ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku. Materiały pokonferencyjne 4,20zł

Redaktor: Elżbieta Dynia

ISBN: 83-7338-147-3
Rok wydania: 2003
Format: B5
Liczba stron: 276
Cena: 4,20 zł (z VAT)
Opracowanie zawiera teksty referatów wygłoszonych podczas międzynarodowej konferencji naukowej nt. Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku, która odbyła się w Polańczyku w dniach 19–21 września 2002 roku. Konferencja zorganizowana została przez Zakład Prawa Międzynarodowego i Wspólnot Europejskich Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Praca składa się z: Elżbieta Dynia – Wstęp,
Jacek Barcik – Prawnomiędzynarodowe aspekty walki z terroryzmem, James Crawford – The ILC’s Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Elżbieta Dynia – Wkład Unii Europejskiej w rozwój instytucji uznania państwa, Halyna Ferdynyak – International Public Law and International Private Law at the Turn of the 21 st Century: Contiguity and Interaction Issues, Larysa Ferdyniak – Ochrona praw człowieka na podstawie umów międzynarodowych, Maja Grzymkowska – Wyzwania bioetyczne w prawie międzynarodowym w XXI wieku, Joanna Gomuła – Z zagadnień rozstrzygania sporów Światowej Organizacji Handlu, Karol Karski – Problem statusu korporacji ponadnarodowych w prawie międzynarodowym (globalizacja a podmiotowość prawa międzynarodowego), Tomasz Kamiński – Elementy kodyfikacji i postępowego rozwoju prawa międzynarodowego w art. 27 konwencji wiedeńskiej z 1961 r. regulującym status poczty dyplomatycznej, Brygida Kuźniak – Nauczanie o stosowaniu prawa międzynarodowego publicznego w polskim systemie prawnym – aspekty praktyczne, Dagmara Kuźniar – Międzynarodowy Trybunał Karny – rozwój i realizacja koncepcji, Jerzy Menkes – Nauka prawa międzynarodowego wobec wyzwań ery postwestfalskiej, Elżbieta Mikos-Skuza – Nauka i nauczanie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych – doświadczenie, wyzwania i perspektywy, Anna Przyborowska-Klimczak – Aktualne problemy i nowe dziedziny uregulowań prawnomiędzynarodowych w konwencjach Rady Europy, Robert Śliwa: Międzynarodowe trybunały karne w dobie wojny z terroryzmem, Halina Zięba-Załucka: Instytucja ekstradycji w prawie konstytucyjnym i międzynarodowym. Do pracy dołączono notatki o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2003.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 74, Seria Prawnicza, Prawo 11
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 74, Seria Prawnicza, Prawo 11
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym (dodruk)
Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym (dodruk)
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 87, Seria Prawnicza, Prawo 16
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 87, Seria Prawnicza, Prawo 16
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 41, Seria Prawnicza, Prawo 5
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 41, Seria Prawnicza, Prawo 5
Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga jubileuszowa
Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga jubileuszowa
Status Saamów w państwach nordyckich w świetle międzynarodowych standardów
Status Saamów w państwach nordyckich w świetle międzynarodowych standardów
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl