ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce 21,00zł

Autor: Maria Kocór

ISBN: 978-83-7338-262-6
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 212
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 21 zł (z VAT)

 

Zamysłem Autorki było całościowe spojrzenie na sposoby myślenia nauczycieli o rzeczywistości oświatowej, wywierające istotny wpływ na efekty realizowanych zmian edukacyjnych. Książka ma charakter interdyscyplinarny, reprezentuje cenne wartości poznawcze i merytoryczne. Składa się z dwóch wzajemnie dopełniających się części: teoretycznej i empiryczno-badawczej, podzielonych na 4 rozdziały: I. Oświata w warunkach przemian społecznych w Polsce, II. Proces wdrażania zmian edukacyjnych oraz ich uwarunkowania, III. Postawy współczesnych nauczycieli wobec funkcjonowania szkoły, IV. Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce po 1989 roku. Jest opatrzona wnioskami i postulatami końcowymi oraz bibliografią. Praca jest adresowana do nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, absolwentów i studentów kierunków pedagogicznych, a także do przedstawicieli nauk o edukacji oraz polityków edukacyjnych.

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Refleksje nad współczesnym wychowaniem (Reflections on present education)
Refleksje nad współczesnym wychowaniem (Reflections on present education)
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr  5, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 5, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 1
Sposoby bycia licealistów w roli ucznia
Sposoby bycia licealistów w roli ucznia
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 24, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 24, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 2
Zagadnienia  readaptacji  społecznej  skazanych
Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych
Badania zmienności budowy somatycznej i sprawności motorycznej młodzieży akademickiej w Polsce
Badania zmienności budowy somatycznej i sprawności motorycznej młodzieży akademickiej w Polsce
„Naczelnym u nas jest artystą”. O legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskiej
„Naczelnym u nas jest artystą”. O legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskiej
Aspekty technologiczne i ekonomiczne gospodarki żywnościowej regionu podkarpackiego
Aspekty technologiczne i ekonomiczne gospodarki żywnościowej regionu podkarpackiego
Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykładzie polskich Karpat)
Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykładzie polskich Karpat)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl