ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918, cz. 2: Źródła drukowane 18,90zł

Redaktorzy: Andrzej Meissner, Julian Dybiec

ISBN: 978-83-7338-268-8
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 336
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

Bibliografia jest kontynuacją wydanej w 1992 r. Bibliografii dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918 i obejmuje źródła drukowane. Bogaty materiał uporządkowano według kryteriów rzeczowych, cześć pierwsza rejestruje źródła normatywne poczynając od ogólnopaństwowych i krajowych ustaw, a na statutach i regulaminach wewnętrznych poszczególnych instytucji kończąc, część druga – źródła szkolne informujące o funkcjonowaniu różnych typów szkół, placówek oświatowych, nauczycieli i uczniów, część trzecia – dorobek galicyjskiej myśli pedagogicznej, projekty reform oświatowych, przegląd dyskusji nad problemami oświatowymi toczonymi w sejmie, na łamach prasy lub w oddzielnych publikacjach. Bibliografia ma charakter dydaktyczny i informacyjny, przeznaczona jest dla studentów, nauczycieli i osób zajmujących się naukami historycznymi.

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej - Suplement
Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej - Suplement
Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930–2010
Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930–2010
Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej
Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej
Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 2
Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 2
Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918, cz. 3: Opracowania z lat 1991–2008
Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772–1918, cz. 3: Opracowania z lat 1991–2008
Kompetencje społeczne niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków domów dziecka
Kompetencje społeczne niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków domów dziecka
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia
Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej. Studium na przykładzie wybranych społeczności Podkarpacia
Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów
Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów
Zagraniczne migracje zarobkowe polskiej młodzieży w opinii studentów z województwa podkarpackiego – perspektywa psychologiczno-ekonomiczna
Zagraniczne migracje zarobkowe polskiej młodzieży w opinii studentów z województwa podkarpackiego – perspektywa psychologiczno-ekonomiczna
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl