ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów 26,25zł

Autor: Wojciech Błażejewski

ISBN: 978-83-7338-248-0
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 308
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 26,25 zł (z VAT)

Skrypt dla studentów pedagogiki.

Spis treści: Od autora, Wstęp, Część I: Istota pedagogiki porównawczej: Miejsce pedagogiki porównawczej w systemie nauk, Przedmiot badań pedagogiki porównawczej, Cele i zadania pedagogiki porównawczej, Funkcje badań naukowych, Część II: Ewolucja metodologii badań porównawczych: Metodologiczne paradygmaty badań naukowych, Zarys historii badań komparatystycznych w XIX i XX wieku, Typologia i przykłady popularnych porównań zjawisk oświatowych, Monografia systemu edukacyjnego, Jukstapozycja – problemy z ekwiwalencją, Część III: Perspektywy rozwoju pedagogiki porównawczej na tle wyzwań edukacyjnych XXI wieku: Geneza i istota współczesnych problemów oświatowych w Polsce i na świecie, Optymalizacja funkcjonowania systemów edukacyjnych, Reformy oświatowe w Polsce i na świecie, Współczesne źródła danych oświatowych, Część IV: Systemy szkolne państw Unii Europejskiej oraz wybranych państw pozaeuropejskich: System edukacyjny – jego struktura w teorii i w praktyce, Zarządzanie systemem edukacji, Wskaźniki funkcjonalności systemów edukacji, Międzynarodowe standardy klasyfikacji kształcenia, Schematy struktur i charakterystyka systemów szkolnych, Schematy struktur edukacji wybranych krajów Europy i świata, Podsumowanie, Spis tabel i rysunków, Bibliografia.

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Szkice z działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1867–2006)
Szkice z działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1867–2006)
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Pogranicza (nie tylko) Podkarpacia
Pogranicza (nie tylko) Podkarpacia
Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i na podkarpaciu (1867–2007)
Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i na podkarpaciu (1867–2007)
Technologia żywności i żywienia
Technologia żywności i żywienia
Psychologia polityki
Psychologia polityki
Importy celtyckie w kulturze przeworskiej i oksywskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim. Zróżnicowanie – drogi napływu – kontekst kulturowy
Importy celtyckie w kulturze przeworskiej i oksywskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim. Zróżnicowanie – drogi napływu – kontekst kulturowy
Przyboś dzisiaj
Przyboś dzisiaj
Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku
Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl