ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918, cz. 2: Źródła drukowane 0

Redaktorzy: Andrzej Meissner, Julian Dybiec

ISBN: 978-83-7338-268-8
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 336
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

Bibliografia jest kontynuacją wydanej w 1992 r. Bibliografii dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918 i obejmuje źródła drukowane. Bogaty materiał uporządkowano według kryteriów rzeczowych, cześć pierwsza rejestruje źródła normatywne poczynając od ogólnopaństwowych i krajowych ustaw, a na statutach i regulaminach wewnętrznych poszczególnych instytucji kończąc, część druga – źródła szkolne informujące o funkcjonowaniu różnych typów szkół, placówek oświatowych, nauczycieli i uczniów, część trzecia – dorobek galicyjskiej myśli pedagogicznej, projekty reform oświatowych, przegląd dyskusji nad problemami oświatowymi toczonymi w sejmie, na łamach prasy lub w oddzielnych publikacjach. Bibliografia ma charakter dydaktyczny i informacyjny, przeznaczona jest dla studentów, nauczycieli i osób zajmujących się naukami historycznymi.

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:

Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej - Suplement

Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej

Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930–2010

Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 2

Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918, cz. 3: Opracowania z lat 1991–2008

Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia

Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów

Zagraniczne migracje zarobkowe polskiej młodzieży w opinii studentów z województwa podkarpackiego – perspektywa psychologiczno-ekonomiczna

Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl