ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki techniczne /technologiczne »
Jutro edukacji technicznej 6,30zł

Autor: Waldemar Furmanek
ISBN: 978-83-7338-263-3
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 428
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena:
6,30 zł
(z VAT)Opracowanie składa się z 7 zasadniczych części: I. Edukacja techniczna w polskich szkołach ogólnokształcących. Diagnoza systemu (Stan polskiej edukacji technicznej w szkołach ogólnokształcących, Ocena dotychczasowego rozwoju powszechnej edukacji technicznej w Polsce, Niektóre trudności edukacji technicznej, Dysfunkcjonalność znanych rozwiązań modelowych systemu edukacji technicznej w szkołach ogólnokształcących, Wnioski z analizy diagnostycznej), II. Technika zjawiskiem cywilizacyjnym (Cywilizacja a technika, Facylitacyjne funkcje techniki), III. Technika współczesna czynnikiem przemian cywilizacyjnych (Ogólna charakterystyka przemian cywilizacyjnych, Wyzwania globalne cywilizacji informacyjnej, Zmiana funkcji techniki współczesnej, Technologie informacyjne – technologiami kluczowymi, Cena postępu i upowszechnienia nowych technologii informacyjnych, Problemy edukacyjne w okresie transformacji cywilizacyjnej, Potrzeba i kierunki przebudowy systemu edukacji technicznej), IV. Poszukiwanie idei dla projektowania powszechnej i obowiązkowej edukacji technicznej w szkołach ogólnokształcących (Problematyka humanistycznych aspektów współczesnej edukacji technicznej, Kryteria jakości życia człowieka wytycznymi teologii kształcenia technicznego w szkołach ogólnokształcących, Konieczność przebudowy modelu kształcenia ogólnego), V. Edukacja techniczna i informatyczna wobec wyzwań cywilizacyjnych (Pilna potrzeba badań nad edukacją techniczną, Podstawowe paradygmaty edukacji technicznej w szkołach ogólnokształcących, W poszukiwaniu nowego modelu edukacji technicznej), VI. Jutro polskiej szkoły wyznacznikiem jutra edukacji technicznej (Dobra szkoła. Eksplikacja pojęcia, Szkoła na miarę cywilizacji wiedzy, Postulaty raportów dotyczących globalnych problemów edukacji, Przykłady rozwiązań problemu tzw. Szkoły przyszłości, Przemiany na rynku pracy wyznacznikiem przemian szkoły, Warunki unowocześniania systemu szkolnego, Prace nad przyszłą szkołą w Polsce, Wnioski do modelowania polskiej edukacji technicznej), VII. Projektowanie modelu powszechnej i obowiązkowej edukacji technicznej w szkołach ogólnokształcących (Założenia ogólne do projektowania modelu systemu edukacji technicznej, Modelowanie horyzontalne edukacji technicznej w szkołach ogólnokształcących, Modelowanie wertykalne edukacji technicznej w szkołach ogólnokształcących, Założenia pedagogiczne do projektowania podstaw programowych), i Podsumowania. Praca jest opatrzona Aneksem (Projekt postawy programowej edukacji technicznej dla szkół ogólnokształcących) oraz bibliografią.

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1
Dydaktyka Informatyki nr 9/2014
Dydaktyka Informatyki nr 9/2014
Dydaktyka Informatyki nr 7/2012. Problemy efektywności pedagogicznej technologii informacyjnych i multimedialnych w edukacji
Dydaktyka Informatyki nr 7/2012. Problemy efektywności pedagogicznej technologii informacyjnych i multimedialnych w edukacji
Dydaktyka Informatyki nr 6/2011. Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego
Dydaktyka Informatyki nr 6/2011. Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego
Dydaktyka informatyki. Multimedia w teorii i praktyce szkolnej
Dydaktyka informatyki. Multimedia w teorii i praktyce szkolnej
Dydaktyka Informatyki nr 10/2015
Dydaktyka Informatyki nr 10/2015
Kompetencje kluczowe kategorią pedagogiki. Studia porównawcze polsko-słowackie
Kompetencje kluczowe kategorią pedagogiki. Studia porównawcze polsko-słowackie
Dydaktyka informatyki. Problemy uczenia się i nauczania informatyki i technologii informacyjnych
Dydaktyka informatyki. Problemy uczenia się i nauczania informatyki i technologii informacyjnych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl