ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 36, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 3 4,20zł

Redaktor: Jolanta Szempruch

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1643-0530
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 388
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 4,20 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI: Wstęp, I. MIĘDZY KULTURĄ, EDUKACJĄ A SOCJALIZACJĄ: Jan Kida – Kształcenie kultury języka dzieci i młodzieży, Anna Śniegulska – Humanizacja edukacji jako wyzwanie dla poszukiwania nowych orientacji badawczych, Ks. Józef Łach – Procesy dehumanizacyjne w Europie przełomu XX i XXI wieku a nowe zadania dla współczesnej pedagogiki, Dorota Szumna – Metakomunikacja w klasie szkolnej, Jerzy Potoczny – Wkład Proswity w rozwój ruchu spoleczno-kulturalnego i oświatowego w Galicji doby autonomicznej, Maria Stelmach – Założenia statutowe Lwowskiego Towarzystwa Miejskich Ochronek Chrześcijańskich Małych Dzieci, Bożena Czarny – Europejskie koncepcje kształcenia zdolności muzycznych u dzieci i ich wpływ na rozwój wychowania muzycznego w Polsce w XX stuleciu, II. KSZTAŁCENIE I FUNKCJONOWANIE ZAWODOWE CZŁOWIEKA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE: Jarosław Koral – Wykształcenie a rynek pracy, Jolanta Szempruch – Znaczenie wartości w kształceniu i funkcjonowaniu zawodowym nauczyciela, Małgorzata Dubis – Rola kształcenia zawodowego w zreformowanym szkolnictwie, Jadwiga Daszykowska – Praca zawodowa w budżecie czasu nauczycieli studiujących, Maria Kocór – Nauczyciele wobec integracji europejskiej – rzeczywistość i postulaty zmian, Józef Sowa – Ku dobrej – nowoczesnej szkole, Roman Król – Być nauczycielem akademickim, III. PROCESY UCZENIA SIĘ I ICH UWARUNKOWANIA: Igor Burkhanov, Magdalena Czarniecka – Onomasiological Lexicography and Frame Analysis: Pedagogical Aspect, Anna Hadała, Jolanta Pyziak – Język angielski w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej – propozycje rozwiązań metodycznych, Alicja Kubik – Praca z wierszem w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej – teoria a rzeczywistość szkolna, Alicja Ungeheuer-Gołąb – Wzorzec dydaktyczny a sytuacja komunikacyjna w tekście w pierwszych polskich utworach dla dzieci, Magdalena Fedoryszyn – Językowe wykładniki opisu postaci w “Ostatnim życzeniu" Andrzeja Sapkowskiego, Joanna Inglot – Jak to jest z tą dysleksją?, Ewa Swoboda – Rozważania na tle teoretycznych podstaw geometrii dla dzieci 5–7-letnich, Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz – Postawa twórcza a styl funkcjonowania interpersonalnego, IV. WYCHOWANIE, OPIEKA I OCHRONA BYTU INDYWIDUALNEGO: Elżbieta Socha – Internat i bursa szkolna jako środowisko wychowawcze, Wiesława Walc – Prawa dziecka oraz prawa ucznia – opinie nauczycieli i studentów, Joanna Szempruch – Trudności wychowawcze w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej, Tadeusz Rymarz – Poziom otwartości interpersonalnej wiejskiej młodzieży we wczesnej fazie okresu dorastania, Beata Szluz – Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w społeczności lokalnej, Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz – Osobowościowe zróżnicowanie uzdolnionych plastycznie w świetle wyników badań Testem ACL Gougha i Heilbruna, Sławomira Pusz – Uwarunkowania cech osobowości uczniów dyslektycznych od poziomu wykształcenia rodziców, Aldona Kotkowska-Szulżyk – Wybrane sposoby pracy z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym, Izabela Marczykowska – Postawy studentów wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, V. RECENZJE: Jolanta Szempruch – Czesław Banach: Szkoła naszych oczekiwań i marzeń, potrzeb, projekcji i działań od A do Ż, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2005, Józef Sowa – Kazimierz Denek: Ku dobrej edukacji, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, Wydawnictwo Edukacyjne “AKAPIT”, Toruń–Leszno 2005, Ks. Józef Łach – Jan Paweł II: Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Wydanie polskie: Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, Ks. Andrzej Garbarz – Ks. Józef Łach: Wychowawcze posłannictwo Słowa. Zarys i wybrane zagadnienia. Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, Rzeszów 2004, Beata Szluz – Józef Łach: Człowiek a kultura, Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, Rzeszów 2004, Zofia Fraczek – Mieczysław Łobocki: Wybrane problemy wychowania (nadal aktualne), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, Beata Szluz – Anna Śniegulska: Środowiskowe uwarunkowania przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, Ks. Andrzej Garbarz – 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II. Odpowiednie dać rzeczy słowo, red. W. Furmanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, Ks. Józef Łach – J. Miąso: Antropologia – wychowanie – miłość. Zarys antropologii wychowania Jana Pawła II, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, Anna Śniegulska – Beata Gumienny: Funkcjonowanie domu dziecka na przykładzie Domu dla Dzieci “Nasza chata”, Wydawnictwo Oświatowe “FOSZE”, Rzeszów 2005.

Data dodania pozycji do sklepu: grudzień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Prognozowanie umiejętności czytania i pisania uczniów klas początkowych na podstawie badań międzynarodowym testem dysleksji
Prognozowanie umiejętności czytania i pisania uczniów klas początkowych na podstawie badań międzynarodowym testem dysleksji
Szkoła i jej wychowankowie. Między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości
Szkoła i jej wychowankowie. Między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości
Ćwiczenia. Podstawy biofizyki, chemia fizyczna, biochemia, enzymologia, biologia komórki
Ćwiczenia. Podstawy biofizyki, chemia fizyczna, biochemia, enzymologia, biologia komórki
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 24, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 24, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  5, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 5, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 1
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 46, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 4
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 46, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 4
Prace Humanistyczne, nr 7
Prace Humanistyczne, nr 7
Polityka i Społeczeństwo, nr   4/2007
Polityka i Społeczeństwo, nr 4/2007
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl