ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki prawne »
Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku. Materiały pokonferencyjne 4,20zł

Redaktor: Elżbieta Dynia

ISBN: 83-7338-147-3
Rok wydania: 2003
Format: B5
Liczba stron: 276
Cena: 4,20 zł (z VAT)
Opracowanie zawiera teksty referatów wygłoszonych podczas międzynarodowej konferencji naukowej nt. Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku, która odbyła się w Polańczyku w dniach 19–21 września 2002 roku. Konferencja zorganizowana została przez Zakład Prawa Międzynarodowego i Wspólnot Europejskich Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Praca składa się z: Elżbieta Dynia – Wstęp,
Jacek Barcik – Prawnomiędzynarodowe aspekty walki z terroryzmem, James Crawford – The ILC’s Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Elżbieta Dynia – Wkład Unii Europejskiej w rozwój instytucji uznania państwa, Halyna Ferdynyak – International Public Law and International Private Law at the Turn of the 21 st Century: Contiguity and Interaction Issues, Larysa Ferdyniak – Ochrona praw człowieka na podstawie umów międzynarodowych, Maja Grzymkowska – Wyzwania bioetyczne w prawie międzynarodowym w XXI wieku, Joanna Gomuła – Z zagadnień rozstrzygania sporów Światowej Organizacji Handlu, Karol Karski – Problem statusu korporacji ponadnarodowych w prawie międzynarodowym (globalizacja a podmiotowość prawa międzynarodowego), Tomasz Kamiński – Elementy kodyfikacji i postępowego rozwoju prawa międzynarodowego w art. 27 konwencji wiedeńskiej z 1961 r. regulującym status poczty dyplomatycznej, Brygida Kuźniak – Nauczanie o stosowaniu prawa międzynarodowego publicznego w polskim systemie prawnym – aspekty praktyczne, Dagmara Kuźniar – Międzynarodowy Trybunał Karny – rozwój i realizacja koncepcji, Jerzy Menkes – Nauka prawa międzynarodowego wobec wyzwań ery postwestfalskiej, Elżbieta Mikos-Skuza – Nauka i nauczanie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych – doświadczenie, wyzwania i perspektywy, Anna Przyborowska-Klimczak – Aktualne problemy i nowe dziedziny uregulowań prawnomiędzynarodowych w konwencjach Rady Europy, Robert Śliwa: Międzynarodowe trybunały karne w dobie wojny z terroryzmem, Halina Zięba-Załucka: Instytucja ekstradycji w prawie konstytucyjnym i międzynarodowym. Do pracy dołączono notatki o autorach.

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2003.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 84, Seria Prawnicza, Prawo 15
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 84, Seria Prawnicza, Prawo 15
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 64, Seria Prawnicza, Prawo 9
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 64, Seria Prawnicza, Prawo 9
Prawne aspekty śmierci człowieka. Wybrane zagadnienia
Prawne aspekty śmierci człowieka. Wybrane zagadnienia
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 74, Seria Prawnicza, Prawo 11
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 74, Seria Prawnicza, Prawo 11
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym (dodruk)
Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym (dodruk)
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl