,20zł

Redaktorzy: Bernard Woltmann, Stanisław Zaborniak

ISBN: 978-83-7338-247-3
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 320
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 4,20 zł (z VAT)

 

Spis treści: Listy intencyjne: Aleksander Kwaśniewski – prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Longin Pastusiak – marszałek Senatu RP, Piotr Nurowski –prezes PKO1, Irena Szewińska - prezes PZLA, Wstęp (Bernard Woltmann), CZĘŚĆ I: DZIAŁALNOŚĆ JANA MULAKA W SPORCIE: Maria Rotkiewicz – Kariera zawodnicza Jana Mulaka, Ignacy Krzewiński – Praca trenerska Jana Mulaka, Stefan Pietkiewicz – Wkład Jana Mulaka w powstanie polskiej szkoły biegów długich, Stanisław Zaborniak – Działalność Jana Mulaka w Polskim Związku Lekkiej Atletyki, Stanisław Zantara – Działalność organizacyjna Jana Mulaka w polskim sporcie, Stanisław Zaborniak – Udział Jana Mulaka w kształceniu i dokształcaniu kadry trenersko-instruktorskiej, Ignacy Krzewiński – Pisarstwo i publicystyka sportowa Jana Mulaka, Daniel Grinberg – Polski Wunderteam – dzieło Jana Mulaka i jego współpracowników, Hieronim Szczegóła – Wyprawy zaprzęgiem na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles i Barcelony, Tomasz Jurek – Doktorat honoris causa Jana Mulaka, Hieronim Szczegóła – Jan Mulak – polityk i historyk, Andrzej Karczmarski – Ostatnie lata Jana Mulaka, CZĘŚĆ II: OPINIE O DZIAŁALNOŚCI JANA MULAKA: Oceny osiągnięć Jana Mulaka: Prof. dr hab. Stanisław Socha, Prof. dr hab. Zdobysław Stawczyk, Prof. dr hab. Kazimierz Toporowicz, Prof. dr Tadeusz Ulatowski, Wystąpienia na uroczystości nadania Janowi Mulakowi godności doktora honoris causaProf. dr hab. Wiesław Osiński – Przemówienie Rektora, Prof. dr hab. Bernard Woltmann – Laudacja, Refleksje na temat działalności Jana Mulaka, Stanisław Zantara – Główne pasje Jana Mulaka – sport i polityka albo polityka i sport, Zbigniew Deluga – Jan Mulak – fenomen (swojej) epoki, Witold Gładkowski – Powrót Jana Mulaka do polityki. Działalność parlamentarna, Wspomnienia o Janie Mulaku: Relacje pisemne (oprac. B. Woltmann): Witold Baran, Zdzisław Chromiński, Janusz Jackowski, Zbigniew Kęskiewicz, Wojciech Lipoński, Zbigniew Makomaski, Tadeusz Matyjek, Alfons Niklas, Zbigniew Orywał, Lesław Skinder, Edward Stawiarz, Bohdan Tomaszewski, Zbigniew Tomkowski, Zenon Ważny, Relacje ustne (oprac. A. Karczmarski): Bogusław Gierajewski, Mieczysław Lewicki, Zbigniew Majewski, Kazimierz Zimny, Zakończenie (Bernard Woltmann), Aneks (Stefan Pietkiewicz), Bibliografia (zest. Bernard Woltmann), Spis fotografii, Noty biograficzne o autorach, Indeks nazwisk, Summary.

Data dodania pozycji do sklepu: grudzień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
„Swoja i obca”. Twórczość literacka Danuty Ireny Bieńkowskiej
„Swoja i obca”. Twórczość literacka Danuty Ireny Bieńkowskiej
Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939, t. VI: Udział lekkoatletów i lekkoatletek w międzynarodowej rywalizacji sportowej
Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939, t. VI: Udział lekkoatletów i lekkoatletek w międzynarodowej rywalizacji sportowej
Z tradycji prawa w Polsce. Uwarunkowania prawne w kulturze fizycznej
Z tradycji prawa w Polsce. Uwarunkowania prawne w kulturze fizycznej
Raporty i szkice o kulturze fizycznej i zdrowotnej w perspektywie humanistycznej
Raporty i szkice o kulturze fizycznej i zdrowotnej w perspektywie humanistycznej
„Lepszy” Polak? Obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku
„Lepszy” Polak? Obrazy emigranta w prozie polskiej na obczyźnie po 1945 roku
Sprawność językowa uczniów szkół polonijnych Stanów Zjednoczonych
Sprawność językowa uczniów szkół polonijnych Stanów Zjednoczonych
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Z tradycji kultury fizycznej w Polsce po II wojnie światowej
Z tradycji kultury fizycznej w Polsce po II wojnie światowej
Pedagogiczno-pastoralny model oddziaływania radia katolickiego w Polsce
Pedagogiczno-pastoralny model oddziaływania radia katolickiego w Polsce
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl