ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
„Wielka Zmiana” z perspektywy lokalnej 3,15zł

Autor: Arkadiusz Tuziak

 

ISBN: 83-7338-205-4

Rok wydania: 2005

Format: B5

Liczba stron: 236

Cena: 3,15 (z VAT)


Tematyka książki dotyczy identyfikacji postaw wybranych kategorii mieszkańców Rzeszowa wobec transformacji systemowej w Polsce zapoczątkowanej w czerwcu 1989 roku. Analizie poddano postawy wobec przemian w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej.
Praca składa się ze wstępu, zakończenia i 7 rozdziałów: Transformacja systemowa w społecznej świadomości. Ustalenia pojęciowe i teoretyczne, Przemiany świadomości społeczeństwa polskiego w świetle badań socjologicznych (wybrane aspekty), Stan świadomości mieszkańców Rzeszowa w okresie realnego socjalizmu. Uwarunkowania systemowe a lokalna specyfika, Metodologiczna koncepcja badań własnych, Stosunek badanych do przemian politycznych, Stosunek badanych do przemian gospodarczych, Stosunek badanych do przemian w sferze społecznej. Do pracy dołączono bibliografię i rozbudowany aneks. W tekst wbudowano tabele i wykresy.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Pedagogika społeczna: między integracją a dezintegracją
Pedagogika społeczna: między integracją a dezintegracją
Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży
Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży
Struktura i wartości przedsiębiorców Rzeszowa. Studium powstawania nowej klasy
Struktura i wartości przedsiębiorców Rzeszowa. Studium powstawania nowej klasy
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia
Powstawanie dużego miasta. Drogi i bezdroża socjalistycznej urbanizacji na przykładzie Rzeszowa, wyd. 2
Powstawanie dużego miasta. Drogi i bezdroża socjalistycznej urbanizacji na przykładzie Rzeszowa, wyd. 2
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
Suwerenność i rozwój. Przejawy dynamiki społeczności lokalnych we współczesnej Polsce
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 57, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 6
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 57, Seria Socjologiczno-Historyczna, Socjologia 6
Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych
Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl