ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki techniczne /technologiczne »
Dozymetryczne własności wybranych sillenitów BGO i BSO 10,50zł

Autor: Aleksander Piecuch

ISBN: 978-83-7338-282-4
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 120
Format: B5
Oprawa: miękka
Cena: 10,50 zł (z VAT)

 

Skutki oddziaływania promieniowania jonizującego z organizmami żywymi są od dawna powszechnie znane. Nie przeszkadza to jednak człowiekowi w wykorzystywaniu przemian jądrowych do różnych celów. Wymienić tu chociażby należy te najbardziej znane, jak: wykorzystanie promieniowania jądrowego i rentgenowskiego w medycynie, energetyce jądrowej, nauce, przemyśle i najmniej chlubnej dla ludzkości dziedzinie – militarnej (broń nuklearna). W przeważającej części ludzkość potrafi wykorzystać energię jądrową jednak w dobrych celach. Stąd potrzeba stosowania odpowiedniej ochrony radiologicznej nie budzi niczyich wątpliwości. Od szeregu lat znane są metody oraz detektory służące celom dozymetrii promieniowania jonizującego, niemniej jednak w dalszym ciągu prowadzone są na całym świecie intensywne badania nad pozyskaniem nowych, doskonalszych materiałów mogących służyć celom dozymetrii indywidualnej, awaryjnej lub wojennej. 
                                                                                                          

Opracowanie stanowi kompleksową ocenę własności dozymetrycznych domieszkowanych monokryształów BGO i BSO z określeniem ich przydatności jako RFCh dawkomierzy promieniowania jądrowego i rentgenowskiego. Poszczególne rozdziały publikacji przedstawiają kolejno: oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią, podstawowe własności fizyczne BGO i BSO, stosowaną w eksperymentach technikę pomiarową oraz dozymetryczne własności omawianych monokryształów.

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2007.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 13, Seria Rolnicza, Produkcja Roślinna 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 13, Seria Rolnicza, Produkcja Roślinna 1
Aktywne metody redukcji drgań płyt kołowych
Aktywne metody redukcji drgań płyt kołowych
Dzieje polskiego szkolnictwa sobotniego w metropolii chicagowskiej 1951–1997
Dzieje polskiego szkolnictwa sobotniego w metropolii chicagowskiej 1951–1997
Analiza akustycznych zagadnień brzegowych
Analiza akustycznych zagadnień brzegowych
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 1
Materiałoznawstwo. Laboratorium
Materiałoznawstwo. Laboratorium
Materiały ze stanowiska Piekary II a na tle środkowopaleolitycznych zespołów z technologią wiórową
Materiały ze stanowiska Piekary II a na tle środkowopaleolitycznych zespołów z technologią wiórową
Jadwiga Petrażycka-Tomicka. Życie i działalność
Jadwiga Petrażycka-Tomicka. Życie i działalność
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl