ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki prawne »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2 2,10zł

Redaktor: Józef Ciągwa

ISSN: 1643-0484
ISSN: 1730-3508
Rok wydania: 2004
Format: B5
Liczba stron: 296
Cena: 2,10 (z VAT)
Spis treści: Proglas, Sebastian Bentkowski – Normatywne wyznaczniki jakości administracji publicznej, Józef Ciągwa – Północny Spisz w latach 1939–1945. Pod rządami słowackiego prawa, Arkadiusz Czerwonka – Środki pomocowe Unii Europejskiej i ich wpływ na działanie administracji, Sabina Grabowska – Inicjatywa ludowa w sprawie zmiany konstytucji na przykładzie Konfederacji Szwajcarskiej, Radosław Grabowski – Idea prawnej ochrony życia w starożytności, Lidia Hałoń-Chełpa – Prawnomiędzynarodowe zasady wydawania i ograniczenia wydawania osób w drodze ekstradycji, Andrzej Kiełtyka – Praktyka tymczasowego aresztowania w Polsce po 1990 roku, Maciej Kijowski – System organów państwowych na tle konstytucyjnych zasad ustroju Japonii, Czesław Paweł Kłak – Realizacja konstytucyjnych środków ochrony godności człowieka, Eugeniusz Moczuk, Grzegorz Mikrut – Granice “religijnego immunitetu”, Peter Mosny – Die Tschechoslowakische Republik 1918–1938 (Die National und Nationalitäten Überblick), Izabela Oleksiewicz – System ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej, Piotr Osowy, Jerzy Kawałek – Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu kasacyjnym – ratio legis uregulowania art. 3934 § 2 k.p.c., Igor Palus – Vyšší územný celok ako súčasť územnej samosprávy v Slovenskej republike, Leszek Pawlikowicz – Wojskowy kodeks postępowania karnego z 1945 r. a uciekinierzy z polskich służb specjalnych z lat 1956–1964, Madgalena Sosnowska-Łozińska – Uprawnienia kontrolne Najwyższej Izby Kontroli wobec terenowej administracji rządowej i samorządu terytorialnego, Erik Štenpien – Štrukturálne zmeny miestnej správy v Hornom Uhorsku v rokoch 1850–1860, Elżbieta Dynia – Jerzy Tyranowski: Prawo europejskie. Zagadnienia instytucjonalne z uwzględnieniem Traktatu z Nicei, wyd. II uzup., Poznań 2002, 216 ss., Jan Łukasiewicz – Adam Błaś, Jan Boć, Jan Jeżewski: Administracja publiczna pod redakcją Jana Bocia, Kolonia Limited 2002, 377 ss., Dagmara Kuźniar – Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Polańczyk, 19–21 IX 2002), Jan Łukasiewicz, Renata Pietrasiewicz-Heliniak – Gwarancje praw jednostki w procesach ustalania winy (Konferencja Naukowa, Rzeszów, 25 IV 2003).

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2004.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 87, Seria Prawnicza, Prawo 16
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 87, Seria Prawnicza, Prawo 16
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 41, Seria Prawnicza, Prawo 5
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 41, Seria Prawnicza, Prawo 5
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 84, Seria Prawnicza, Prawo 15
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 84, Seria Prawnicza, Prawo 15
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 64, Seria Prawnicza, Prawo 9
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 64, Seria Prawnicza, Prawo 9
Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga jubileuszowa
Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga jubileuszowa
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 74, Seria Prawnicza, Prawo 11
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 74, Seria Prawnicza, Prawo 11
Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku. Materiały pokonferencyjne
Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku. Materiały pokonferencyjne
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl