ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2 2,10zł

Redaktor: Józef Ciągwa

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1730-3508
Rok wydania: 2004
Format: B5
Liczba stron: 296
Cena: 2,10 (z VAT)
Spis treści: Proglas, Sebastian Bentkowski – Normatywne wyznaczniki jakości administracji publicznej, Józef Ciągwa – Północny Spisz w latach 1939–1945. Pod rządami słowackiego prawa, Arkadiusz Czerwonka – Środki pomocowe Unii Europejskiej i ich wpływ na działanie administracji, Sabina Grabowska – Inicjatywa ludowa w sprawie zmiany konstytucji na przykładzie Konfederacji Szwajcarskiej, Radosław Grabowski – Idea prawnej ochrony życia w starożytności, Lidia Hałoń-Chełpa – Prawnomiędzynarodowe zasady wydawania i ograniczenia wydawania osób w drodze ekstradycji, Andrzej Kiełtyka – Praktyka tymczasowego aresztowania w Polsce po 1990 roku, Maciej Kijowski – System organów państwowych na tle konstytucyjnych zasad ustroju Japonii, Czesław Paweł Kłak – Realizacja konstytucyjnych środków ochrony godności człowieka, Eugeniusz Moczuk, Grzegorz Mikrut – Granice “religijnego immunitetu”, Peter Mosny – Die Tschechoslowakische Republik 1918–1938 (Die National und Nationalitäten Überblick), Izabela Oleksiewicz – System ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej, Piotr Osowy, Jerzy Kawałek – Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu kasacyjnym – ratio legis uregulowania art. 3934 § 2 k.p.c., Igor Palus – Vyšší územný celok ako súčasť územnej samosprávy v Slovenskej republike, Leszek Pawlikowicz – Wojskowy kodeks postępowania karnego z 1945 r. a uciekinierzy z polskich służb specjalnych z lat 1956–1964, Madgalena Sosnowska-Łozińska – Uprawnienia kontrolne Najwyższej Izby Kontroli wobec terenowej administracji rządowej i samorządu terytorialnego, Erik Štenpien – Štrukturálne zmeny miestnej správy v Hornom Uhorsku v rokoch 1850–1860, Elżbieta Dynia – Jerzy Tyranowski: Prawo europejskie. Zagadnienia instytucjonalne z uwzględnieniem Traktatu z Nicei, wyd. II uzup., Poznań 2002, 216 ss., Jan Łukasiewicz – Adam Błaś, Jan Boć, Jan Jeżewski: Administracja publiczna pod redakcją Jana Bocia, Kolonia Limited 2002, 377 ss., Dagmara Kuźniar – Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Polańczyk, 19–21 IX 2002), Jan Łukasiewicz, Renata Pietrasiewicz-Heliniak – Gwarancje praw jednostki w procesach ustalania winy (Konferencja Naukowa, Rzeszów, 25 IV 2003).

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2004.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Ideał człowieka i społeczeństwa w teorii Leona Petrażyckiego
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 7
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 7
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 4
Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej
Elity politycznego ruchu chłopskiego w II Rzeczypospolitej
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 1
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 5
Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 5
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 5
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 5
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 30, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 30, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 2
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl