ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki o kulturze fizycznej »
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. IX, z. 3 1,05zł

Redaktor: Kazimierz Obodyński

ISSN: 1732-7156
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 116
Format: A4
Oprawa: miękka
Cena: 1,05 zł (z VAT)

 

Spis treści: ANTROPOLOGIA FIZYCZNA: Prace oryginalne: Anna Orkwiszewska – Kształtowanie się proporcji ciała chłopców w wieku 11–15 lat, Danuta Fus, Wojciech Czarny, Robert Czaja, Władimir Bożiłow, Ewa Nowosad-Sergeant – Budowa somatyczna i sprawność fizyczna młodzieży akademickiej studiującej na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, TEORIA I METODYKA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU: Prace oryginalne: Tomasz Lisicki, Andrzej Drygas – Sprawność fizyczna studentów I roku uczelni medycznych kryterium oceny ich zdrowia, Agnieszka Grochulska, Małgorzata Bieńkowska – Rekreacja ruchowa przejawem aktywności studentów kierunków humanistycznych, Ewa Rogowska, Jędrzej Śniadecki – Body compodition in girls practising and not practising sport, Michał Bronikowski – Związki poczucia koherencji z poziomem sprawności motorycznych młodzieży w wieku 13 lat, Bartłomiej Czarnota – Ocena stopnia i kierunku odchyleń reakcji fenotypowych organizmu dziecka na obciążenie pływackim treningiem sportowym, Tomáš Malý, Josef Dovalil, František Zahálka – Diagnostic of acyclic speed in chosen play skills in collective sport games, Tibor Klaček, Terézia Slančová, Ján Junger – The standardization of motor tests of the spatial-orientation coordination abilities of 10, 14, 17 and 20 years old boys/man, Tomáš Malý, Klaudia Zusková, Patrik Durkáč – Reactibility types of athletes and non-athletes, PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA: Prace oryginalne: Jarosław Rożnowski, Robert Czaja, Wojciech Czarny, Lidia Cymek – Czy wobec stwierdzanych licznych nieprawidłowości w diecie dzieci i młodzieży w wieku 10–15 lat z Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych możemy dostrzec jakiekolwiek pozytywne sygnały?, Agnieszka Grochulska, Małgorzata Bieńkowska – Budowa ciała pacjentów z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych, Janusz Jerzemowski, Jędrzej Śniadecki – Wybrane problemy kardiologiczne w grupie uprawiających bieg na orientację, Lucia Malá, Juraj Skladaný, Róbert Kandráč, Ján Junger – The impact of massage on stabilometric parameters adults aged 60, Aleksandra Łosiakowska, Sławomir Milewski – Leisure physical activity among future nurses and midwives, Barbara Duda – Świadomość zdrowotna i ocena zdrowia młodzieży gimnazjalnej, JĘZYK SPORTU: Prace oryginalne: Krzysztof Polok, Helen Myszakowski-Connor – Anything new in the listening skill (sporting English included)? An attempt of the analysis of its steps and models (sporting school pupils included), TURYSTYKA I REKREACJA: Prace oryginalne: Jozef Bergier – The tourist activity of businessmen from Biała Podlaska, RECENZJE: Andrzej Malinowski – Nowy czeski podręcznik antropologii, Wskazówki dla Autorów, Instructions for Authors.

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 1
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XIII, z. 1–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XIII, z. 1–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XII, z. 3
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XI, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. XI, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. X, z. 2
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t.  VIII, z. 3–4
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. VIII, z. 3–4
W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania fizycznego (dodruk)
W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania fizycznego (dodruk)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl